X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Завантажити презентацію

Залежність властивостей речовин від складу й хімічної будови молекул. Ізомерія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Двоє учнів біля дошки виконують домашнє завдання. Решта учнів класу усно заповнює пропущені у твердженнях слова: 1) Органічні речовини мають… будову. 2) До складу органічних сполук входять елементи: … 3) Атом Карбону в органічних сполуках завжди проявляє валентність…

Слайд 3

4) Змішування електронних орбіталей в атомі Карбону називається… 5) Доведенням наявності атомів Карбону в органічних сполуках є виділення… у процесі окиснення. 6) Між атомами в молекулах органічних сполуках переважають… і… зв’язки.

Слайд 4

7) Ізомери мають однаковий… і різний… 8) Р осійський учений… є автором теорії хімічної будови. 9) Формули будови органічних речовин називають… 10) Органічна хімія — це наука про сполуки… та їхні…

Слайд 5

Завдання 1 1) Я кі формули називають структурними? Складіть структурні формули: а) бутану C4H10; б) пентену C5H10; в) дихлоретану C2H4Cl2. 2) Скільки формул ізомерів можна зобразити для кожної речовини? 3) Зобразіть структурні формули найближчих гомологів пропану, пропену й пропіну.

Слайд 6

Завдання 2 1) Що таке радикал? 2) Зобразіть схематично вільнорадикальний механізм розриву одного зі зв’язків C−H у молекулі метану. 3) Скільки неспарених електронів міститиметься у вуглеводневому радикалі,що утворився? 4) Зобразіть структурні формули одновалентного радикала складу –C2H5; −C3H7; −C4H9.

Слайд 7

Завдання 3 Обчисліть відносну густину за повітрям таких речовин: метану, етану, етену, етину. Який із цих вуглеводнів легший за повітря?

Слайд 8

Завдання 4 1) Побудуйте ізомери складу C2H6O. 2) До якого класу органічних сполук можна зарахувати ці речовини? 3) Порівняйте фізичні властивості цих сполук. 4) Обчисліть масові частки елементів у цих речовинах.

Слайд 9

Завдання 5 Укажіть формули речовин з однаковим якісним і кількісним складом, але різними властивостями: а) CH3−CH2−CH3 ; б) CH3−CH3; в) CH3−СH(CH3) −CH3; г) CH3−СH(CH3) −CH2 −CH3; д) CH3−CH2−CH −CH3.

Слайд 10

Завдання 6 Укажіть, які з наведених нижче речовин є ізомерами C5H12: а) CH3−CH2−CH3; б) CH3−(CH2)2 −CH3 ; в) (CH3)3C−CH3; г) CH3−СH(CH3) −CH2 −CH3; д) CH3−С(CH3)2 −CH3. Завдання 7 Обчисліть об’єм кисню, необхідний для спалювання суміші метану, етану й етилену, масові частки яких відповідно дорівнюють 45, 35 і 20 % (н. у.).

Слайд 11

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Підготувати повідомлення про життя і діяльність О. М. Бутлерова.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія