X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кріогенно-вакуумна термоциклічна обробка неметалевих композицій

Завантажити презентацію

Кріогенно-вакуумна термоциклічна обробка неметалевих композицій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КІНЕТИКА ФАЗОВОГО РОЗШАРУВАННЯ ТА ДИФУЗІЙНІ ПРОЦЕСИ У РОЗЧИНАХ КВАНТОВИХ КРИСТАЛІВ 3Не – 4Не В.Н. Григор’єв, І.О. Дегтярьов, О.О. Лисунов, В.А. Майданов, В.Ю. Рубанський, С.П. Рубець, Е.Я. Рудавський, О.С. Рибалко, В.О. Тихий (ФНТ 35, 1063, 2009) Вперше отримані наднизькі значення коефіциенту масової дифузії у твердих розчинах 3Не – 4Не в умовах фазового розшарування, які виявились на вісім порядків нижче ніж спінова дифузія, вимірюванна методом ЯМР Концентраційна залежність коефіциента дифузії - Метод прецизійного вимірювання тиску Р, роздільна здатність ± 3 Па - Ступінчате охолодження до області фазового розшарування Теорія гомогенного зародкоутворення добре описує експеримент. Квантова дифузія реалізується лише в слабких розчинах 3Не – 4Не, де масова та спінова дифузії практично співпадають. У концентрованих розчинах масова дифузія різко падає, тому що вона здійснюється не когерентним шляхом, а за рахунок випадкових тунельних перескоків (внаслідок руйнування гратки). Однак, фазове розшарування у концентрованих розчинах проходить досить інтенсивно (від хвилини - до години) через велику кількість центрів нуклеації та малої дифузійної довжини. x, % 3Не в 4Не ЕКСПЕРИМЕНТ: ВИСНОВКИ:

Слайд 2

При низьких температурах домішки ксенону та водню на один-два порядки збільшили коефіцієнт радіального теплового розширення (αr) джгутів одностінних вуглецевих нанотрубок. Це пояснено впливом сорбованих молекул на згинальні коливання ОВНТ. Наявність локальних максимумів на температурній залежності αr насичених газовими домішками джгутів нанотрубок зумовлена процесом просторового перерозподілу домішкових атомів в канавках та на поверхні джгутів нанотрубок. Амплітуда максимуму зменшується при зниженні концентрації домішки (крива 3) Радіальне теплове розширення насичених ксеноном та воднем джгутів одностінних вуглецевих нанотрубок при низьких температурах В.Г. Манжелій, О.В. Долбин, В.Б. Єсельсон, В.Г. Гаврилко, М.А. Вінніков, С.М. Попов, М.І. Даниленко, (ФНТ 35, 613, 2009; ФНТ 35, 1209, 2009) Коефіцієнт радіального теплового розширення в'язок нанотрубок: 1 – чистих нанотрубок; 2 – насичених ксеноном; 3 – після часткового видалення ксенону; 4 – насичених воднем. Зростання значень теплового розширення джгутів вуглецевих нанотрубок при насиченні газовими домішками необхідно враховувати при конструюванні пристроїв на їх основі. Вперше досліджено вплив сорбованих газів на теплове розширення одностінних вуглецевих нанотрубок (ОВНТ). Ефект виявився надзвичайно сильним.

Слайд 3

Екситон-домішкові комплекси (ЕДК) з гігантськими силами осцилятора в ікосаедричних кластерах Xe-Ar Спектр катодолюмінесценції некристалічних кластерів Xe з домішкою Ar Вперше у некристалічних стверділих сумішах інертних газів спостережено випромінювання від екситон-домішкових комплексів (ЕДК), обумовлене гігантськими силами осцилятора. Раніше цей ефект був відомий лише для домішкових кристалічних напівпровідників Зміщення ЕДК-рівня (збільшення енергії зв’язку ЕДК) внаслідок взаємодії екситона з одним та більше атомами домішкового аргону dкл 50Å (N 1000 ат) f – сила осцилятора переходу f ( / )3/2~104 (Е. Рашба) В.Л. Вакула, О.Г. Данильченко, Ю.С. Доронін, С.І. Коваленко, М.Ю. Лібін, В.М. Самоваров (ФНТ 35, 1210, 2009)