X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Амінооцтова кислота. Її будова і властивості

Завантажити презентацію

Амінооцтова кислота. Її будова і властивості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Амінооцтова кислота. Її будова і властивості

Слайд 2

Вступ Нітроген міститься в органічних сполуках: структурі карбонового ланцюга; у складі функціональної нітрогрупи −NO2 (залишок нітратної кислоти HNO3); у складі функціональної аміногрупи −NH2 (залишок молекули амоніаку NH3). Наведіть приклади відомих вам нітрогеновмісних органічних речовин. Речовини, що містять одну або кілька аміногруп, відомі вам з біології, називаються амінокислотами.

Слайд 3

Амінокислоти Амінокислоти — це нітрогеновмісні органічні речовини, у молекулах яких містяться аміногрупа −NH2 і карбоксильна група −COOH, з’єднані з вуглеводневим радикалом. Загальна формула амінокислот —H2N − R −COOH.

Слайд 4

Назви амінокислот

Слайд 5

Інший спосіб складання назв амінокислот

Слайд 6

Деякі найважливіші α-амінокислоти

Слайд 7

Якщо в молекулі амінокислоти містяться дві аміногрупи, то в її назві використовується префікс діаміно-, три групи NH2 — триаміно- і т. д. Наприклад:

Слайд 8

Наявність двох або трьох карбоксильних груп позначається в назві суфіксом -діова або -тріова кислота:

Слайд 9

Найпростіший представник класу амінокислот має формулу H2N − CH2 −COOH — аміноетанова (або амінооцтова) кислота — перший член гомологічного ряду одноосновних насичених амінокислот.

Слайд 10

Хімічні властивості амінооцтової кислоти Особливості хімічних властивостей зумовлені одночасною наявністю в молекулах двох функціональних груп: основної H2N − і кислотної COOH, тому амінокислоти за хімічними властивостями — амфотерні органічні сполуки. Як діятимуть амінокислоти на індикатори? Які хімічні властивості проявлятимуть амінокислоти?

Слайд 11

Завдання. Запишіть рівняння взаємодії амінооцтової кислоти з магнієм, кальцій оксидом, натрій гідроксидом, натрій карбонатом.

Слайд 12

Амінокислоти за кислотними властивостями сильніші за карбонові кислоти. Як основи амінокислоти взаємодіють із кислотами (реакція приєднання): H2N − CH2 −COOH + HCl → [H3N − CH2 –COOH]+ Cl−

Слайд 13

Важлива властивість амінокислот — здатність взаємодіяти одна з одною завдяки наявності двох функціональних груп. Міжмолекулярна взаємодія α-амінокислот приводить до утворення пептидів. У результаті взаємодії двох α-амінокислот утворюється дипептид.

Слайд 14

CO −NH — пептидний зв’язок Найважливіші природні полімери — білки — належать до поліпептидів, тобто являють собою продукт поліконденсації α-амінокислот.

Слайд 15

Одержання амінокислот Гідроліз білків Дія амоніаку на галогенозаміщені карбонові кислоти: ClCH2 − COOH + 2H3N → H2N −CH2 − COOH + NH4Cl

Слайд 16

Практика Завдання 1. Запишіть рівняння одержання трипептиду амінооцтової кислоти. Завдання 2. Запишіть рівняння одержання дипептиду з гліцину й валіну.

Слайд 17

Домашнє завдання Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання до нього, виконати вправи. Творче завдання. Запропонуйте перетворення, з допомогою яких можна одержати амінооцтову кислоту з метану.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія