X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

Завантажити презентацію

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Економічна інформація і засоби її формалізованого опису Інформатика 9

Слайд 2

План Поняття економічної інформації. Структура економічної інформації. Властивості економічної інформації. Класифікація і кодування економічної інформації.

Слайд 3

Література: Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. Інформаційні системи бухгалтерського обліку, – Житомир, П.”Рута”, 2002, ст. 17-118. Редько Н.С., Редько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - Немішаєве: Навчально-методичний центр, 2003, ст. 4 – 9. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. Посібник. – К., 2008, ст. 10 – 23. Шквір В. Д. та ін. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - Львів: Львівській політехнік, 2003, ст.28 – 50.

Слайд 4

1. Поняття економічної інформації

Слайд 5

Інформація (від лат. information - роз'яснення, виклад) - це відомості, повідомлення про будь-яку подію, діяльність тощо.

Слайд 6

Зовнішня інформація - дані про різні аспекти економічної, екологічної, політичної, соціальної та інших сфер, що оточують підприємство. Для зовнішньої інформації характерна неточність, суперечливість.

Слайд 7

Канали отримання зовнішньої інформації: експертні опитування; статистичні дослідження кон'юнктури ринку; засоби масової інформації тощо.

Слайд 8

Внутрішня інформація на підприємстві - це дані, які виникли переважно в системі обліку, відображають різні часові інтервали та стан об'єкта управління.

Слайд 9

Зовнішня вихідна інформація - відомості в загальновстановлених формах первинних і зведених документів, які надаються зовнішнім користувачам інформації.

Слайд 10

Внутрішня вихідна інформація - відомості, які надаються внутрішнім користувачам інформації і служать для управління підприємством, характеризуючи економічну ситуацію, що склалася.

Слайд 11

Управлінська інформація -інформація, яка обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і забезпечує вирішення завдань організаційно-економічного управління народним господарством та окремими підприємствами.

Слайд 12

Економічна інформація - це всі відомості в сфері економіки, які необхідно фіксувати, передавати, обробляти і зберігати для використання в процесі планування, обліку, контролю та аналізу.

Слайд 13

Стадії обробки інформації: збір; передача; зберігання; перетворення; споживання.

Слайд 14

Одиниці виміру економічної інформації: натуральні - кількість повідомлень, документів, рядків показників, слів, символів; телеграфні - біт, байти (8біт), кіло байти (1024 байт), мегабайти, гігабайти і терабайти.

Слайд 15

2. Структура економічної інформації

Слайд 16

Елементи структури економічної інформації: прості елементи – інформаційні одиниці; складні елементи – інформаційні сукупності

Слайд 17

Під інформаційною сукупністю розуміють групу даних, які характеризують об'єкт (процес, операцію).

Слайд 18

Структурні елементи ЕІ: 1. Реквізит - це логічно неподільний елемент показника, який відображає визначені властивості об'єкта або процесу.

Слайд 19

Реквізити-ознаки характеризують якісні властивості об'єкта, що описується (час і місце дії, прізвище, ім'я, по батькові виконавця, найменування роботи тощо). Реквізити-підстави дають кількісну характеристику явищ, виражену у визначених одиницях виміру (сума внеску в гривнях, ставка податку у відсотках тощо).

Слайд 20

2.Показник – це сукупність логічно пов'язаних реквізитів-ознак і реквізитів-підстав, що має економічний зміст. 3. Документ. 4. Інформаційний масив – група однорідних документів, об'єднаних за певною ознакою.

Слайд 21

5. Інформаційний потік - сукупність масивів даних, що стосується однієї й тієї самої ділянки управлінської роботи. 6. Інформаційна база - це сукупність інформації про об’єкт управління.

Слайд 22

3. Класифікація економічної інформації

Слайд 23

По відношенню до структурних підрозділів: бухгалтерська, складська, виробнича та інша. За періодичністю: поточна, оперативна. По відношенню до підприємства, як до системи: вхідна, вихідна, внутрішня, зовнішня. За стабільністю: постійна, умовно - постійна, змінна.

Слайд 24

За ступенем обробки: первинна, проміжна, зведена. За формою передачі: вербальна (словесна), невербальна. З позиції об’єктивного відображення інформації: достовірна, недостовірна (неякісна). За функціями управління: планова, нормативна, облікова, аналітична.

Слайд 25

Особливості облікової інформації: безперервність; циклічність; масовість; суттєвість; складність розрахунків.

Слайд 26

4. Властивості економічної інформації

Слайд 27

Властивості економічної інформації: вхідна і результатна інформація характеризується тривалістю зберігання; одні і ті ж вхідні дані використовуються багатократно для отримання інформації в різних економічних розрізах для всіх служб і видів госпо дарської діяльності; основну частину економічної інформації періодично, регулярно обробляють;

Слайд 28

економічна інформація характеризується великим обсягом і простими операціями обробки; одержану результатну інформацію часто використовують як вхідну при подальших розрахунках.

Слайд 29

Вимоги до економічної інформації: якість інформації; змістовність; повнота; доступність; актуальність; своєчасність; достовірність; цінність.

Слайд 30

Сучасна людина для зберігання інформації використовує:

Слайд 31

Інформатика 9

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Інформатика