X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електрохімічні методи аналізу.

Завантажити презентацію

Електрохімічні методи аналізу.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електрохімічні методи аналізу. Класифікація електрохімічних методів аналізу. Потенціометричний метод аналізу. 3. Механізм виникнення електродних потенціалів. Рівняння Нернста. 4. Водневий електрод. Стандартні потенціали. 5.Типи електродів. 6. Вимірювання рН за допомогою скляного електрода. 7. Потенціометричне титрування.

Слайд 2

Електрохімічні методи аналізу грунтуються на використанні залежності електричних параметрів: сили струму, напруги, рівноважних електродних потенціалів, електричної провідності, кількості електрики – від концентрації досліджуваної речовини в розчині. Електрохімічні методи аналізу поділяють на: кондуктометричні, потенціометричні, кулонометричні і вольтамперометричні.

Слайд 3

Класифікація електрохімічних методів аналізу: кондуктометрія кулонометрія електрогравіметрія полярографія потенціометрія і потенціометричне титрування амперометричне титрування

Слайд 4

Кондуктометрія В основу цього методу покладено залежність електричної провідності водних, змішаних та неводних розчинів електролітів від їх концентрації. Електрична провідність розчину виникає виникає в результаті дисоціації розчиненої речовини і міграції іонів під впливом зовнішнього джерела напруги і є величиною зворотньою до електричного опору L = 1/R L- електропровідність R - електричний опір, ом Одиниця виміру електропровідності – сименс (См): 1 См = 1ом-1

Слайд 5

Кулонометрія В основу цього методу покладено вимірювання кількості електрики, витраченої на електродну реакцію. Оскільки кількість речовини, що виділяється при електролізі, прямо пропорційна кількості електрики, пропущеної через розчин,то вимірювання кількості електрики може бути мірою речовини, одержаної при електролізі. Якщо через розчин проходить заряд Q , то маса прореагованої речовини m буде дорівнювати: 1 A m = --- --- Q F n A – атомна маса n – кількість відданих чи приєднаних електронів F – число Фарадея 96500 к

Слайд 6

Вольтамперометрія У вольтамперометричних методах використовуються процеси поляризації мікроелектрода, одержання поляризаційних (вольтамперних) кривих залежності сили струму від прикладеної напруги. Для одержання поляризаційних кривих складають коло з двох ел