X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В ІСТОРІЇ УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ 1. Філософія періоду Київської Русі. 2. Філософські ідеї українського Передвідродження. 3. Філософія епохи Відродження в Україні. 4. Філософські ідеї професорів Києво-Могилянської академії. 5. Українська філософія класичної доби: а) Григорій Сковорода; б) український романтизм; в) академічна філософія; г) “філософія серця” Памфіла Юркевича. 6. Філософські напрямки в Україні кінця ХІХ – ХХ ст.; а) філософські погляди Лесі Українки та Івана Франка ; б) філософія національного радикалізму (Дмитро Донцов і Микола Міхновський); в) історіософські погляди В'ячеслава Липинського та Івана Лисяка-Рудницького; г) філософія Дмитра Чижевського. 7. Філософія української ментальності.

Слайд 2

Дохристиянство і філософія

Слайд 3

Літературні джерела філософських ідей Київської Русі “Слово про закон і Благодать” (Іларіон) “Моління Данила Заточника” “”Повчання” (Володимир Мономах) “Послання” (митрополит Никифор) “ Повість временних літ” “ Ізборник 1073 року” “Ізборник 1076 року” “Шестиднев” ( Іоан) “ Житіє” (Кирило Філософ) “ Бджола”, “Фізіолог”

Слайд 4

Основні риси філософії Київської Русі Мислення не схильне до абстрактного теоретизування Філософія має екзистенціально-антропологічні риси Філософія – це любов до мудрості, істинна мудрість – це Бог Пізнавальна діяльність проходить через серце (кордоцентризм) Філософія звертається до патріотичної та історичної тематики

Слайд 5

Філософські проблеми в Київській Русі 1. Світ створений Богом з нічого за допомогою Слова. 2. Людина є вершиною всього живого, складається з духовної і тілесної природи, покликана наближати себе і світ до Бога. 3. Всесвіт – арена боротьби Добра і Зла. 4. Місце людини в світі – бути посередником між Богом і світом. 5. Суть і мета історії – вдосконалення людини, наближення її до Бога, отримання спасіння в час “Третього творення”

Слайд 6

Літературні джерела філософії українського Передвідродження Українські літературні видання – “Лествица” ( 1443), “Златоуст” (1474), “Києво-Печерський патерик” (1462), збірники “Ізмарагд”, “Четья”, “Бчола”, твори Климента Смолятича, Кирила Турівського, митрполита Іларіона, Григорія Перекладна література – “Старий Заповіт”, “Троянська війна”, “Сказання про індійське царство”, “Житіє Олексія, чоловіка Божого”, “Логіка Авіасафа”, “Промова Мойсея Єгиптянина”, “Аристотелеві врата”, “Шестикрил”, “Космографія”, “Логіка”

Слайд 7

Основні філософські ідеї Передвідродження Дуалізм поглядів на природу. 2. Пізнання є активним, а наука – продуктом діяльності людини, тому науки поділяються на споглядальні (теологія, фізика) та активні ( етика, економіка, політика, медицина, право, риторика, граматика). 3. Основні моральні цінності – справедливість, простота і поміркованість, злочинності – скупість, заздрощі, боягузтво, зазіхання на чуже. 4. Стосунки між людьми мають основою розум, а не силу. 5. Історія людства є людською драмою в дії, для управління соціальними процесами треба вивчати закони природи.

Слайд 8

Епоха Відродження в Україні Етапи розвитку Ренесансу в Україні: перший ( І пол. ХУІ ст.) – соціально-етична та естетична тематика другий (друга пол.ХУІ – поч.ХУІІ ст) – реформаційні та гуманістичні ідеї третій ( сер.ХУІІ – поч. ХУІІІ ст.) – соціально-етичні та патріотичні ідеї Особливості соціально-економічного та культурного середовища: - розвиток товарних відносин, пожвавлення господарського життя; розвиток освіти та науки; інтерес до мови, культури; навчання молоді за кордоном, вплив Європи на Україну

Слайд 9

Філософські ідеї Ренесансу в Україні 1. Людина – центральна ланка в ланцюгу космічного буття, творець цінностей, господар землі. 2. Місце людини у світі визначається становленням її власної гідності. 3. Самоцінність людини в тому, що вона співтворець – помічник Бога – творця. 4. Обожнення людини не веде до відмови від світу, а до визнання творчої ролі людини в цьому світі. 5. Шлях до безсмертного життя торується чесним і побожним життям на Землі .

Слайд 10

Проблема пізнання у період Ренесансу в Україні Головна чеснота людини - самопізнання, яке веде до духовного оновлення і самовдосконалення. Мета самопізнання – пізнання духовної сутності, що веде до пізнання Бога.

Слайд 11

Проблеми суспільства в епоху Відродження в Україні 1. Держава має бути освіченою монархією. 2. Держава має земне походження і людське призначення. 3. Примат світської влади та її незалежність від церковної є обов'язковим. 4. Король піклується про здоров'я держави, існує для держави (а не держава для нього), є захисником держави, громадяни підкоряються йому добровільно, а не з примусу. 5. Сила держави, закону, влади - в громадянському гуманізмі.

Слайд 12

Реформаційні ідеї діячів Острозької академії (Х.Філалет, Г.Смотрицький, І Вишенський, К.Острозький ) 1. Основна мета – спрямувати віруючих на особисте переживання та внутрішнє осмислення Святого Писання. 2. Основна ідея – протиставити Бога і світ, Бога і людину, покінчити з пануванням церковної ієрархії в суспільстві, прийти до демократизації церкви, утвердити ідею спасіння особистою вірою. 3. Пошук і утвердження в собі Божественної істини є єднанням з Богом через “життя в істині”. 4. Перехід від пристрастей до духовності можливий завдяки особистим зусиллям, доброчинній діяльності. 5. Люди наділені рівними і однаковими можливостями для розкриття в собі Божественної істини, воно не залежить від соціального статусу індивіда. 6. Кожен володіє правом на свою віру і церкву, але ніхто не володіє правом на духовну істину.

Слайд 13

Гуманістичні ідеї діячів Острозької академії (Д.Наливайко, К.Сакович, Г.Смотрицький) Головна краса – духовна, головна дія – рух до духовної досконалості. Цінність людини – не в походженні і володінні багатством, а в довершеності моральній. Суть доброчесності – жити згідно з законами природи. Риси доброчесності – приборкання пристрастей, прагнення слави, талант. Активність щодо високих цілей. Історичні події – наслідок діянь сильних, видатних людей. Забезпечити мир і злагоду в світі - в людській силі.

Слайд 14

Філософські погляди Івана Вишенського 1. Бог – надприродне, нематеріальне начало, єдина, вічна, непізнавана істина. 2. Божественний світ як світ добра протистоїть земному ( зло, насильство, жорстокість). 3. Серед усього світу найгіршою є українська земля, зраджена своїми духовними і світськими поводирями. 4. Людина – суперечлива єдність непримиримих протилежностей (душі і тіла). 5. Шлях вдосконалення людини – зречення земного світу. 6. Земне існування людини є смертю, якщо воно спрямоване на задоволення потреб смертного тіла. 7. Найважливішою рисою людини є свобода волі, що зумовлює відповідальність людини за вибір свого шляху. 8. На шляху осягнення істини людина має послуговуватись не розумом, а містичним переживанням.

Слайд 15

Структура світу у філософських ідеях діячів братств

Слайд 16

Структура людини у філософських ідеях діячів братств

Слайд 17

Онтологічні проблеми у Києво-Могилянській академії Поняття матерії: - в основі всього існуючого лежить певний субстрат, який при наданні йому форми перетворюється в конкретну річ; - субстрат ненароджуваний і незнищуваний, має просторові параметри. Поняття руху: - рух є цілеспрямованим процесом між двома точками, в якому протилежності борються. Витісняються, об'єднуються, реалізуються. Суть руху – послідовність актів заперечення.

Слайд 18

Вчення про пізнання у Києво-Могилянській академії 1. Чуття підпорядковується мисленню. 2. Мислення стає - зором, коли сприймає світ очима; - нюхом, дотиком, смаком. 3. Мислення стає фантазією, коли сприймає світ через образи. 4. Мислення стає пам'яттю, коли пригадує речі світу. 5. Мислення стає інтелектом, коли обходиться без чуттєвих образів. 6. Мислення стає свідомістю, коли довідується про себе. 7. Мислення стає волею, коли прагне чогось. 8. Природне світло розуму – вроджені ідеї ( Бог, Істина, Добро, Краса, Хиба).

Слайд 19

Етичні проблеми в Києво-Могилянській академії 1. Етика як вчення про мораль поділяється на теоретичну і практичну. 2. Сенс життя – творча діяльність. 3. Людське щастя – в компромісному поєднанні свого тілесного і духовного начал за допомогою природного, морального, громадянського та Божого законів.

Слайд 20

Державницькі ідеї в Києво-Могилянській академії Пилип Орлик Держава народжується і діє за принципами природного права і суспільного договору. Державна влада в Україні: - гетьманська влада обмежується народом через елементи парламентаризму; - Генеральна Рада збирається як парламент тричі на рік; - Соціальні стани мають забезпечену гармонію інтересів (“низи” – захист від гніту, “верхи” – умови для підприємництва); - Урядовці обираються населенням; - Народ має право протесту проти гніту і несправедливості; - Держава має право захищати свій суверенітет навіть з допомогою інших держав. Феофан Прокопович 1. Держава виникла як закономірний результат необхідності запровадити примус для стримування людських пристрастей і гарантування людського співжиття. 2. Просвічений абсолютизм як найкраща форма правління є природною необхідністю. 3. Влада просвіченого монарха має подвійний характер ( договірний і Божественний). 4. Народ є суб'єктом обов'язків, але не носієм прав. 5. Обмежувати владу монарха не можна.

Слайд 21

Суть і призначення філософії (за Г,С,Сковородою) Головне призначення – знайти шлях сходження власного серця до висот духовності, досягнути внутрішньої свободи через незалежність від зовнішнього світу (“вмерти для світу”), брати зразок з хресного подвига Христа. Об'єктом філософствування повинен стати кожен сам собі, засоби для цього – евдемонія (проголошення щастя вищою метою життя), автаркія ( незалежність від зовнішнього світу), аскеза ( максимальне обмеження чуттєвих благ), апатія ( байдуже ставлення до життєвих проблем). Призначення філософії – утверджуючи Щастя та Істину, вести боротьбу проти Зла за Добро, спрямовувати думки від світського способу життя до Божого способу життя. Кінцева мета філософії – оживити людську душу, відновити гармонію людини і світу.

Слайд 22

Онтологія та гносеологія Григорія Сковороди Три дійсних світи становлять буття (макрокосм – Всесвіт, мікрокосм – Людина, символічний світ – Біблія) Все у світі складається з двох протилежних натур – видимої і невидимої, зовнішньої і внутрішньої, тілесної і духовної, обману та істини, матерії і форми.

Слайд 23

Етичне вчення Григорія Сковороди Доля людини залежна від її природних нахилів, щастя кожного – від принципу “сродної праці”. Головним показником “сродності” є ступінь доступності потреб, на задоволення яких спрямовує зусилля людина ( потрібне дається легко, а непотрібне – важко). Ідеал міжлюдського спілкування – принцип “нерівної рівності”” (Бог, як фонтан, заповнює різні за обсягом посудини ).