X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування оксидів неметалів

Завантажити презентацію

Застосування оксидів неметалів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування оксидів неметалів

Слайд 2

Окси д — бінарна сполука, до складу якої входить Оксиген зі ступенем окиснення +2. Оксиди металів являють собою кристалічні речовини. Оксиди неметалів — це, навпаки, переважно леткі речовини і гази. Оксид

Слайд 3

Речовини, які мають здатність швидко випаровуватись. Наприклад, газ виділяється швидко з сирої нафти при її введенні в буровий розчин. При дистилюванні бурових розчинів леткими речовинами стають вода, нафта, газ тощо, тобто ті продукти, які випаровуються, залишаючи тверді речовини як у розчинній формі, так і у формі осаду. Леткі речовини

Слайд 4

 Газоподібні речовини, що виділяються з вугілля викопного при його коксуванні під впливом високих температур. До летких речовин належать: волога, пірогенетична вода, леткі органічні складові частини вугілля, продукти розкладу деяких мінералів. Леткі продукти, одержувані при коксуванні: сирий бензол, аміак, сірководень, двоокис вуглецю, ненасичені вуглеводні. Вихід летких речовин є однією з класифікаційних ознак марки вугілля та характеристикою його технологічної придатності. Вихід летких речовин має найбільшу величину для вугілля бурого (до 50%) і знижується до 2 % для антрацитів. Методи визначення виходу летких речовин регламентовані відповідними стандартами Леткі речовини

Слайд 5

Газ  — один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами, атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергією взаємодії між ними. Характеристичною властивістю газу є те, що він здатний вільно поширюватися в усьому доступному для нього просторі, рівномірно заповнюючи його. На відміну від рідини та твердого тіла газ не утворює поверхні. Характерним прикладом газу є повітря. Гази

Слайд 6

Газами називають також хімічні речовини, які перебувають в газоподібному стані за нормальних умов. В цьому сенсі повітря складається з кількох газів — азоту, кисню, діоксиду вуглецю, аргону та інших. Гази