X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
хіміячні формули речовин

Завантажити презентацію

хіміячні формули речовин

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Запісочна Людмила Володимирівна, учитель Лебедівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради

Слайд 2

Класифікація неорганічних сполук

Слайд 3

Оксиди – це бінарні сполуки будь-якого хімічного елемeнта з Оксигеном. В оксидах Оксиген завжди двохвалентний Несолетвірні оксиди – це реакційно здатні сполуки, що вступають у хімічні реакції, в результаті яких солі не утворюються. Солетвірні – це такі оксиди, що вступають у реакції, в результаті яких утворюються солі.

Слайд 4

Класифікація оксидів

Слайд 5

ExOy Основними називаються оксиди, сполуки яких з водою є основами. Кислотними називають оксиди, сполуки яких з водою є кислотами. Амфотерними називають оксиди, яким відповідають амфотерні гідроксиди.

Слайд 6

Назви оксидів В назвах оксидів спочатку називають елемент, після якого вказують римськими цифрами (без відступу) у дужках його валентність і додають слово оксид. Якщо елемент у сполуках має постійну валентність, то її не вказують. Cr2O3 – хром(ІІІ) оксид; N2O5 – нітроген(V) оксид; CO – карбон(ІІ) оксид; Na2O – натрій оксид; B2O3 – бор оксид.

Слайд 7

Хімічні властивості оксидів

Слайд 8

Перевірте свої знання! допишіть рівняння реакцій: SO3 + H2O = CaO + H2O = SO3 + CaO = ZnO + H2SO4 = ZnO + NaOH =

Слайд 9

Добування оксидів: 1. Безпосереднє сполучення простої речовини з киснем (за різних умов): С + О2 = СО2; 4K + O2 = 2K2O. 2. Горіння складних речовин: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O. 3. Розкладання при нагріванні оксигеновмісних сполук: CaCO3 = CaО + СО2↑; 2Сu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 ↑ + O2 ↑; 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O.

Слайд 10

Кислоти – це складні речовини, що містять атоми Гідрогену, здатні заміщуватися на метал, та кислотний залишок

Слайд 11

Хімічні властивості кислот:

Слайд 12

Перевірте свої знання! Допишіть рівняння реакцій: H2SO4 + Zn = H2SO4 + ZnO = HCl + NiO = HNO3 + NaOH = HCl + Na2SiO3 =

Слайд 13

Добування кислот: 1. При взаємодії кислотних оксидів з водою: SO3 + H2O = H2SO4; N2O5 + H2O = 2HNO3. 2. Якщо оксиди не розчиняються у воді, то відповідні їм кислоти добувають непрямим способом, а саме дією іншої кислоти (найчастіше сульфатної) на відповідну сіль: Na2SiO3 + H2SO4 = H2SiO3↓. 3. Безкисневмісні кислоти добувають синтезом з водню і неметалу з наступним розчиненням водневої сполуки у воді. Це HCl, HBr, HJ, H2S: H2 + Cl2 = 2HCl

Слайд 14

Правила безпеки життєдіяльності при роботі з кислотами Працювати в захисних рукавичках; При попаданні кислоти на шкіру промити уражену ділянку проточною водою; Обробити 5%-им розчином питної соди; При розведені концентрованої сульфатної кислоти спочатку наливати воду, потім – кислоту у воду.

Слайд 15

Гідроксиди – це складні речовини, утворені металічними елементами та гідроксильними групами Число гідроксильних груп у молекулі гідроксиду відповідає валентності металу і визначає кислотність основи: NaOH – однокислотна основа; Ca(OH)2 – двокислотна основа. Валентність гідроксогрупи дорівнює І.

Слайд 16

Класифікація гідроксидів

Слайд 17

Назви гідроксидів Назви гідроксидів складаються з назви металу, після якого вказують римськими цифрами (без відступу) у дужках його валентність та слово гідроксид. Fe(OH)2 – ферум(ІІ) гідроксид; Ni(OH)2 – нікель(ІІ) гідроксид; NaOH – натрій гідроксид.

Слайд 18

Хімічні властивості гідроксидів:

Слайд 19

Перевірте свої знання! Допишіть рівняння реакцій: Mg(OH)2 + SO2 = Ca(OH)2 + Al2O3 = Mg(OH)2 + H2SO4 = Ca(OH)2 + Zn(OH)2 = NaOH + ZnCl2 =

Слайд 20

Добування гідроксидів: При взаємодії металів або їх оксидів з водою: 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑; Na2O + H2O = 2NaOH. 2. Нерозчинні у воді основи добувають непрямим способом, а саме: дією лугів на водні розчини відповідних солей: FeSO4 + 2NaOH = Fe(OH)2↓ + Na2SO4; AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl.

Слайд 21

Правила безпеки життєдіяльності при роботі з лугами - Працювати в захисних рукавичках, захисному одязі та захисних окулярах; - При попаданні кислоти на шкіру промити уражену ділянку великою кількістю проточної води; - При попаданні лугу в очі негайно промити їх розчином борної кислоти аптечного виготовлення; Розлитий луг нейтралізувати оцтом.

Слайд 22

Індикатори речовини або тіла, за допомогою яких виявляють конкретну ознаку речовини, тіла або матеріалу Індикатор Кисле середовище Лужне середовище Нейтральне середовище Лакмус Червоний Синій Фіолетовий Фенолфталеїн Безбарвний Малиновий Безбарвний Метиловий оранжевий Червоно-рожевий Жовтий Помаранчевий

Слайд 23

Cолі – це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками

Слайд 24

Солі Середні – це продукти повного заміщення всіх атомів Гідрогену кислоти на атоми метелічного елемента (чи металоподібну групу). Кислі – це продукти заміщення лише частини атомів Гідрогену в молекулі кислоти на атоми металічного елемента. Основні – продукти заміщення лише частини гідроксогруп основ (амфотерних гідроксидів) на кислотні залишки.

Слайд 25

Номенклатура солей Назви солей найважливіших кислот Кислота Формула Назва відповідної середньої солі Нітратна (азотна) HNO3 Нітрат Карбонатна (вугільна) H2CO3 Карбонат Йодидна (йодоводнева) HI Йодид Силікатна (кремнієва) H2SiO3 Силікат Метафосфатна (мета фосфорна) HPO3 Метафосфат Ортофосфатна (ортофосфорна) H3PO4 Ортофосфат Сульфатна (сірчана) H2SO4 Сульфат Сульфітна (сірчиста) H2SO3 Сульфіт Флуоридна (фтористоводнева, плавикова) HF Фторид Хлоридна (хлороводневі, соляна) HCl Хлорид

Слайд 26

Назви солей Fe(NO3)3 – ферум(ІІІ) нітрат; Na2SO4 – натрій сульфат; KHCO3 – калій гідрогенкарбонат; NaH2PO4 – натрій дигідрогенортофосфат; Mg(OH)NO3 – магній гідроксонітрат; Al(OH)2Cl – алюміній дигідроксохлорид.

Слайд 27

Хімічні властивості солей:

Слайд 28

Перевірте свої знання! Допишіть рівняння реакцій: CuSO4 + Fe = Ca3(PO4)2 + H2SO4 = CrCl3 + NaOH = BaCl2 + Na2SO4 =

Слайд 29

Добування солей 1. Взаємодією кислот з основами (реакція нейтралізації) або амфотерними гідроксидами: Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O; Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O. 2. Взаємодією кислот з основними або амфотерними оксидами: MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O; ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O. 3. Взаємодія кислот з металами: Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑. 4. Взаємодією кислот з іншими солями: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl.

Слайд 30

Добування солей 5. Взаємодія кислотних оксидів з основними або амфотерними: N2O5 + CuO = Cu(NO3)2; SO3 + ZnO = ZnSO4. 6. Взаємодія кислотних оксидів з основними або амфотерними гідроксидами: P2O5 + 6NaOH = 2Na3PO4 + 3H2O; N2O5 + Zn(OH)2 = Zn(NO3)2 + H2O. 7. Взаємодія кислотних оксидів із солями: CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2↑.

Слайд 31

Добування солей 8. Взаємодія сильних основ з амфотерними гідроксидами: Ba(OH)2 + Pb(OH)4 = Ba[Pb(OH)6]. 9. Взаємодія основ із солями: FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4. 10. Взаємодія солей із солями: K3PO4 + 3CaCl2 = Ca3(PO4)2↓ + 6KCl. 11. Взаємодія солей з металами, що мають вищу активність, ніж метали, які входять до складу солей: CuSO4 + Fe = Cu↓ + FeSO4.

Слайд 32

Добування солей 12. Взаємодія металів з неметалами: Zn + Cl2 = ZnCl2. 13. Термічний розклад солей: 2KNO3 = 2KNO2 + O2↑; 2KClO3 = 2KCl + 3O2↑.

Слайд 33

молодець молодець помилка молодець помилка помилка помилка молодець молодець помилка помилка молодець молодець помилка помилка молодець помилка помилка молодець помилка помилка помилка молодець Прокласифікуйте речовини оксиди гідроксиди солі кислоти BaO NaOH CO2 Ba(OH)2 Na3PO4 P2O5 K2SO4 SO3 HCl KOH H2SO4 KCl H3PO4 K2O HNO3 H2S Ca(OH)2 молодець Al2O3 Mg(OH)2 BaCl2 Na2S CaCO3 H2O H2CO3

Слайд 34

Генетичний зв’язок це зв’язок між речовинами різних класів, що ґрунтується на взаємоперетворенні речовин і показує походження одних речовин від інших. У перекладі з гр. генетичний означає – такий, що стосується походження, вивчає розвиток чого-небудь.

Слайд 35

Генетичний зв’язок неорганічних солук

Слайд 36

Дякую за співпрацю!

Слайд 37

Використані джерела Ярошенко О.Г. Хімія: підручник для 8 класу загальноосвітнього навчального закладу. – К.: Освіта, 2008. – 208 c. Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук: навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 96 с. http://pedsovet.su/load/171.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія