X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Атомне ядро. Ядерна енергетика

Завантажити презентацію

Атомне ядро. Ядерна енергетика

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДАРЖЕВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ПРОВЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІДЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ТА РОЗВИТОКУ ЇХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ “АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА” ПІДГОТУВАЛА ВИВКЛАДАЧ ПРЕДМЕТУ ФІЗИКА Райнко Н.І. м. ХАРКІВ-2013р.

Слайд 2

Слайд 3

Анотація Папка призначена для вивчення теоретичного матеріалу за темою: “ Атомне ядро. Ядерна енергетика в 9 кл. за програмою “Фізика. Астрономія, 7-12кл” для учнів які отримують базову загальну середню освіту в Харківському професійному ліцеї машинобудування на базі неповної базової загальної середньої освіти. Мета: навчальна: ввести поняття атомне ядро, роз'яснити види радіоактивного випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для життєдіяльності людського організму. сформулювати поняття радіоактивності, активності радіонукліда. розвивальна розвивати ставлення в учнів цілісного наукового світогляду,загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань. виховна сформувати в учнів бажання і вміння вчитися, виховати потреби і здатності до навчання упродовж всього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань. Учні повинні знати: поняття: радіоактивності, ядерної моделі атома, протонно – нейтронну будову ядра атома закони: радіоактивних перетворень атомних ядер будову і дію дозиметра Учні повинні вміти: користуватися дозиметром; пояснити іонізуючу дію радіоактивного випромінювання класифікувати види радіоактивного випромінювання; характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити активність радіонукліда за табличними даними; розв'язувати задачі застосовуючи формули активності радіонукліда, поглиненої дози випромінювання, потужності радіоактивного випромінювання. Підручник: Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. Фізика для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ; Ірпінь: Перун, 2009.-224с.

Слайд 4

Зміст програмного матеріалу за темою Атомне ядро. Ядерна енергетика.

Слайд 5

- Цей світ дивно побудований - В порівнянні з чим? Як правило, народження атомної ери пов'язують з грохотом першого атомного вибуху. Для багатьох наука про атоми назавжди прописана золою атомного вибуху, фізик – атомник, як злий чаклун. Але саме атомна фізика, привела людство передивитись філософію знань, вплинула на політику цілих держав. Всі її досягнення стали тепер загальнолюдськими, і кожній сучасній людині необхідно мати про них хоч би прості уяви. Вивчаючи цей розділ, ви поглибити свої знання про будову атома і атомного ядра, ознайомитись з явищем радіоактивності, з видами радіоактивного випромінювання, навчитесь оцінювати їхній вплив на живі організми. Для нас, українців, такі знання є особливо актуальними, оскільки значна кількість областей України постраждали від радіоактивних випромінювань внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, яка сталася в 1896р. Я буду вважати свою роботу на марною, якщо читач зрозуміє необхідність цього дивного світу, відчує неминучість його квантових химер і, нарешті, прийме їх і признає природними.

Слайд 6

Без сумніву, багато хто з вас восени 2008 р. чув про запуск найпотужнішої фізичної установки сучасності – великого адронного колайдера. Витрати на його створення були величезними: Німеччина, Франція, Японія мусили об’єднати свої зусилля, щоб побудувати це диво техніки. А почався процес вкладання “ великих коштів ” у фізику ще в 40-х рр. минулого століття, коли вчені винайшли способи розщеплення атомного ядра. Про те, навіщо розщеплювати атомні ядра і чому уряди різних країн у великих обсягах фінансують досліджування першооснови матерії, ви дізнаєтеся з цієї теми. Найбільша на сьогодні дослідницька установка-прискорювач заряджених частинок, перший запуск якого відбувся в 2008р. а- вигляд з середини; б- схематичне зображення б а

Слайд 7

Слайд 8

Джозеф Джон Томсон показав на основі класичної електромагнітної теорії, що розміри електрона мають становити близько 10-15м. Крім того, було відомо, що розміри атомів становлять близько 10-10 м. На цій підставі Томсон 1903 року запропонував модель атома, відповідно до якої атоми являють собою однорідні кулі з позитивно зарядженої речовини, у якій перебувають електрони. Сумарний заряд електронів дорівнює позитивному заряду атома, тому атом у цілому електрино нейтральний Ідея про атомне ядро на момент проведення досліду Резерфорда не була новою. У 1906р. її висунув англійський фізик Джонстон Стоні, як одну з можливостей схем будови ядра. А до Стоні така ж ідея належала японському фізику Нагаоці та ще деяким ученим. Але всі ці гіпотези були теоретичними,тоді як ідеї Резерфорда ґрунтувалися на результатах експерименту. Ім'я видатного українського фізика – теоретика, Дмитра Дмитровича Іваненка відоме не тільки в країнах СНД, а й далеко за кордоном. Народився Д.Д. Іваненко 1904р. в сім'ї вчителів у Полтаві. Ернест Резерфорд(1871-1937) - видатний англійський фізик. Заклав основи вчення про радіоактивність і будову атома, здійснив першу ядерну реакцію, передбачив існування нейтрона. Лауреат Нобелівської премії (1908р.), член усіх академій наук світу. Нільс Бор (1885-1962) - видатний датський фізик. Побудував квантову теорію атома. Бор активно приймав участь в боротьбі проти атомної загрози людству

Слайд 9

ВІДКРИТТЯ АТОМНОГО ЯДРА. ДОСЛІД РЕЗЕРФОРДА Схема досліду з вивчення будови атома Траєкторії альфа – частинок, що пролітають на різних відстанях Спінтарископ – прилад для реєстрації α- частинки. складається з напівпрозорого екрана, попадання кожної α- частинки на екран супроводжувалося спалахом(сцинтиляцією), який виникав унаслідок того, що екран був покритий спеціальною речовиною - сірчаним цинком, і спостерігається спалах через мікроскоп. У 1908-1911рр. Ернестом Резерфордом було здійснено серію дослідів, схему яких наведено на рис. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДУ РЕЗЕРФОРДА: а) більшість α- частинок не відхилялась; б) менша частина їх кількості відхилялася на великі кути; в) дуже незначна частина кількості α- частинок відхилялася на великі кути; г) чим менше відстань між траєкторією α- частинки і ядром, тим на більший кут відхиляється α- частинка.

Слайд 10

Модель атома Гідрогену. Ядерна модель атома. Траєкторія α – частинок. Модель атома Томсона

Слайд 11

Слайд 12

АТОМ – СКЛАДАЄТЬСЯ З ЯДРА ЯКЕ ЗАЙМАЄ МАЛЕЛЬКИЙ ОБ'ЄМ В ПОРІВНЯННІ З ОБ’ЄМОМ АТОМА. ІНШУ ЧАСТИНУ АТОМА ЗАЙМАЮТЬ ЕЛЕКТРОНІ ХМАРИ. ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ ЯДРА 10 -15 - 10-14 м; ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ АТОМА ≈ 10-10 м. . Вся маса атома практично зосереджена в ядрі атома. Маса електронів значно менше маси ядра. Маса ядра атома водню приблизно в 1840 раз більше маси електрона. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД ЯДРА ПОЗИТИВНИЙ І ДОРІВНЮЄ ЗА АБСАЛЮТНОЮ ВЕЛЕЧИНОЮ СУМАРНОМУ НЕГАТИВНОМУ ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНІВ,ТОМУ АТОМ ЕЛЕКТРІЧНО НЕЙТРАЛЬНИЙ. ВИСНОВОК ТАКИМ ЧИНОМ, ЕКСПЕРЕМЕНТИ ДОВЕЛИ: 1. НЕДОСТОВІРНІСТЬ МОДЕЛІ ТОМСОНА. 2.ІСНУВАННЯ ЯДЕР В АТОМАХ.

Слайд 13

Число протонів у ядрі позначається Z і збігається з порядковим номером елемента в таблиці Менделєєва. Заряд ядра дорівнює Ze Число нейтронів у ядра позначається N Загальне число нейтронів і протонів у ядрі позначається А і називається масовим числом А= Z + N Позначення ядер: Х де Х- позначення хімічного елемента . Наприклад , H - ядро атома Гідрогену (протон), Не – ядро атома гелію ( - частина ) , U – ядро атома урану, в якому є 92 протона і 235-92=143 нейтрони

Слайд 14

Ізотопи це атоми, які мають однаковий заряд, але різну масу. Всі ізотопи одного і того самого елемента мають однакові хімічні властивості , але можуть відрізнятись радіоактивністю. Наприклад: Н – дейтерій і Н – тритій є ізотопами водню (тритій радіоактивний ). Застосування ізотопів Методом мічених атомів (біологія,фізіологія,медицина,промисловість, археологія ). Джерела γ - променів («кобальтова гармата » з ізотопом Со). Прискорення мутації – для штучного відбору (в сільському господарстві).

Слайд 15

Атом Ядро Електрони Протони Нейтрони Кількість протонів у ядрі – протоне (зарядове) число (Z), яке дорівнює порядковому номеру елемента в Періодичний системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Кількість нейтронів у ядрі (N) N = A - Z Загальна кількість нуклонів (протонів і нейтронів ) у ядрі – нуклонне (масове) число (А)

Слайд 16

Про що ми дізналися на уроці Дослід Резерфорда показав, що в центрі атома перебуває позитивно заряджене атомне ядро, у якому зосереджена майже вся маса атома. Атомне ядро в десятки тисяч разів менше від атома. Резерфорд запропонував планетарну модель атома, відповідно до якої навколо малого й масивного позитивно зарядженого ядра рухаються по орбітах легкі електрони. Атомне ядро складається з позитивного заряджених протонів (заряд протона дорівнює за модулем заряду електрона) і нейтральних нейтронів . Маси цих часток приблизно однакові . Спільна назва цих часток – нуклони. Кількість протонів у ядрі називають зарядовим числом і позначаються Z. Зарядовим числом визначаються хімічні властивості елемента. Суму кількості протонів Z і кількість нейтронів N у ядрі називають масовим числом І позначаються літерою А: A = Z + N. Між нуклонами в ядрі діють сили, які називають ядерними. Ці сили дуже великі, але є короткодіючими. Ядерні сили не залежать від електричних зарядів частинок.