X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Пластмаси»

Завантажити презентацію

«Пластмаси»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Пластмаси» Тема проекту:

Слайд 2

Склад проектноi групи Меренков Михайло Акименко Олександр Воронкін Вадим Осіс Владислав Горлов Антон

Слайд 3

Мета проекту Поглибити і розширити знання про роль хімії у створенні пластмас, їхні оригінальні властивості, дізнатись про різноманітність сфери застосування.

Слайд 4

Актуальнiсть проекту Будьякий вид людської діяльності починаючи з готування їжі й закінчуючи запуском космічних кораблів, так чи інакше пов’язаний ыз використанням різних матеріалів. Виробництво більшості з них грунтується на хімії. Пластмаси – одна з найпоширеніших груп сучасних матеріалів. Розробка й одержання нових матеріалів та вдосконалення існуючих – одне зголовних завдань сучасної хімії.

Слайд 5

План проекту Природні і синтетичні полімери як основа пластмас. Реакції полімеризації, поліконденсації та сополімеризації, як способи одержання полімерів. Структура макромолекул полімерів – умова, що визначає їх властивості. Пластмаси, їх склад, властивості. Термопластичні термореактивні пластмаси.

Слайд 6

Природнi и синтетичнi полимери Полімери - це сполуки, без яких людина вже не може обійтися. З ними знайомі всі - від дiтей до людей похилого віку, від домогосподарок до фахівців багатьох галузей промисловості. Що ж таке полімери? . Полімери - це високомолекулярні сполуки, що складаються з безлічі однакових структурних ланок

Слайд 7

За походженням полімери діляться на природні та синтетичні. Полімери природні - це, наприклад, натуральний каучук, крохмаль, целюлоза, білки, нуклеїнові кислоти. Без них неможливе життя на нашій планеті.

Слайд 8

Синтетичні полімери - це численні пластмаси, волокна, каучуки. Вони відіграють велику роль у розвитку всіх галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, зв'язку. Як без природних полімерiв неможливе життя,так без синтетичних полімерів немислима сучасна цивілізація.

Слайд 9

2. Способи отримання полімерів. Як же утворюються ці незвичайні сполуки? Полімери отримують в основному двома методами - реакціями полімеризації і реакціями поліконденсації. В реакцію полімеризації вступають молекули, що містять кратнi (частіше - подвійнi) зв'язки. Такі реакції протікають по механізму приєднання і все починається з розриву подвійних зв'язків. n СН2=СН2 (- СН2 – СН2 - )n

Слайд 10

реакції поліконденсації Для реакції поліконденсації потрібні особливі молекули. До їх складу повинні входити дві або більше функціональних груп ( -СООН, -NН2 та ін.). При взаємодії таких груп відбувається відщеплення низькомолекулярного продукту (наприклад, води) і утворення нового угруповання, яке пов'язує залишки реагуючих між собою молекул.

Слайд 11

В реакцію поліконденсації вступають, наприклад, амінокислоти. При цьому утворюється біополімер - білок і побічна низькомолекулярні речовина - вода: ...+ Н NH-СН(R)-СООН+ ... Н NH-СН(R)-СООН+...-> ...-NH-СН(R)-CO - NH-СН(R)-CO-... + пН2О Реакцією поліконденсації отримують багато полімерiв, у тому числі капрон.

Слайд 12

Основнi поняття Низькомолекулярнi сполуки, з яких утворюються полiмери, называють мономерами. Наприклад, пропiлен СН2=СH–CH3 е мономером полiпропiлена Группа атомiв, що багаторазово повторюеться в макромолекулi, називаеться ii структурною ланкою. ...-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-CH2-CHCl-... В формулi макромолекули цю ланку видiляють в дужки: (-CH2-CHCl-)n

Слайд 13

Основнi поняття Ступiнь полiмеризацii — це число, що показуе скiльки молекул мономера з’едналось в макромолекулу. В формулi макромолекули ступiнь полiмеризацii позначаеться iндексом "n" за дужками, в яких записана структурна ланка (мономер) : n >> 1 Молекулярна маса макромолекули зв’язана iз ступенем полiмеризацii спiввiдношенням: М(макромолекули) = M(мономера) • n, где n - ступiнь полiмеризацii, M - вiдносна молекулярна маса

Слайд 14

Пластмаси Зазвичай полімери рідко використовують в чистому вигляді. Як правило з них отримують полімерні матеріали. До останніх належать пластмаси і волокна. Пластмаса - це матеріал, в якому сполучним компонентом слугуе полімер, а інші складові частини - наповнювачі, пластифікатори, стабiлiзатори, барвники, антиоксиданти та інші речовини.

Слайд 15

Пластмаси Полiмер - основна частина пластмаси, що визначае ii здатнiсть формуватися i тверднути, надае певних фiзичних i хiмiчних властивостей. Наповнювачi - порошкоподiбнi, волокнистi або слоiстi неорганiчнi або органiчнi матерiали, якi покращюють мiцнiсть, жосткiсть пластмас, тепло- й водостiйкiсть, электроiзоляцiйнi властивостi. Це може бути крейда, тальк, каолiн, кварцевий пiсок, волокна бавовни, асбест, папiр, тканини.

Слайд 16

Пластмаси Пластифiкатори (пом’якшувачi) - маслоподiбнi органiчнi речовини , якi вводять в пластмаси для покращення iх еластичностi, гнучкостi, морозостiйкостi. Барвники додають для забарвлення пластмас. Це порошки пiгментiв або органiчнi барвники , стiйкi до дii високих температур.

Слайд 17

Пластмаси Стабiлiзатори вводяться у склад пластмас для уповiльнення процесу iх старiння.

Слайд 18

Термопластичнi i термореактивнi пластмаси Термопластичнi пластмаси оборотно тверднуть та розм’якшуються (полiетилен) Термореактивнi пластмаси не можна повернути у в’язкий стан нагрiванням або розчиненням (капрон)

Слайд 19

Такі пластмаси, як, наприклад, поліетилен, полівінілхлорид, полістирол, фенолформальдегіднi смоли, тефлон, полiамiди широко застосовуються в різних галузях промисловості,сільського господарства, в медицині, культурі, та в побуті.

Слайд 20

Полиетилен Пливка, упаковка, Изоляцiя.

Слайд 21

Полiпропiлен Плiвка, мiцнi волокна, труби.

Слайд 22

Полiвнiлхлорид Изоляцiя дротiв. клейонка, лiнолеум, обої, пластиковi вiкна жалюзi, плащi, Штучна шкiра.

Слайд 23

Полiстирол Одноразовий и багаторазовий посуд, ручки, лiнiйки, корпуса побутових приборiв, упаковка.

Слайд 24

Тефлон Виготовляють ізоляцію, электротехнічну и хімічну аппаратуру, покривают ь сковородки и тканини.

Слайд 25

Оргскло

Слайд 26

Капрон Роблять міцні волокна

Слайд 27

Фенол-формальдегідна смола Служить основою для электротехнічних виробів

Слайд 28

Пет (лавсан) Виготовляють волокна, упаковку для Харчових і не харчових рідин

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія