X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Медійні технології

Завантажити презентацію

Медійні технології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Медійні технології М. Кононов Київський національний університет імені Тараса Шевченка E-mail: mvk@univ.kiev.ua М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua

Слайд 2

Медійні технології М. Кононов Київський національний університет імені Тараса Шевченка E-mail: mvk@univ.kiev.ua Вступ. Використання медійних технологій М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua

Слайд 3

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Базові поняття

Слайд 4

Мультиме діа (лат. Multum + Medium) — комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової графічної, або, останнім часом все частіше — анімація і відео. М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Базові поняття Під (мульти)медійними технологіями будемо розуміти все, що стосується програмних та апаратних засобів для введення, обробки збереження, відтворення окремих форм такої інформації * Medium — (англ., множина media) спосіб, засіб, середовище

Слайд 5

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Базові поняття Основні типи: Звук Статичне зображення Динамічне зображення Застосування: Засоби масової інформації (mass media) Спілкування Візуалізація інформації у комп’ютерних технологіях Навчання Розваги Текст Забезпечення інтерактивності

Слайд 6

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Базові поняття Інформація - відомості про стан системи, які можуть існувати незалежно від системи Сигнал - матеріальне втілення інформації про фізичний процес Збереження та передача інформації спирається на деякий фізичний сигнал

Слайд 7

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Типізація медійної інформації

Слайд 8

Звук — хвилі у пружному середовищі. М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Типізація медійної інформації У вузькому розумінні — сприйняття вухом пружних хвиль у повітрі. Часовий сигнал * Які основні характеристики звука?

Слайд 9

М.Кононов © 2002 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Структура звукового потоку Типізація медійної інформації

Слайд 10

Зображення взагалі є розподілом світла, що пройшло, відбите або випромінене точками зовнішнього середовища, так як це сприймає око. М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Поняття зображення Зображення – це двовимірний або тривимірний розподіл декількох величин (звичайно від однієї до трьох). Просторовий сигнал * Динамічне зображення – це зображення, стан якого міняється у часі. Часово-просторовий сигнал Типізація медійної інформації

Слайд 11

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Слух Оцінка кількості інформації, що надходить за секунду по різних каналах Зір 2х20 кГц х 12 біт х 2(стерео) = 120 кБ/с 1000 х 1500 точок х 16 біт х 10 кадрів = = 30 МБ/с Перевага більш ніж на 2 порядки! Типізація медійної інформації

Слайд 12

Через очі ми сприймаємо більше інформації, ніж якимось іншим органом почуття Паралельність надходження і обробки інформації зоровою системою. М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Типізація медійної інформації

Слайд 13

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Джерело сигналу Джерело сигналу Медійні сигнали проходять через ланцюг перетворень, в тому числі зі зміною фізичної природи сигналу Типізація медійної інформації

Слайд 14

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Основні проблеми, що виникають: Недостатня якість отриманого медійного сигналу Потреба комбінування сигналу з декількох однотипних Викривлення при збереженні та передачі Потреба паралельного використання декіль-кох типів сигналів Типізація медійної інформації

Слайд 15

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Структура курсу

Слайд 16

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Найбільш популярні підходи у викладанні курсів з (мульти)медійних технологій: Практичні прийоми використання звукових, графічних та відео- редакторів Поглиблене вивчення технічних особливос-тей оброки даних для потреб поліграфії та засобів масової інформації Математичні методи обробки сигналів Спробуємо реалізувати деякий синтетичний варіант, як компроміс перерахованого Структура курсу

Слайд 17

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Даний курс буде присвячено: Загальним принципам обробки медійної інформації сучасними комп’ютерними методами Деяким фізичним та технічним питанням, на врахуванні яких базується комп’ютерна обробка медійної інформації Апаратним засобам для медійних потреб Структура курсу Серед типів медійної інформації основну увагу буде приділено статичнім зображенням Чому?

Слайд 18

Структура курсу М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * ftp://ftp.univ.kiev.ua/.incoming/.media/ № лекції Назва лекції Кількість годин лекції Семінари Самост робота Інши форми Змістовий модуль 1 -”Фізико-технічні основи медійних технологій” 1 Вступ. Використання медійних технологій для потреб науки 2 – 2 – 2 Фізичні основи медійних технологій 2 – 2 – 3 Введення медійної інформації. 2 – 2 – 4 Комп’ютерне представлення медійної інформації. 2 – 2 – 5-6 Побудова медійних файлів. Контейнери 4 – 4 – 7-8 Відтворення медійної інформації 4 – 4 – Модульна контрольна робота 1 2 Змістовий модуль 2 ” Використання обробки сигналів” 9-10 Покрашення відтворення медійної інформації 4 – 4 – 11-12 Фільтрація 4 4 13 Сегментація 2 2 14 Стиснення інформації 2 – 2 – 15-16 Комп’ютерна графіка 4 – 4 – Модульна контрольна робота 2 2 17 Розпізнавання образів 2 – 2 –

Слайд 19

Рекомендована література М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Основна:

Слайд 20

Рекомендована література М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Додаткова:

Слайд 21

Рекомендована література М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Додаткова: http://ru.wikipedia.org/wiki http://www.google.com.ua/

Слайд 22

Для чого потрібна обробка сигналів на комп’ютері (на прикладі статичного зображення) М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * 2

Слайд 23

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 24

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * звукозапис Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 25

фотографія Основні джерела отримання медійної інформації М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * В медицині

Слайд 26

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * технічна та наукова фотографія Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 27

термографія М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 28

рентгеноскопія М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * В медицині Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 29

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * томографія В медицині Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 30

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * ультразвукове сканування В медицині Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 31

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 32

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Використання кольорових і “сірих” зображень *

Слайд 33

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Сучасні медійні технології спираються на цифрові методи роботи з сигналами та активно використовують їх комп’ютерну обробку Основні джерела отримання медійної інформації

Слайд 34

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Класифікація методів комп’ютерної обробки сигналів

Слайд 35

Цифрова обробка сигналів М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Під цифровою (комп’ютерною) обробкою сигналу (звуку або зображення) можна розуміти будь який розрахунок вихідного сигналу, характеристики кожного відліку якого є деякою функцією відповідних характеристик відліків вхідного сигналу

Слайд 36

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Під цифровою (комп’ютерною) обробкою сигналу (звуку або зображення) можна розуміти будь який розрахунок вихідного сигналу, характеристики кожного відліку якого є деякою функцією відповідних характеристик відліків вхідного сигналу Цифрова обробка сигналів

Слайд 37

Класифікація обробки сигналів М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * точкова локальна нелокальна

Слайд 38

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * точкова локальна нелокальна Класифікація обробки сигналів

Слайд 39

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * точкова локальна нелокальна Класифікація обробки сигналів

Слайд 40

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * точкова локальна нелокальна Класифікація обробки сигналів

Слайд 41

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * точкова обробка відповідає ситуації, коли відлік вихідного сигналу є результатом обробки одного відліку вхідного сигналу локальна обробка - коли відлік вихідного сигналу є результатом сумісної обробки відліків деякого околу відповідного відліку вхідного сигналу нелокальна обробка коли відлік вихідного сигналу є результатом сумісної обробки усіх відлікиів вхід-ного сигналу Класифікація обробки сигналів

Слайд 42

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Основні цілі цифрової обробки сигналів для медійних потреб

Слайд 43

Синтез М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Основні цілі цифрової обробки сигналів * Введення зображення до комп’ютера та його виведення (відтворення) Накопичення (архівування) Покращення якості Корекція спотворень Виділення структур Розпізнавання образів

Слайд 44

М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua Основні цілі цифрової обробки сигналів * Як приклад, порівняємо поняття редагування для різних медіасигналів Звук Зображення Відео – зшивання та видалення фрагментів потоку (монтаж), частотна фільтрація, зміна динамічного діапазону, об’єднання каналів – розрахунок нового зображення з одного чи декількох інших – лінійний та нелінійний монтаж, спец- ефекти на стику фрагментів, редагування за єдиним алгоритмом усіх кадрів фрагменту

Слайд 45

Резюме М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Медійні технології займають помітне місце у багатьох галузях діяльності людини, в тому числі в освіті та наукових дослідженнях Основою сучасних медійних технологій є цифрові методи обробки часових і просторових сигналів Апаратні засоби введення до комп’ютера сигналів накладають додаткові вимоги на використання методів обробки

Слайд 46

Завдання на самостійне опрацювання М.Кононов © 2009 E-mail: mvk@univ.kiev.ua * Опрацювати матеріали лекції, пригадати приклади реалізації комп’ютерної обробки медійних сигналів [1 - C.23-30] [2 - C.12-16]

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика