X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поімерні метали

Завантажити презентацію

Поімерні метали

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ОРГАНІЧНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ Полімери у довкіллі Сучасні полімерні матеріали Пластмаси Синтетичні каучуки Штучні і синтетичні волокна

Слайд 2

Синтетичні полімерні матеріали

Слайд 3

Пластомери –пластмаси і пластики

Слайд 4

Застосування полімерів Вінілові полімери у побуті

Слайд 5

Застосування продуктів емульсійної ПМ

Слайд 6

V. Вид полімеру Поліетилен, полівінілхлорид, поліакрилонітрил… За будовою повторюючої ланки

Слайд 7

Застосування продуктів емульсійної ПМ

Слайд 8

Емульсійні фарби

Слайд 9

Застосування співполімерів ...                                       

Слайд 10

Синтетичні тканини

Слайд 11

Особливості полімерів Особливі механічні властивості: еластичність - здатність до високих оборотних деформацій при відносно невеликому навантаженні (каучуки); мала крихкість склоподібних і кристалічних полімерів (пластмаси, органічне скло); здатність макромолекул до орієнтації під дією направленого механічного поля (використовується при виготовленні волокон і плівок). Особливості розчинів полімерів: висока в'язкість розчину при малій концентрації полімеру; розчинення полімеру відбувається через стадію набухання. Особливі властивості полімерів пояснюються не тільки великою молекулярною масою, але і тим, що макромолекули мають ланцюгову будову і володіють унікальною для неживої природи властивістю - гнучкістю. Особливі хімічні властивості: здатність різко змінювати свої фізико-механічні властивості під дією малих кількостей реагенту (вулканізація каучуку, дублення шкір і т.п.).

Слайд 12

Принципи класифікації полімерів 1.За хімічною будовою полімера 2. За походженням (природні, синт.) 3. За хімічною природою( орг, неорг.) 4. За просторовою будовою ланцюга 5. За експлуатаційними властивостями

Слайд 13

Класифікація за експлуатаційними властивостями Величина оборотньої деформації розтягу полімерів: Еластомери: 1 ×103 %; Пластмаси- 0,001 ×103 %; Волокна: 1× 10-3 %

Слайд 14

ПЛАСТИЧНІ МАСИ Пластмаси, пластики - матеріали, основу яких складають полімери, що знаходяться в період формування виробів в вязкотекучому або високоеластич. стані, а при експлуатації - в склоподібному або кристалічному стані. До складу П. м. можуть входити наповнювачі пластмас, пластифікатори, стабілізатори, барвники та ін

Слайд 15

Пластомери –пластмаси і пластики

Слайд 16

Слайд 17

Еластомери

Слайд 18

Класифікація за способом переробки Термопласти- багатократна переробка із розплаву (поліетилен, поліпропілен, полістирол); Реактопласти- формування виробів при одноразовому нагріванні вихідних полімерів

Слайд 19

Поліконденсаційне отвердження резолів Т= 110 С; m= 2-5; n+m=10 ; M= 1000;

Слайд 20

Утворення отверджених резитів Нерозчинний неплавкий полімер

Слайд 21

Реактопласти та термопласти Залежно від характеру процесів, що супроводжують формування виробів, П. м. ділять на термопласти і реактопласти. До числа реактопластів відносять матеріали, переробка яких у вироби супроводжується хім. реакціями утворення тривимірного полімеру - затвердінням, при цьому пластик необоротно втрачає здатність переходити у в'язкотекучий стан. При формуванні виробів з термопластів не відбувається затвердіння, і матеріал у виробі зберігає здатність переходити у в'язкотекучий стан.

Слайд 22

Термопласти Серед термопластів найбільш різноманітне застосування матеріалів з поліетилену, полівінілхлориду і полістиролу, переважно у вигляді гомогенних або еластифікованих матеріалів, рідше газонаповнених і наповнених мінеральними по-порошками або короткими скляними, вуглецевими або синтетичними органічн. волокнами.

Слайд 23

Реактопласти Олігомери в реактопластах можуть тверднути (при темп-pі) або за допомогою поліфункціональної низькомолекулярної речовини - отверджувача за механізмом поліконденсації (феноло-альдегідні, епоксидні, карбамідні, кремнійорганіч. смоли) і полімеризації (поліалкілен гліколь малеінати, олігоефіракрилати, форполімери діаллілфталату). Реактопласти з наповнювачем виготовляють, застосовуючи в якості звязуючого феноло-формальдегідні смоли, епоксидні смоли, іноді модифіковані.

Слайд 24

Класифікація за походженням Біополімери Синтетичні полімери Природні полімери Органічні Неорганічні Органічні Неорганічні Елементорганічні

Слайд 25

Природні полімери Целюлоза (клітковина) Крохмаль Натуральний каучук Білки (протеїни)

Слайд 26

Полісахариди Основні представники - крохмаль і клітковина - побудовані із залишків одного моносахариду - глюкози. Крохмаль і целюлоза мають однакову молекулярну формулу: (C6H10O5)n,

Слайд 27

Крохмаль Крохмалем називається суміш полісахаридів, побудованих із залишків циклічної а-глюкозы. У його склад входять: амілоза (внутрішня частина крохмального зерна) - 10-20% амілопектин (оболонка крохмального зерна) - 80-90%

Слайд 28

Амілоза – лінійна форма крохмалю Розчинна у воді

Слайд 29

Амілопектин- розгалужена форма крохмалю Молекулярна маса амілопектину– 1-6 млн

Слайд 30

Природні полімери Хітин –NHCOCH3 Хітозан – NH2

Слайд 31

Целюлоза Ланцюги целюлози побудовані із залишків b-глюкози і мають лінійну будову. Цей полімер володіє великою механічною міцністю і виконує роль опорного матеріалу рослин, утворюючи стінку рослинних кліток. Використовується у виробництві волокон і паперу. У великій кількості целюлоза міститься в деревині і бавовні.

Слайд 32

Лінійна будова ланцюгів Целюлоза відноситься до найбільш жорстколанцюгових полімерів. Молекулярна маса целюлози - від 400 000 до 2 млн. Нерозчинна у воді

Слайд 33

Одержання полімерних матеріалів

Слайд 34

α-Амінокислоти 22 типи амінокислот з”вязані в молекули білка пептидними зв”язками H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2COOH

Слайд 35

Інсулін містить ~ 60 амінокислотних ланок Мм = 12000

Слайд 36

Слайд 37

Натуральний каучук природний високомолекулярний неорганічний вуглеводень складу (С5Н8)n, де n = 1000 - 3000. Поліїзопрен можна розглядати як продукт полімеризації ізопрена (2-метилбутадиена-1,3) по 1,4-положениях 1,4-цис-поліізопрен

Слайд 38

Гуттаперча 1,4-транс-поліізопрен Поліїзопренові структури з невисоким ступенем полімеризації містяться в смолі хвойних дерев, в ефірних маслах рослин (герані, троянди, лаванди, лимона і ін.), входять до складу деяких ліпідів .

Слайд 39

Каучукове дерево Плантація гевеї

Слайд 40

Гевея бразільська Вміст каучуку в молочному соку у цього каучукового дерева басейну, досягає 40—50 %. Каучук, що здобувається з цієї рослини, складає 90—92 % світового виробництва натурального каучуку Максимальна продуктивність в 2 т. латексу з 1 га досягається на 8-му році після закладки і зберігається до 30 років. Після 40 років експлуатації плантації підлягають пересадженню. Для збору латексу роблять желобкові надрізи кори і прикріплюють до дерева посудину для збору соку. Латекс з надрізу виділяється 3—5 годин, причому найінтенсивніше  рано вранці. Збирають латекс майже круглий рік, окрім періодів інтенсивної зміни листя і сильних дощів]

Слайд 41

Зшивання полібутадієну сіркою (гума)

Слайд 42

Алотропні видозміни сірки

Слайд 43

Реакції зшивання макромолекул Вулканізація каучуків Приєднання сірки по а-вуглецевому атому каучука. Поперечні зшивки

Слайд 44

Одержання гумових виробів

Слайд 45

Аніонна ПМ на “живих” ланцюгах стирол-бутадієнового співполімеру методом аніонної полімеризації

Слайд 46

Слайд 47

Прищеплений співполімер

Слайд 48

Співполімери акрилонітрилу Сополімер стиролу і акрилонітрилу [САН(SAN)] і акрилонитрил- бутадієнстирол [(АБС(ABS)] використовуються як пластмаси.

Слайд 49

АБС- ПЛАСТИК САН - простий статистичний сополімер стиролу і акрилонітрилу. АБС влаштований шляхом полімеризації стиролу і акрилонітрилу у присутності полибутадиена (подвійні зв'язки беруть участь в полімеризації). Отримуємо ланцюжок полибутадиена з прищепленими ланцюжками сополімера САН.

Слайд 50

Застосування співполімерів АБС є міцнішим, ніж полістирол за рахунок ланок акрилонітрилу. Нітрильні групи полярні і сильно притягуються один до одного протилежними зарядами (стабілізація). Це утримує ланцюжки АБС разом, метериал є міцнішим, резиноподібний полібутадиен робить АБС ударноміцним

Слайд 51

Пероксидне зшивання каучуків

Слайд 52

Слайд 53

СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРІВ

Слайд 54

Класифікація методів синтезу полімерів по механізму процесу

Слайд 55

Низькомолекулярні сполуки, з яких складаються полімери, называються мономерами Наприклад, пропілен СН2=СH–CH3 є мономером поліпропілену

Слайд 56

Група атомів, що багато разів повторюється в ланцюговій макромолекулі, називається її структурною ланкою. ...-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-... полівінілхлорид У формулі макромолекули цю ланку зазвичай виділяють дужками: (-CH2-CHCl-)n

Слайд 57

Ступінь полімеризації - це число, що показує скільки молекул мономера з’єдналося в макромолекулу. В формулі макромолекули ступінь полімеризації звичайно позначується індексом "n" за лапками, що містять в собі структурну(мономерну) ланку: поліетилен полістирол поліізопрен n >> 1

Слайд 58

Середньочислове значення Мм Нехай, N молекул поліетилену (-CH2-CH2-)n мають молекулярну масу 28000 , а 3N молекул 140000. Визначити середню молекулярну масу цього полімеру.

Слайд 59

Мономери для полімеризації Мономерами в полімеризації можуть бути речовини, здатні вступати в реакції приєднання. Це ненасичені сполуки, що містять подвійні або потрійні зв'язки а також деякі речовини циклічної будови.

Слайд 60

Ініціатори радикальної ПМ

Слайд 61

Кінетична схема процесу РП 1

Слайд 62

Пероксид бензоїлу, термоліз

Слайд 63

Радикальні частинки Енергія утворення СН3 найбільша в ряду

Слайд 64

Слайд 65

Реакції обриву ланцюга Рекомбінація ~СН2-С*HX +~СН2-С*НХ → ~СН2-СHХ-СHХ-CH2~. Диспропорціонування ~СН2-С*HX +~СН2-С*НХ → ~СН2-СH2Х + ~СH=CHХ

Слайд 66

Полімеризація Полімеризація - реакція утворення високомолекулярних з'єднань шляхом послідовного приєднання молекул мономера до ланцюга, що росте. Полімеризація є ланцюговим процесом і протікає в декілька стадій (аналогічних стадіям ланцюгової реакції вільно-радикального галогенування алканів: ініціація зростання ланцюга обрив ланцюга Характерні ознаки полімеризації 1. У основі полімеризації лежить реакція приєднання 2. Полімеризація є ланцюговим процесом, оскільки включає стадії ініціації, зростання і обриву ланцюга. 3. Елементний склад (молекулярні формули) мономера і полімеру однаковий.

Слайд 67

Стереорегулярні полімери Просторове розміщення замісників основного ланцюга

Слайд 68

Поліетилен

Слайд 69

Механізм термолізу ініціаторів та ініціювання радикальної полімеризації Механізм росту радикального ланцюга Полімер

Слайд 70

Рекомбінація радикалів Обрив ланцюга

Слайд 71

Механізм диспропорціювання Продукти реакції диспропорціювання макрорадикалів

Слайд 72

Передача ланцюга на полімер Утворення активного центру на атомі вуглецю макромолекули поліетилену

Слайд 73

Утворення полімерів з розгалуженою структурою

Слайд 74

Поліетилен Поліетілен—полімер з надзвичайно широким набором властивостей і що використовується у великих об'ємах, унаслідок чого його вважають королем пластмас. За 10... 12 років експлуатації міцність його знижується лише незначно. Завдяки хімічній чистоті і неполярній будові поліетилен володіє високими діелектричними властивостями. Вони у поєднанні з високими механічними і хімічними властивостями зумовили широке застосування поліетилену в електротехніці, особливо для ізоляції проводів і кабелів. Крім поліетилену загального призначення випускаються його багато спеціальних модифікацій, серед яких: антистатичний, з підвищеною адгезійною здатністю, світлостабілізований, самозатухаючий, ингибитированный (для захисту від корозії), електропровідний (для екранування). Головний недолік полиэтилена—порівняно низька стійкість до нагріву

Слайд 75

Поліетиленові вироби

Слайд 76

Плівка поліетиленова Застосування полімерів

Слайд 77

Плівка поліетиленова Рис. 2. Схема производства полиэтиленовой пленки методом раздувания с отводом вверх: 1 — намоточные валки; 2 — режущее устройство; 3 — направляющий валок; 4 — вытяжные валки; 5 — направляющие щеки; 6 — кольцо воздушного охлаждения и под ним головка шнек-машины; 8 — рукав пленки; 9 — шланг подачи воздуха для охлаждения; 10 — регулировочный вентиль; 11 — шланг подачи воздуха для раздувания рукава; 12 — втулки для намотки пленки; 13 — воздуходувка; 14 — ресивер для воздуха.

Слайд 78

Поліетилен техн схема одержання Рис. 1. - Схема производства полиэтилена (выс давл) 1 – охладители; 2 – колонна для отгона метана; 3 – колонна для отгона этана; 4 – ступенчатый газовый компрессор; 5 – реактор; 6 – сепаратор; 7 – экструдер; 8 – охлаждающий аппарат; 9 – рубильная машина; 10 – хранилище.

Слайд 79

Опис техн схеми синтезу ПЕВТ Газообразный этилен со степенью чистоты 99,8% или выше, находящийся под давлением около 40 ат, компримируют более чем до 1400 ат и подают в реакторы. При таком давлении в присутствии следов кислорода и температуре около 2000 происходит полимеризация части этилена с образованием жидкого полиэтилена. Жидкий полиэтилен отбирают из реактора непрерывно и после отделения от незаполимеризованого этилена охлаждают. После того как он затвердевает, его разрезают на кубики. Непрореагировавший этилен подвергают повторному сжатию и возвращают в реактор. Степень конверсии при этом способе составляет около 25%, общий выход на прореагировавший этилен достигает 95%.

Слайд 80

Слайд 81

Напрямки промислового виробництва полімерів

Слайд 82

Хімічні волокна

Слайд 83

Хімічні перетворення клітковини

Слайд 84

Складні ефіри клітковини Первинний триацетат – гідроліз...

Слайд 85

Нітроклітковина

Слайд 86

Прості ефіри клітковини

Слайд 87

Карбоксиметилклітковина

Слайд 88

Віскозне волокно

Слайд 89

Осадження ксантогенату Гідратцелюлоза

Слайд 90

Нітроефіри клітковини Динітроцелюлоза Тринітроцелюлоза

Слайд 91

Целулоїд-історично перший вид пластмаси – При випаровуванні розчинника із суміші 1 ч колоксиліну + 0,4 ч камфори утворюється гнучка полімерна плівка

Слайд 92

Кіноплівка із нітроцелюлози .

Слайд 93

Слайд 94

Слайд 95

Найлон 6,6 Схема синтезу стор.2

Слайд 96

Найлон 6,6 Схема синтезу стор.3

Слайд 97

Полімерне волокно Орієнтація макромолекул Упаковка найлону в кристалічну структуру

Слайд 98

Міцність на розтяг

Слайд 99

Поліетилентерефталат Схема синтезу стор.1

Слайд 100

Поліетилентерефталат Реакція переетерифікації Метанол випаровують Схема синтезу стор.2

Слайд 101

Слайд 102

Слайд 103

Слайд 104

Слайд 105

УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ Производство полимерных материалов составляет 230 млн.т в год Ежегодно производство увеличивается на 5 - 6% Потребление полимеров на душу населения 85 – 90 кг (в индустриально развитых странах)

Слайд 106

СРОКИ СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ~ 36% эксплуатируются менее одного года (тара, упаковка, одноразовая посуда, медицинские шприцы и пр.) ~ 28% имеют срок службы от 1 года до 10 лет (бытовая электротехника, посуда, другие потребительские товары) ~ 36% работают более 10 лет (полимерные материалы для строительства, детали, используемые в автомобиле-, самолето-, судостроении) Пропорционально расту выпуска полимеров растет их доля в промышленных и бытовых отходах. Сегодня это 18 – 20% по объему. Лидером мусорных свалок является упаковка.

Слайд 107

Объемы используемых пластмасс, образующихся отходов и рециклинга. Сиаиистика и прогноз по Западной Европе. Источник: В. Снежков, Ю. Громыко Жизнь после жизни Pakkograff №4, 2003.

Слайд 108

Схема вторичной переработки полимеров  

Слайд 109

Возможные реакции деструкции ПЭ OOH -CH2-CH-CH2-CH2- -CH2-CH=O + HO-CH2-CH2- (-CH2 –CH2-)n -CH2-CH·- + H· -CH=CH- + H2 -CH2-CH· -CH2-CH- -CH2-CH· -CH2-CH-  

Слайд 110

Деградация- это изменение химической структуры полимера, изменение и ухудшение его свойств под влиянием факторов окружающей среды(свет, вода, температура,микроорганизмы). Биодеградация - это комплекс процессов разложения полимера или полимерного материала под влиянием биохимических агентов, которые в итоге приводят к получению из макромолекулярного соединения. более простых химических структур Деградация и биодеградация

Слайд 111

СТАДИИ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ Первичная биодеградация - это изменения в химической структуре и специфических свойствах полимера. Полная биодеградация - это общая минерализация полимера с образованием CO2 или CH4, а также воды, минеральных солей и новой биомассы (новых клеточных компонентов).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія