X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Запровадження МСФЗ в Україні: стан та перспективи

Завантажити презентацію

Запровадження МСФЗ в Україні: стан та перспективи

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство фінансів України Запровадження МСФЗ в Україні: стан та перспективи

Слайд 2

* Законодавчою основою застосування МСФЗ є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Коло суб’єктів господарювання, які обов’язково мають застосовувати МСФЗ: з 2012 року публічні акціонерні товариства, банки, страховики; з 2013 року підприємства, які надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення, а також здійснюють недержавне пенсійне забезпечення; з 2014 року підприємства, які провадять допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування. Всі інші суб’єкти господарювання мають право добровільно перейти на застосування МСФЗ. Сфера застосування МСФЗ

Слайд 3

* В Україні застосовуються МСФЗ, офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Суб’єктами господарювання має застосовуватися один пакет стандартів для складання фінансової звітності – МСФЗ або П(С)БО. Стандарти, що застосовуються

Слайд 4

Для складання фінансової звітності застосовуються МСФЗ, якщо вони не суперечать Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме: меті ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності - надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства; основним принципам, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік та фінансова звітність. Аналогічні механізми захисту економічних інтересів передбачені у законодавстві ЄС, Російської Федерації та інших країн. * Умови застосування МСФЗ в Україні

Слайд 5

* Незалежно від застосовуваного пакету стандартів суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-правових актів щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо. Правовий режим застосування МСФЗ

Слайд 6

* Тлумачення МСФЗ на національному рівні Міністерство фінансів вважає неприйнятним тлумачення або роз’яснення МСФЗ в нормативно-правових актах, зокрема методичних рекомендаціях, проте залишає за собою право висловити фахову думку.

Слайд 7

Підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, роблять позначку у відповідній формі фінансової звітності, що не потребує додаткового інформування органів державної статистики. Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки. * Інформування про складання фінансової звітності за МСФЗ

Слайд 8

* Взаємодія з Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Укладено угоди щодо отримання: текстів МСФЗ з метою їх перекладу на українську мову та оприлюднення; тексту МСФЗ для малих та середніх підприємств з метою його перекладу на українську мову та оприлюднення; проектів МСФЗ для їх обговорення. Забезпечується постійна співпраця.

Слайд 9

Згідно з договорами Фонд Ради МСБО надає матеріали, які можуть бути оприлюднені. Проте значна частина матеріалів, приклади, основа для прийняття висновків тощо є інтелектуальною власністю Ради МСБО і може бути надана для оприлюднення за додаткову плату. * Оприлюднення додаткових матеріалів Ради МСБО

Слайд 10

* Координація діяльності щодо застосування МСФЗ Розуміючи складність процесу застосування МСФЗ та необхідність спільних зусиль всіх учасників цього процесу Міністерство фінансів і Національний банк другий рік поспіль ініціюють об'єднання професійної спільноти навколо вирішення цього завдання, що формалізується відповідними Меморандумами.

Слайд 11

Міністерство фінансів України Національний банк України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Державна податкова служба України Державна служба статистики України Проект розвитку фінансового сектору (FINREP) Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України Спілка податкових консультантів України Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів Спілка аудиторів України Всеукраїнський бухгалтерський клуб * Сторони Меморандуму

Слайд 12

* Сторони меморандуму домовились Координувати діяльність у сфері застосування МСФЗ в Україні для формування єдиних підходів до застосування МСФЗ, їх перекладу, інформаційного супроводження, розв’язання проблемних питань та налагодження ефективних взаємовідносин у цій сфері, поклавши на Міністерство фінансів функції основного координатора.

Слайд 13

* Сторони меморандуму домовились Співпрацювати в межах формування інформаційно-аналітичної бази з питань застосування МСФЗ, зокрема наповнення веб-сайту Міністерства фінансів навчальними матеріалами, науковими статтями, інформацією про практичне застосування МСФЗ з постійним оновленням, а також в межах своєї компетенції сприяти поширенню найкращої практики застосування МСФЗ.

Слайд 14

* Сторони меморандуму домовились Брати активну участь в обговоренні проектів МСФЗ, оприлюднених на веб-сайті Міністерства фінансів, для формування позиції професійної спільноти, що доводитиметься Міністерством фінансів до відома Ради МСБО.

Слайд 15

Міністерством фінансів спільно з Проектом розвитку фінансового сектору (FINREP) створено спеціалізований інформаційний ресурс щодо застосування МСФЗ. Його презентація відбулася наприкінці лютого цього року. Адреса сайту: msfz.minfin.gov.ua Мета сайту – вільний і безоплатний доступ суб’єктів господарювання, бухгалтерів-практиків та студентів до найкращої практики застосування МСФЗ. * Спеціалізований сайт щодо МСФЗ

Слайд 16

Перехід до застосування МСФЗ відбувається за мінімальних трансакційних витрат. Це стосується як суб’єктів господарювання, яким не нав’язуються ні обов’язкове навчання, ні сертифікація спеціалістів та яким безоплатно надаються навчальні матеріали (значна частина яких вже знаходиться у вільному доступі та постійно оновлюється), так і держави, що не витратила додаткових бюджетних коштів на забезпечення процесу переходу. * Витрати переходу на МСФЗ

Слайд 17

Ураховуючи стислі терміни запровадження МСФЗ, 2012 рік по суті є перехідним періодом. Тому слід враховувати особливості такого періоду при оцінці ситуації щодо запровадження МСФЗ. * Перехідний період

Слайд 18

Прикладом консенсусного вирішення спільними зусиллями регуляторів, аудиторів, користувачів фінансової звітності та професіоналів практиків є внесення ясності у порядок першого застосування МСФЗ. Спільним листом від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830 / 31-08410-06-5/30523 / 04/4-07/702 до суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за МСФЗ, було доведену думку регуляторів, сформовану спільно з аудиторами і практиками. 1. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а банками – відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. * Перше застосування МСФЗ

Слайд 19

Перше застосування МСФЗ 2. Особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 3. Підприємство може обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2011 або 01.01.2012 (крім банків). Для банків дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011. 4. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2011: перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011, 31.12.2011, 31.12.2012 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. *

Слайд 20

Перше застосування МСФЗ 5. У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012: 5.1. Складається баланс станом на 01.01.2012 за вимогами МСФЗ; 5.2. Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію. *

Слайд 21

Дискусійні питання Квартальна звітність Форми фінансової звітності *

Слайд 22

Квартальна звітність за МСФЗ Складання проміжної фінансової звітності передбачено МСФЗ Закон вимагає подання квартальної фінансової звітності Відповідно суб'єкти господарювання, які застосовують МСФЗ, зобов'язані подавати квартальну фінансову звітність Законом встановлено мінімальний обсяг квартальної звітності, який може вимагатися державними користувачами фінансової звітності *

Слайд 23

Форми фінансової звітності Виходячи з потреб органів державної статистики та умов перехідного періоду наказом Міністерства фінансів затверджені стандартні форми фінансової звітності. До кінця року, тобто до складання першої річної фінансової звітності, яка повністю відповідає МСФЗ, для суб'єктів господарювання, які обрали датою переходу 01.01.2011 року, питання форми подання фінансової звітності буде вирішено з урахуванням альтернативних підходів. *

Слайд 24

Альтернативні підходи до форм фінансової звітності Удосконалення стандартних форм фінансової звітності з метою врахування обов'язкових вимог МСФЗ Затвердження номенклатури статей фінансової звітності з наданням права суб'єктам господарювання самостійно обирати форму фінансової звітності Запровадження подання фінансової звітності в електронному вигляді При удосконалених стандартних формах фінансової звітності інформація щодо подання в іншій формі на вимогу інвестора розкривається в примітках до фінансової звітності *

Слайд 25

Дорожня карта застосування МСФЗ на 2012 рік Завершується процес узагальнення пропозицій всіх заінтересованих учасників процесу до плану заходів застосування МСФЗ на 2012 рік Одним з пріоритетних заходів є обговорення і схвалення національного глосарія термінів МСФЗ Запрошуємо всіх приєднатися до цієї роботи *

Слайд 26

Ризики на шляху застосування МСФЗ Незаінтересованість менеджменту і власників Непрозорість бізнесу Недостатня пропозиція на ринку висококваліфікованих спеціалістів-практиків бухгалтерів Слабкі конкурентні позиції вітчизняного сегменту аудиторських фірм Низький рівень базової професійної освіти *

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка