X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Радіонукліди

Завантажити презентацію

Радіонукліди

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 17 РЕМЕДІАЦІЯ Ремедіація – це процес вилучення забруднювачів з навколишнього середовища, зокрема з ґрунту, підземних та поверхневих вод, а також атмосфери з метою захисту здоров’я людини та довкілля. Yuriy Posudin Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology Lecture 17 REMEDIATION

Слайд 2

Remedy (від латин. remedium - лікувати) – застосовувати щось, що знімає біль, лікує, або позбавляє порушень.

Слайд 3

Два підходи до ремедіації In Situ Ex Situ

Слайд 4

РЕМЕДІАЦІЯ EX SITU ҐРУНТУ ТА ҐРУНТОВИХ ВОД Ненасичена (вадозна) зона Насичена зона

Слайд 5

ЗАБРУДНЕННЯ Ґрунт містить надзвичайно велику кількість металів та радіонуклідів, які знаходяться у розчинах завдяки різноманітним процесу сорбції або іон-обмінним реакціям. Розчинені забруднювачі мігрують у підземних водах, поступають у рослини чи водні організми. Найбільш поширеними неорганічними забруднювачами у ґрунті та підземних водах є свинець, хром, цинк, арсен, кадмій. На відміну від органічних забруднювачів та короткоживучих радіонуклідів, метали вважаються консервативними забруднювачами, які не розпадаються у ґрунті.

Слайд 6

РЕМЕДІАЦІЯ ҐРУНТУ Забруднення ґрунту призводить до руйнування екосистем, зменшення продуктивності сільського господарства, порушення харчових ланцюгів, захворюванням людей та тварин. Незважаючи на користь, яку можна отримати від очищеного ґрунту, процедура ремедіації ґрунту часто сповільнюється через високу вартість та трудомісткість.

Слайд 7

РЕМЕДІАЦІЯ ҐРУНТУ Ґрунтові компоненти та забруднювачі, які взаємодіють завдяки силам електричного притягання, дуже важко роз’єднати. Крім того, ґрунт є механічно густе середовище, що утруднює та здорожчує процес розкопування та транспортування ґрунту з метою подальшого очищення.

Слайд 8

Технології ремедіації ex situ Є три основних підходи щодо стратегії ремедіації: 1) утримання забруднювачів в обмеженій просторовій зоні з метою запобігання його подальшого поширення; 2) вилучення забруднювачів з відкритої у контрольовану зону; 3) обробка забруднених об’єктів до безпечних субстанцій.

Слайд 9

УТРИМАННЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ Фізичний бар’єр Принцип дії фізичного бар’єра полягає у контролі водних потоків з метою запобігання їх поширення. Глибина занурення такого бар’єра досягає 50 м, а горизонтальні розміри залежать від забрудненого ареалу і варіюють від десятків до кількох сотень метрів.

Слайд 10

Заповнення рідким розчином Slurry-Trench Cutoff Walls Slurry – рідкий будівельний розчин Ці фізичні бар’єри складаються з вертикально викопаних траншей, заповнених рідким розчином. Рідкий розчин являє собою суміш ґрунту+бентоніту та води або цементу+бентоніту та води. Останні затримують важкі метали та деякі органічні сполуки. Такі фізичні бар’єри з рідких розчинів мають розміри 30 м у глибину та 0,6 – 1,2 м у ширину.

Слайд 11

Заповнення рідким розчином Бентонітові глини (K, Na, Al) мають добру каталітичну активність, зв'язуючі і склеюючі властивості. Спочатку вздовж викопування траншеї її заповнюють бентонітом для зміцнення стінок, а потім заповнюють траншею рідким розчином, який характеризується невисокою проникністю та хімічною резистивністю.

Слайд 12

Переваги та недоліки Ефективність таких бар’єрів може досягати 95 %. Обмеження: деякі агресивні компоненти (кислоти, луги, сольові розчини, деякі органічні сполуки) можуть викликати руйнування бар’єрів. Самі бар’єри деградують та руйнуються з часом. Вартість методу становить $540 - $750 за квадратний метр

Слайд 13

Цементна завіса Grout curtains Цементна завіса (Grout curtains) – затверділа матриця, заповнена цементним розчином (grout), яки занурюється у ґрунт під тиском. Втричі дорожче ніж фізичні бар’єри.

Слайд 14

Листова укладка Sheet piling Листова укладка складається з великих металевих листів, що занурюються у ґрунт. Ці листи мають практично нульову проникність та низьку реактивність. Однак, вони можуть мати просвіти між окремими листами; крім того, вони характеризуються більшою вартістю порівняно з фізичними бар’єрами та складністю їх встановлення. Зазвичай, листову укладку використовують для невеликих ареалів.

Слайд 15

Пасивні та реактивні бар’єри Passive/Reactive Treatment Walls Проникна реактивна стінка встановлюється поперек потоку забруднювача. Вода проходить через таку стінку, тоді як забруднювач затримується. Як матеріал для такого бар’єра застосовують залізо нульової валентності або інші сорбенти. До основних забруднювачів слід віднести хлоровмісні розчинники, органічні сполуки, метали, радіонукліди. У США працюють близько 125 таких бар’єрів. Typical Passive Treatment Wall (Cross-Section)

Слайд 16

Слайд 17

Пасивні та реактивні бар’єри Як приклад можна навести використання гранул заліза, що взаємодіє з трихлороетаном, дихлороетаном, вінілхлоридом. Коли залізо окислюється, атом хлору віддаляється від сполуки через один з механізмів дехлорування, використовуючи електрон, який завдяки окисненню заліза. Хоча гранули заліза розчиняються, цей процес довготривалий.

Слайд 18

Пасивні та реактивні бар’єри Обмеженість методу: стінки пасивної дії втрачають з часом свої реактивні властивості та вимагають заміни. Проникність бар’єрів зменшується завдяки осадженню солей металів. Вартість 1,3 – 2,5 $ за куб. метр.

Слайд 19

Воронка з фільтром Funnel and Gate Забруднювачі направляють за допомогою воронки в отвір, який містить реактивний матеріал. Метод дозволяє забезпечити економію реактивних середовищ та легку їх заміну

Слайд 20

ГІДРАВЛІЧНІ БАР’ЄРИ Принцип дії гідравлічного бар’єра полягає у маніпулюванні водним тиском, який утворюється внаслідок додавання або вилучання води. Ключовим моментом цієї технології є можливість окреслити та зафіксувати зону забруднення з метою її захоплення, що здійснюється за допомогою системи траншей або колодязів.

Слайд 21

Гідравлічні бар’єри

Слайд 22

Гідравлічний бар’єр У такій дренажній системі забруднена вода збирається та відкачується. Можливо застосування колодязів, в яких утворюється підвищений тиск, з метою обмеження поширення забруднених вод. Глибина гідравлічних бар’єрів досягає 50 м, а периметр може простягатися до кількох кілометрів.

Слайд 23

Гідравлічні бар’єри Гідравлічні бар’єри зазнали більшого поширення порівняно з фізичними, не зважаючи на вищу вартість та довготривалість процесу установлення бар’єрів та необхідність зберігання, обробки та розміщення великої кількості забрудненої води, яка викачується на поверхню.

Слайд 24

ТВЕРДІННЯ Твердіння – це процес, під час якого зв’язувальний агент змішується з забрудненим середовищем з тим, щоб створити твердий продукт. Ця технологія передбачає такі різновиди: Стабілізація – затвердіння небезпечних компонентів, які перетворюються у хімічно стабільніші форми з обмеженою розчинністю; Іммобілізація – позбавлення забруднень можливості мігрувати у просторі (наприклад, перетворення шестивалентного хрому, який розчинюється у воді, у тривалентний хром, що не розчинюється у воді та осідає на середовищі). Інкапсулювання – створення захисної оболонки навколо забруднювачів з цементу або полімерів; Вітрифікація – нагрівання матриці із забруднювачем до високої (1600-20000С) температури, що викликає розплавлення пористого середовища (наприклад, кремнієвих компонентів), що призводить до створення склоподібної непроникної оболонки. Метод застосовують для руйнування та вилучення органічних матеріалів, а також для утримання важких металів та радіонуклідів. Недоліки – недостатня ефективність, довготривалість.

Слайд 25

Розкопування Excavation