X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Релятивістська механіка.

Завантажити презентацію

Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Релятивістська механіка.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

План Принцип відносності Галілея. Відносний, переносний і абсолютний рух. Властивості простору і часу в інерціальних системах. Постулати спеціальної теорії відносності. Елементи теорії відносності. Перетворення Лоренца, Релятивістська механіка.

Слайд 3

Перетворення Галілея для координат, швидкостей і прискорень. Фізичну еквівалентність інерціальних систем відліку встановив Галілей. Перехід від однієї інерціальної системи до іншої є певним перетворенням координат, яке дістало назву перетворення Галілея. Принцип відносності математично можна сформулювати як принцип незмінюваності виду і форми зв'язків між фізичними величинами, що підлягають законам механіки, відносно перетворень Галілея. Положення довільної матеріальної точки М в нерухомій і рухомій системах відліку визначається радіусами-векторами r і r', причому У проекціях на осі координат цю векторну рів ність записують як Повна система перетворення координат Галілея має такий вигляд:

Слайд 4

Слайд 5

Співвідношення між абсолютною, відносною і переносною швидкостями у векторній формі Теорема додавання швидкостей: абсолютна швидкість точки (швидкість точки відносно нерухомої системи відліку) дорівнює геометричній (векторній) сумі переносної і від носної швидкостей Прискорення в усіх інерціальних системах відліку — величина стала. Рівняння Ньютона для матеріальної точки, а також для довільних систем матеріальних точок в усіх інерціальних системах відліку однакові. Цей висновок називають механічним принципом відносності, або принципом відносності Галілея, і формулюють так: Рівномірний і прямолінійний рух системи як ці лого не впливає на хід механічних процесів, що відбуваються в ній, і одними механічними експе риментами, які проводяться всередині системи, не можна визначити перебуває вона у стані спокою чи рухається рівномірно і прямолінійно.

Слайд 6

Постулати спеціальної теорії відносності. У 1905 р. А. Ейнштейн сформулював два такі принципи (постулати). Принцип сталості швидкості світла: в інерціальній системі відліку швидкість світла у вакуумі є величина стала і не залежить від руху джерела світла та спостерігача. Швидкість світла — універ сальна фундаментальна стала величина. Спеціальний принцип відносності: закони фі зики для двох спостерігачів, що знаходяться в різ них інерціальних системах відліку, мають однакову форму. На основі цих принципів почала створюватись спеціальна теорія відносності, а також нова механіка — релятивістська, яка включала в себе як окремий випадок класичну механіку.