X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
інвестиції

Завантажити презентацію

інвестиції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Версія станом на 28.10.2014 р. Податковий Кодекс України. Розділ ІІІ

Слайд 2

* Зміст новації: Мета: залучення інвестицій: запровадження (до 2016 р.) 0 ставки податку для новоутворених суб'єктів господарювання-юридичних осіб, а також підприємств з оборотом до 3 млн. грн.; (ст.154); запровадження на 10 р. звільнення від оподаткування прибутку підприємств галузей легкої промисловості (крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині) та суб’єктів господарської діяльності від надання готельних послуг, підприємств суднобудівної та літакобудівної промисловості; підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії (п.11.3 прикінцевих положень). оновлення основних засобів: Запровадження 5 методів нарахування амортизації, в т.ч. методів прискорення амортизації по 16 групам основних засобів, передбачених бухгалтерським обліком (ст.145.1.4). заходи енергозбереження: подовження дії норм, що направлені на стимулювання підприємств до здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефек-тивних проектів (ст.158). Забезпечення умов для структурної перебудови економіки України, збільшення частки високотехнологічних підприємств Стимулювання ділової та інвестиційної активності Стимулювання оновлення основних засобів Створення мотиваційних умов для розвитку

Слайд 3

* Новації Кодексу, спрямовані на підвищення міжнародного рейтингу податкової системи Зміст новації: запроваджено визначення податкових зобов'язань на підставі даних бухгалтерського обліку із розрахунком податкових різниць: платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті, доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення, незалежно від дати надходження; податкові зобов’язання визначаються на підставі даних бух обліку із застосуванням податкових різниць (ст. 152); скасовано сплату авансових внесків при виплаті дивідендів для окремих суб'єктів, зокрема фізичних осіб (ст. 153); переведено страховиків на загальні правила оподаткування прибутком (при річному перехідному періоді) (ст. 156); удосконалено оподаткування операцій з цінними паперами, що унеможливить використання “технічних” акцій (ст. 153); встановлено річний період для поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновників протягом якого така допомога не оподатковується (п.135.5.6 ст. 135); запроваджено міжнародні стандарти бух обліку, спрощення системи бухгалтерського обліку для малих підприємств. Мета: Підвищення міжнародного рейтингу податкової системи України Скорочення витрат коштів та часу на ведення податкового обліку Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку впровадження механізму звичайних цін: з одночасним наданням права платнику податку узгоджувати з контролюючими органами порядок формування цін (ст. 39) Створення рівних умов конкурентоспроможності

Слайд 4

*

Слайд 5

* Платники податку на прибуток підприємств 133 Ставка податку на прибуток підприємств 151 Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств 134 Порядок визначення доходів та їх склад 152 Податкові періоди та звітність з податку на прибуток 152.9 База податку 149

Слайд 6

* Особливості визначення та визнання доходів 135 Операції особливого виду 153 Особливості нарахування амортизації 144 Звільнення від оподаткування 154 Нововведення у 2014 році. Слайд 44 Методи нарахування амортизації основних засобів 148 Особливості врахування витрат 138 Концепція змін в оподаткуванні прибутку. Слайд 50

Слайд 7

* - Національний банк України. - Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства . Ст. 133. Платники податку на прибуток

Слайд 8

* прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню з джерелом походження з України Ст. 134. Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств

Слайд 9

* Ст. 149 прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню з джерелом походження з України Ст. 134.1.1 Ст. 134.1.2 Податкова база податку на прибуток підприємств

Слайд 10

* Ст. 151 Основна ставка 18 % у 2014 р. Ставки перехідного періоду 23,21,19 % Ставки 0, 4, 6, 12, 15, 20 % Ставки податку на прибуток підприємств Закон №1166-VІІ від 27.03.2014 року 23% у 2011 році 21% у 2012 році 19% у 2013 році Доходи нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених статтею 160 Кодексу Ставка 10 % Від об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до пунктів 153.8 та 153.9 статті 153 Кодексу за операціями з цінними паперами та деривативами. 3 % - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156.1 статті 156 Кодексу. 0% - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156.1 статті 156 Кодексу. Страхова діяльність

Слайд 11

* Р.XX Характеристика ставок податку на прибуток підприємств Ставки податку на прибуток, % Об’єкт оподаткування, до якого застосовується ставка податку Номер статті, пункту, підпункту, що регламентує ставку податку ПКУ Термін дії ставки податку ОСНОВНА СТАВКА: 18 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 Кодексу 151.1 Закон №1166-VІІ від 27.032014 року СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД: 23 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 Кодексу пункт 10 розділу ХХ з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 21 % з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 19 % з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 18 % Закон №1166-VІІ від 27.032014 року

Слайд 12

* Характеристика додаткових ставок податку на прибуток підприємств Об’єкт оподаткування Ставка податку Стаття ПКУ 0 % 1. Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 статті 134 Кодексу 154.6 2. Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів 160.6 (абзац 2, 4) 3. Прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення 151.2 та 156.2.2 3 % При отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156.1 статті 156 цього Кодексу. 151.2.1. 4 % Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів 160.6 (абзац 3) 6 % Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту 160.5 12 % Суми, що перераховуються страховиками в інших випадках у межах договорів страхування або перестрахування ризиків ніж, ті, що зазначені у ст. 160 Кодексу 160.6 (абзац 5) 15 % Отриманий нерезидентом дохід з джерелом його походження з України від провадження господарської діяльності 160.2 20 % Суми виплат резидентом на користь нерезидента за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента 160.7

Слайд 13

* ! Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний, святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (49.20). Податкові періоди та звітність з податку на прибуток ! 152.9. Для цілей розділу III використовуються такі податкові періоди: календарні квартали, півріччя, три квартали, рік. * Базовим податковим (звітним) періодом для цілей цього розділу є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу; Базові звітні (податкові) періоди Строки подачі по завершенню звітного періоду календарний квартал 40 календарних днів календарне півріччя 40 календарних днів три квартали 40 календарних днів календарний рік 60 календарних днів

Слайд 14

* Податкова база Ставка податку Сума доходів звітного періоду Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та сума інших витрат звітного податкового періоду Х - = Сума податку на прибуток Ст. 152 Порядок обчислення податку на прибуток

Слайд 15

* - доходи операційної діяльності - інші доходи Суми попередньої оплати в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг Ст. 135. Ст. 136. Суми ПДВ, отримані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування доходи, що НЕ враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування п. 135.1 п. 135.5 п. 136.1.1. Компенсація прямих втрат, суми коштів надміру сплачених податків, а також суми відшкодування немайнової шкоди за рішенням Європейського суду, та ін. п. 136.1.2. п. 136.1.3 - 23

Слайд 16

* дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг; а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними банком; б) комісійні доходи; в) прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами; г)прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів; д) інші доходи банківських установ. п. 135.1 п. 135.4.2 дохід банківських установ: Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості

Слайд 17

* - доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів; - доходи від операцій оренди/лізингу; - суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду; - вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді; суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду; інші доходи платника податку за звітний податковий період. п. 135.5 - суми коштів (інших видів компенсації), отримані платником податку як оплата товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених у період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, з яких не був сплачений єдиний податок, включаються до доходу (без урахування сум податку на додану вартість, що надійшли у вартості таких товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у звітному податковому періоді отримання таких коштів (інших видів компенсації);

Слайд 18

* витрати операційної діяльності інші витрати витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності Ст. 138. Ст. 139. суми попередньої оплати товарів, робіт, послуг Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування Витрати, що НЕ враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування Інші витрати

Слайд 19

* собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об’єкта оподаткування; витрати банківських установ: - комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління; - від’ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів; - витрати з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг); - інші витрати банківських установ. - процентні витрати за кредитно-депоз