X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Двигун"

Завантажити презентацію

"Двигун"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Двигу н  — енергосилова машина, що перетворює який-небудь вид енергії в механічну роботу. Первинні двигуни (гідротурбіни, двигун внутрішнього згорання та інші) безпосередньо перетворюють енергію природних ресурсів (води, ядерного палива) у механічну, електричну тощо енергію. Вторинні двигуни (наприклад, електричні) одержують енергію від первинних двигунів, перетворювачів чи накопичувачів енергії (наприклад,сонячний батарей, пружинних механізмів)

Слайд 2

Двигу н вну трішнього згора ння — тип двигуна, теплова машина, в якій хімічна енергія палива, що згоряє в робочій зоні, перетвориться в механічну роботу. Поряд із електричним двигун внутрішнього згоряння є одним із найпоширеніших типів двигунів.

Слайд 3

Бензи новий двигу н — двигун, який у якості палива використовує різні типи бензинів. Як паливо бензинових двигунів також може використовуватись горючий газ, різні типи спиртів. Використовується як рушій в транспортних засобах, бензопилах, газонокосарках. Потужні бензинові двигуни: DTM V6

Слайд 4

Двигун Ванкеля, роторний бензиновий двигун, сконструйований німецьким інженером Феліксом Ванкелем Працює за тим же принципом, що і чотиритактний бензиновий двигун, але такти проходять у різних секторах камери в просторі між стінками двигуна і трикутним поршнем-ротором. 

Слайд 5

Електродвигуни Електродвигу н,   — електричнамашина, двигун, що перетворює елелектричну енергію в механічну. Електродвигуни — основний вид двигунів у промисловості, на транспорті і в побуті.

Слайд 6

Патент Ніколи Тесли (США, 1882) де пояснюється принцип роботи електродвигуна.  Магнітне поле, що періодично змінює свій напрямок, лягло в основу принципа роботи електродвигуна

Слайд 7

Схема роботи чотиритактного дизельного ДВЗ Ди зельний двигу н — двигун внутрішнього згорання, у якому використовується легке нафтове паливо.

Слайд 8

Теплови й двигу н — машина для перетворення теплової енергії в механічну роботу. Тепловий двигун і є посередником між нагрівачем і охолоджувачем.

Слайд 9

Парова маши на — тепловий поршневий двигун зовнішнього згорання, в якому потенціальна енергія водяної пари, котра надходить під тиском з парового котла, перетворюється в механічну роботу при зворотно-поступальному русі поршня, який через механічні ланки надаєобертального руху вихідному валу.

Слайд 10

Зусилля поршня — 1 за допомогою штока — 2, повзуна — 3, шатуна — 4 і кривошипа — 5 передається у вигляді крутного моменту вихідному валу — 6, що несе маховик — 7, який служить для зменшення нерівномірності обертання вала. Ексцентрик, що розміщений на вихідному валу, за допомогою ексцентрикової тяги приводить в рух золотник — 8, який керує подачею пари в порожнини циліндра. Відпрацьована пара з циліндра випускається в атмосферу або надходить в конденсатор. Для підтримки сталої швидкості обертання вала при змінному навантаженні парові машини оснащуються відцентровим регулятором (регулятором Вата) — 9, що, залежно від швидкості обертання валу, автоматично змінює або площу перетину каналу проходження пари, котра подається в парову машину (дросельне регулювання, показано на малюнку), або момент припинення наповнення циліндра (кількісне регулювання).

Слайд 11

Ротор парової турбіни на ТЕС Парова турбіна – паровий двигун неперервної дії, що перетворює теплову енергію в енергію обертання ротора. Він потрібен для перетворення теплової енергії водяної пари в механічну роботу. Парова турбіна використовує не потенційну енергію, а кінетичну енергію пари.

Слайд 12

Газова турбіна — це тепловий двигун безперервної дії, на лопатках якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється в механічну роботу на валу.

Слайд 13

Реакти вний двигу н — двигун-рушій, що створює тягу внаслідок швидкого витікання робочого тіла із сопла, найчастіше робочим тілом є гарячі гази, що утворюються внаслідок спалювання палива у камерах згоряння. Схема реактивного авіадвигуна: 1) Впуск повітря 2) Знижений тиск компресії 3) Підвищений тиск компресії 4) Горіння 5) Вихлоп 6) Гарячий тракт 7) Турбіна 8) Камера згорання 9) Холодний тракт 10) Повітрязабірник

Слайд 14

Вíчний двиѓун  — ідеальний двигун, задуманий так, що, будучи запущеним один раз, буде працювати постійно і не вимагатиме додаткового надходження енергії. Подібний пристрій вступає в протиріччя з двома законами термодинаміки: 1.енергія не може бути ні створена, ні зруйнована (закон збереження енергії) 2.теплота не може перетікати від холоднішого об'єкта до теплішого. У результаті всім реальним двигунам потрібне постійне постачання енергією, і жодна теплова машина не може перетворювати все тепло в корисну роботу. Одна з пропозицій вічного двигуна, рушійною силою якого є світло

Слайд 15

 Екологічні проблеми використання теплових машин Одним із факторів негативного впливу двигунів на природу є теплове забруднення. Досить порівняти температуру газоподібних продуктів згоряння з температурою навколишнього середовища (наприклад у ДВЗ t=1600 – 25000С). Це призводить до поступового підвищення середньої температури на Землі. Другим фактором негативного впливу на природу є надмірно велике споживання кисню тепловими двигунами і викидання в атмосферу продуктів згоряння, які містять у собі шкідливі речовини.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика