X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів

Завантажити презентацію

Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

Слайд 2

Складемо коло за схемою

Слайд 3

До провідників належать розплави і розчини електролітів: кислот, лугів і солей. Рідкими напівпровідниками є розплавлений селен, розплави сульфідів та ін. Під час розчинення електролітів під впливом електричного поля полярних молекул води відбувається розпад молекул електролітів на іони. Цей процес називають електролітичною дисоціацією, в результаті якої нейтральні молекули розпадаються на позитивні та негативні іони. В електроліті з'являються вільні носії зарядів і він починає проводити струм.

Слайд 4

Оскільки заряд у водних розчинах чи розплавах електролітів переноситься іонами, то таку провідність називають іонною. За іонної провідності проходження струму пов'язано із перенесенням речовини. На електродах відбувається виділення речовин, які входять до складу електроліту. На аноді негативно заряджені частинки віддають свої зайві електрони (окиснювальна реакція), а на катоді позитивні іони отримують електрони (реакція відновлення).

Слайд 5

Процес виділення на електроді речовини, пов'язаний із окиснювально-відновлювальними реакціями, називають електролізом. У розчині може відбуватися процес об’єднання іонів у нейтральні молекули, такий процес називається рекомбінацією.

Слайд 6

Схематичне зображення електрохімічної установки для дослідження електролізу

Слайд 7

Нехай за час t через електроліт буде перенесено заряд. Кількість іонів, які досягли електрода, дорівнюватиме: де qo = Ze - заряд іона; Z - валентність іона; e - елементарний заряд.

Слайд 8

Кількість іонів N дорівнює кількості атомів речовини, що виділиться на електроді, а маса виділеної речовини де mo - маса одного атома, μ - молярна маса речовини.

Слайд 9

Електрохімічний еквівалент речовини m = kq = kIΔt Маса речовини, яка виділяється на катоді за час Δt, пропорційна силі струму і часу. Це твердження, встановлене експериментально Фарадеєм (1831 р.), має назву першого закону Фарадея для електролізу.

Слайд 10

Слайд 11

Явище електролізу має широке застосування в електрометалургії (добування чистих металів); у гальваностегії (нанесення металевих покриттів для запобігання корозії металів); у гальванопластиці (виготовлення копій з матриць) тощо. Будову хімічних джерел струму (гальванічних елементів та акумуляторів) також засновано на процесах взаємодії металів з електролітами.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика