X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методика викладання інформатики у 9 класі

Завантажити презентацію

Методика викладання інформатики у 9 класі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Методика викладання інформатики у 9 класі Войцеховський М.О., методист НМЦ технологій ІППО КМПУ імені Б.Д.Драгоманова LOGO

Слайд 2

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)

Слайд 3

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Об’єкти та їх властивості. Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування.

Слайд 4

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Взаємодія об'єктів Об'єкти Метод Реєстрація сигналу Сигнал Інформація Дані – зареєстровані сигнали Адекватні методи реєстрації сигналів

Слайд 5

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Суб’єктивнівть та об’єктивність Повнота Якість Властивості інформації Адекватність Достовірність Доступність Актуальність

Слайд 6

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Операції з даними Носії даних та методи реєстрації сигналів Паперовий Магнітний Оптичний Хімічний Біохімічний Будь-який носій можна характеризувати дозволяючою здатністю (кількістю даних записаних у прийнятому для носія одиницях виміру) та динамічним діапазоном (відношенням інтенсивності амплітуд мінімального та максимального региструємого сигналу)

Слайд 7

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем.

Слайд 8

Кодування даних двійковим кодом В обчислювальній техніці існує своя система кодування – двійкове кодування. Вона основана на представленні даних послідовністю двох знаків: 0 и 1. Ці знаки називаються двійковими цифрами, від англійської binary digit, або скорочено, bit

Слайд 9

Український символ Код Морзе А · − Б − · · · В · − − Г − − · Д − · · Е · Ж · · · − З − − · · И · · Кодування даних двійковим кодом

Слайд 10

Сигнальний морський: код Кодування даних двійковим кодом

Слайд 11

Одним бітом можна виразити два поняття: 0 або 1 (так-ні, істина-хибність) Якщо збільшити до двох, то можна вже виразити 4 поняття: 00 01 10 11 Кількість незалежних значень, що кодують, можна підрахувати за формулою: N=2m Де m – розрядність двійкового кодування, що прийнята у даній системі Кодування даних двійковим кодом

Слайд 12

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Одним бітом можна виразити два поняття: 0 або 1 (так-ні, істина-хибність) Якщо збільшити до двох, то можна вже виразити 4 поняття: 00 01 10 11 Кількість незалежних значень, що кодують, можна підрахувати за формулою: N=2m Де m – розрядність двійкового кодування, що прийнята у даній системі

Слайд 13

8 двійкових розрядів вистачить для кодування 256 різних символів. Для англійської існує система кодування ASCII (American Standart Code for Information Interchange). Перші 32 коди віддані виробникам апаратних засобів. Тут розміщено управляючі коди. З 32 по 127 – коди літер англійської абетки, цифр, знаків арифметичних дій, знаки пунктуації. Кодування текстових даних

Слайд 14

Система, що основана на 16-ти розрядному кодуванні символів, отримала назву універсальної – UNICODE. 16-ть розрядів надають можливість створити унікальні коди для 65536 різних символів Кодування текстових даних

Слайд 15

Якщо збільшити зображення, що надруковане на папері, то можна побачити що воно складається з мілких точок – пікселей. Растр – метод кодування графічної інформації, який прийнято у поліграфії. Кодування графічних даних

Слайд 16

Растрове кодування дозволяє використовувати 2-ий код для представлення графічних даних. Для чорно-білого зображення – представлення у виді комбінації точок з 256 градаціями сірого. Для кольорового зображення застосовується принцип декомпозиції кольору на три складові: Red, Green, Blue Кодування графічних даних

Слайд 17

Режим представлення кольюрової графіки з використанням 24 двійкових розрядів, називається True Color Кодування графічних даних

Слайд 18

Іншій спосіб представлення кольорового простору – CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) –використовуєтся при виводі на принтер. Для представлення граффки в цій системі потрібно вже 32 двійкових розряди. Кодування графічних даних

Слайд 19

Кодування звукової інформації Метод FM (Frequency Modulation) – оснований на тому що будь-який звук можна розкласти на послідовність простих гармонічних сигналів різних частот. У природі звукові сигнали є аналоговими. Їхнє представлення в гармонічні ряди та представлення у вигляді дискретних цифрових сигналів виконують спеціальні пристрої – АЦП (аналогово-цифрові перетворювачі). Звернене перетворювання виконують ЦАП-и.

Слайд 20

Кодування звукової інформації

Слайд 21

Кодування звукової інформації Метод WT (Wave Table) – метод таблично-хвильового синтезу. В таблицях, що підготовлені раніш зберігаються зразки звуків для різних музичних інструментів. Якість звуку в цьому випадку дуже висока, так як наближено до якості звучання реальних музичних інструментів.

Слайд 22

Інформація Основні структури даних LOGO

Слайд 23

Основні типи структур даних Линійна Іерархічна Таблична

Слайд 24

Основні типи структур даних Лінійні структури – це знайомі списки. Список – це простійша структура даних, яка відрізняється тим, що кожний елемент даних однозначно визначається своїм номером в структурі. При створенні списку важливо вирішити: Як розділяти елементи між собою Як розшукувати елементи

Слайд 25

Основні типи структур даних Табличні структури – відрізняються від списку тем, що елементи даних визначаються адресом комірки, який складається не з одного параметру, як у списках, а з декількох. Приклад – табель успішності. В таблицях застосовують два типи роздільників – вертикальні та горизонтальні.

Слайд 26

Основні типи структур даних В ієрархічній структурі даних адрес кожного елементу визначається шляхом доступу (маршрутом), що веде от вершини структури до даного елементу. Приклад – запуск через кнопку “ПУСК” програми Калькулятор.

Слайд 27

Упорядкування структур даних Основним методом упорядкування є сортування. У простих структурах даних є недолік – їх трудно оновлювати. При додаванні довільного елементу до упорядкованої структури списку може проходити зміна даних адреси у інших елементів. У ієрархічних структурах проблем с оновленням даних практично немає.

Слайд 28

Адресні дані Якщо дані зберігаються не як заманеться, а в організованій структурі (будь-якій), то кожному елементу даних надається нова властивість (параметр), який можна назвати адресою.

Слайд 29

Інформація Одиниці виміру та зберігання даних LOGO

Слайд 30

Одиниці виміру даних Найменшою одиницею виміру інформації є байт. 1 байт = 8 біт Більша одиниця виміру – кілобайт. 1 Кбайт = 1024 байт (210) 1 Мбайт = 1024 Кбайт (220) 1 Гбайт = 1024 Мбайт (230) 1 Тбайт = 1024 Гбайт (240)

Слайд 31

Одиниці збереження даних При збереженні інформації вирішуються дві проблеми: як зберігати дані компактніше та як забезпечити до них швидкий доступ. В якості одиниці збереження даних прийнято об'єкт змінної довжини, що називається файлом. Файл – це іменована послідовність довільного числа байтів, на носії даних.

Слайд 32

Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.) Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини.

Слайд 33

Информатика Предмет и задачи информатики LOGO

Слайд 34

Информатика Информатика – это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими. Слово Информатика – от франц. Informatique (Information + Automatique ) т.е. наука об автоматической обработке информации.

Слайд 35

Информатика Предмет информатики составляют следующие понятия: Аппаратное обеспечение средств ВТ Программное обеспечение средств ВТ Средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения Средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами

Слайд 36

Информатика Особое внимание уделяется взаимодействию. Есть даже специальное понятие – интерфейс. Существуют: Аппаратные интерфейсы Программные Аппаратно-програмные Пользовательский интерфейс

Слайд 37

Информатика Основная задача – систематизация приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами ВТ. Основные направления: Архитектура ВС Интерфейсы ВС Программирование Преобразование данных Защита информации Автоматизация Стандартизация

Слайд 38

Архітектура комп'ютера Апаратна (Hardware) складова Обчислювальна системаt Програмна (Software) складова

Слайд 39

Рівні програмного забезпечення Прикладне програмне забезпечення Службове програмне забезпечення Системне програмне забезпечення Базове програмне забезпечення

Слайд 40

Skype: nickalexv@bigmir.net LOGO

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика