X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформаційні технології в забезпеченні дошкільної освіті

Завантажити презентацію

Інформаційні технології в забезпеченні дошкільної освіті

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Майстер-клас творчої лабораторії «Інформаційні технології в дошкільній освіті» Тема: “Використання інформаційно-комп‘ютерних технологій в дошкільному закладі” Завідувач ДНЗ №18 Лазюк Н.М.

Слайд 2

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ В ДНЗ

Слайд 3

Інформаційне забезпечення навчального процесу – це система форм та методів його відображення на будь-якому носії інформації.

Слайд 4

КОМП′ ЮТЕРІЗАЦІЯ навчального процесу в ДНЗ - це процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної обчислювальної техніки. Це технічний процес, а не педагогічний.

Слайд 5

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ освіти – це процес, направлений на оптимальне використання інформаційного навчання за допомогою комп' ютера. Комп'ютерізація – це необхідна умова інформатизації, але не достатня!

Слайд 6

Кожна педагогічна технологія є інформаційною, тому що описує, як переробляти та передавати інформацію, щоб вона була краще засвоєна дітьми.

Слайд 7

Термін «нова інформаційна технологія навчання» з ′явився, коли в освіті стали широко використовувати комп᾿ютер. Слово «нова» просто характеризує використання чи не використання комп ′ютера в процесі навчання . Термін «нова інформаційна технологія навчання» з ′явився, коли в освіті стали широко використовувати комп᾿ютер. Слово «нова» просто характеризує використання чи не використання комп ′ютера в процесі навчання .

Слайд 8

Інформаційні технології – сукупність засобів та методів перетворення інформаційних даних для отримання інформації нового якісного (інформаційного продукту).

Слайд 9

Мультимедіа технології - це засіб підготовки електронних документів, що включають візуальні та аудіоефекти різноманітних ситуацій під єдиним управлінням інтерактивного процесу навчання. Під засобами мультимедіа розуміють графіку, гіпертекст, звук, анімацію, відео.

Слайд 10

Комп 'ютерні технології навчання – сукупність заходів та методів створення педагогічних умов роботи на основі комп ᾿ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв' язку та інтерактивного програмового продукту,які моделюють частину функцій педагога з обробки інформації, організації контроля та управління пізнавальною діяльністью.

Слайд 11

Говорити про нові інформаційні технології навчання треба тільки в тому випадку, якщо вони: 1.Задовільняють основні принципи педагогічних технологій ( проектування, цілеспрямованість, цілостність); 2.Вирішують завдання, які в дидактиці не були теоритично або практично вирішені.

Слайд 12

Інформатизація процесу навчання. Процес навчання складається з основних компонентів: формування дошкільного компонента змісту освіти та побудова внутрішнього навчально-освітнього моніторингу; конструювання системи занять; взаємодія педагогів та дошкільників.

Слайд 13

Основні педагогічні цілі використання інформаційних технологій: Розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльностї в умовах КІТ розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення ; розвиток творчого мислення за рахунок зменьшення частини репродуктивної діяльності; розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних сумісних проектів; формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях; розвиток навиків пошукової діяльності; формування інформаційної культури, вміння обробляти інформацію (при використанні текстових, графічних редакторів).

Слайд 14

Інтенсифікація всіх рівней навчально-виховного процесу : підвищення ефективності та якості навчання за рахунок примінення ІКТ; виявлення та використання стимулів активізації пізнавальної діяльності; поглиблення міжпредметних зв′ язків в результаті використання сучасних засобів обробки інформації при вирішуванні завдань .

Слайд 15

Конструювання системи занять з використанням ІКТ Коли мова заходить про застосування комп'ютера в діяльності педагога, виникають відразу декілька питань : 1)     доцільність використання комп ′ютера; 2)     різноманітні підходи до організації занять з використанням комп' ютера; 3)     засоби для використання на заняттях.

Слайд 16

Доцільність використання комп′ ютера. Комп'ютер використовують для автоматизації діяльності . Комп ′ютер використовують для навчання. Комп' ютер використовують для демонстрації. Комп ′ютер використовують для розвитку логічного мислення.

Слайд 17

Підходи до організації занять з використанням ІКТ. -Використовується один комп' ютер, як правило, для демонстрації при поясненні нового матеріалу . -Для засвоєння матеріалу в гуртковій роботі кількість дітей не повинна привіщувати 8 чоловік. -Обов 'язково потрібно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. -Під час занять проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Слайд 18

Засоби, які використовуються на заняттях в дитячому садку: -використання готових мультімедійних програм; -створення особистих розробок за допомогою стандартного програмового забезпечення, але до створення цих засобів треба підходити дуже відповідально.

Слайд 19

Дитина та комп ′ютер. За чи проти?

Слайд 20

Що шкідливо для здоров' я дітей в роботі з комп′ютером? Навантаження на зір, «вузькоформатний» та «короткозорий» зір. Статична, стіснена поза. Випромінювання, електростатичного поля. Перенапруження нервової системи. Порушення сну. Погіршення самопочуття.

Слайд 21

Комп′ютерні ігри, що в них страшного? Агресивність Замкнутість Жорстокість Нерішучисть Дратівливість Відхід від реальності Відсутність реальних друзів

Слайд 22

Користь від комп'ютера? Заняття на комп′ютері – це гра (створення додаткової мотивации). Розвиток знакової функції свідомості (поняття реальності та віртуальності). Покращується пам 'ять та увага. Формується моторна координація. Прискорюються та оптимізуються розумові процеси.

Слайд 23

ІКТ в ДНЗ №18 Використовувати ІКТ ми почали з 2006 року. В садку працює гурток для дошкільників “Веселий комп' ютер”. Також гурток для вихователів “Інтелектуали”

Слайд 24

Модель інформатизації ІКТ в ДНЗ №18 Комп’ютерний кабінет Теоретичні Заняття Практичні Проектна діяльність, створення проекту Розвивальні ігрові куточки Пізнавальні Творчі Діагностичні Індивідуальні Формування життєво компетентного дошкільника

Слайд 25

ПРОЕКТ «Формування елементарної комп’ютерної грамотності дошкільнят в ДНЗ №18» Теоретична частина Практична частина Правила роботи з комп’ютером Історія обчислювальної техніки Ази алгоритмізації Складові комп’ютера Формування навичок оволодіння мишкою Завдання в графічному редакторі Використання комп’ютера в навколишньому світі Завдання з використанням калькулятора Формування навичок оволодіння клавіатурою Завдання у текстовому редакторі Ігри

Слайд 26

Основні напрямки роботи з ІКТ Робота з педагогами Робота з батьками Робота з дітьми

Слайд 27

Розвиток пам' яті уваги, творчих здібностей Ціль: Формування гармонійної, цілісної, особистості, підготовка до школи. Наше кредо – навчання із задоволенням. Розвиток особистості, адаптованість до комп' ютерної діяльності Розвиток інтелектуальної активності дитини, пошук рішень проблемних ситуацій Закріплення знань, вмінь у дітей по розділам Базової програми ”Я у Світі” Розширення кругозору, усунення психологічного бар’єру “Дитина та комп' ютер” Формування навичок праці з комп ютером. Ознайомлення дітей з правилами поведінки та правилами безпеки роботи за ПК