X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вступ до менеджменту логістики

Завантажити презентацію

Вступ до менеджменту логістики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Вступ до менеджменту логістики Проф. Kшиштоф Рутковскі * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 2

Проф. Kшиштоф Рутковскі, доктор філософії Завідуючий кафедрою логістики Варшавської школи економіки (1992 - ) Проректор ВШЕ (1993-1996) Голова державного комітету з питань масової приватизації (1993 -1997 ) Віце-президент польської асоціації логістики (1996 - ) Член виконавчої Ради CEMS (1995-1996) Директор спостережної Ради особливої економічної зони Сувалки (1997 -1998) Незалежний радник та експерт польських урядових агенцій, польських та іноземних організацій і компаній * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 3

ЗМІСТ Частина 1: Менеджмент логістики - огляд Частина 2: Види діяльності логістики Частина 3: Світова і міжнародна логістика * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 4

ЧАСТИНА 1: МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИКИ - ОГЛЯД * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 5

СХЕМА ДІЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Пункти постачання сировини Зберігання сировини Виробництво Зберігання готової продукції Ринки Рух/ Tранспортування Завод 1 Завод 2 Завод 3 Менеджмент фізичного постачання матеріалів Логістика надходжень Фізична дистрибуція Логістика відправки A Б В Рух/ Tранспортування Рух/ Tранспортування Рух/ Tранспортування * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 6

СІМ R-ВИЗНАЧЕНЬ ЛОГІСТИКИ Метою діяльності логістики є забезпечення наявності: відповідного (Right) ТОВАРУ у відповідній (Right) КІЛЬКОСТІ у відповідному (Right) СТАНІ у відповідному (Right) МІСЦІ у відповідний (Right) ЧАС для відповідного (Right) СПОЖИВАЧА за відповідною (Right) ЦІНОЮ * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 7

ВИЗНАЧЕННЯ ЛОГІСТИКИ Рада менеджменту логістики (1992) Логістика - це процес планування, впровадження і контролю над достатнім та ефективним потоком і зберіганням сировини, незавершеної і готової продукції, обслуговуванням і відповідною інформацією від пункту походження до пункту споживання (включно з прийомкою, відправленням, внутрішнім та зовнішнім рухом) з метою задоволення потреб споживача * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 8

Визначення логістики Процес стратегічного управління рухом і зберіганням матеріалів, комплектуючих і готової продукції від постачальників, через фірми, аж до споживачів Дoнальд Боуерсокс/Maртін Крістофер Час, пов’язаний з розташуванням матеріалів Ян Кенедайн, генеральний директор інституту логістики * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 9

Інші визначення логістики (2) Управління статичними і динамічни-ми матеріально-технічними ресурсами Норман Кемерон, менеджер з европейської логістики, компанія Digital Просування матеріалів від землі, через виробництво, розповсюдження і споживання, назад до землі Джонатан Уікс,колишній голова інституту логістики * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 10

ЛОГІСТИКА - СПОРІДНЕНІ ТЕРМІНИ ФІЗИЧНА ДИСТРИБУЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ДИСТРИБУЦІЇ MAНЕДЖМЕНТ ФІЗИЧНОЇ ДИСТРИБУЦІЇ ІНЖЕНІРІНГ ДИСТРИБУЦІЇ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛАМИ МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА РОКРЕМАТИКА ДИСТРИБУЦІЯ ЛОГІСТИКА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛОГІСТИКИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИКА ДИСТРИБУЦІЇ ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМИСЛОВА ЛОГІСТИКА * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 11

Логістичні процеси в компанії МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА Логістика постачання Логістика дистрибуції Логістика виробництва Ринок поста- чання Ринок спожи- вання Сировина, пальне, напівфабрикати, запасні частини Сировина, пальне, напівфабрикати, готова продукція, запасні частини Готова продукція, напівфабрикати, запасні частини Maтеріали повторного використання, відходи, упаковка повторного пакування, повернений товар Зворотня логістика Склади прийомки Склади запасів Виробничий процес Виробничі склади Склади дистри- буції Склади відправки ЛОГІСТИКА МАТЕРІАЛІВ * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 12

- Канали дистрибуції - Обслуговування споживачів - Контроль за мат.-тех. ресурсами -Здешевлення процесу оформлення замовлень - Скорочення складів -Зменшення рівня мат.-тех. запасів Фінанси і бух. облік * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 13

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЛОГІСТИКИ Логістика є класичним прикладом системного підходу до вирішення проблем бізнесу. Менеджер з логістики повинен збалансовувати кожну функціональну сферу і слідкувати, щоби жодна з них не ставала першочерговою і не перешкоджала іншим. Завдання логістики полягає в узгоджені фізичної дистрибуції і управління матеріалами для заощадження грошей і вдосконалення обслуговування. Для досягнення цієї мети менеджер з логістики використовує підхід загальних витрат. Цей підхід базується на тому принципі, що всі функції, пов’язані з переміщенням та сортуванням матеріалів і товарів, повинні розглядатися як одне ціле, а не індивідуально. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 14

Системний підхід до логістики Компроміс між витратами Основою підходу загальної вартості є сприйняття всіх статтей витрат одночасно у намаганні надати відповідний рівень обслуговування. При аналізі альтернативних підходів ми помічаємо, що витрати на одні види діяльності зростають, на інші - зменшуються, а на деякі - залишаються без змін. Отже необхідно знайти підхід з найменшими загальними витратами. Компроміс між витратами використовується тоді, коли зміна моделі або виду діяльності дистрибуції викликає зростання або зменщення витрат. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 15

Рівень обслуговування споживача Витрати на придбання Транспортні витрати Витрати на складування Витрати на обробку замовленнь Витрати на контроль за мат.-тех. ресурсами * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 16

Залізничний Автомобільний Повітряний Витрати Вид транспорту Транспортні витрати Витрати на мат.-тех. запаси Витрати на обробку замовленнь Глобальні витрати * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 17

ЯК ЛОГІСТИКА ФОРМУЄ ДОДАТКОВУ ВАРТІСТЬ Види корисності Корисність, яка виникає внаслідок переробки продукту Виробництво Корисність, яка виникає внаслідок придбання товару Маркетинг Корисність, яка виникає внаслідок наявності товару у місці відповідного попиту Логістика Корисність, яка виникає внаслідок своєчасної пропозиції товару Логістика * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 18

Фрагментація (1960) Прогнозування попиту Придбання Планування матеріалів Планування виробництва Виробничі мат.-те.ресурси Складування Маніпуляція матеріалами Промислове пакування Запаси готової продукції Планування дистриб’юції Обробка замовленнь Транспортування Обслуговування споживача Додаткова інтеграція (1980) Повна інтеграція (2000) ЕВОЛЮЦІЯ ЛОГІСТИКИ Управління ланцюгом постачання Фізична дистрибуція Управління матеріалами * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 19

Еволюція менеджменту логістики Етап 1: Революція менеджменту фізичної дистрибуції (початок 1960s) Готова продукція з фабрики до магазину функціональна інтеграція впровадження підходу загальних витрат до дистрибуції розробка підходу альтернативних витрат * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 20

Еволюція менеджменту логістики Етап 2: Вдосконаленне управління матеріалами (початок 1970х) Надходження ресурсів на фабрику Переміщення наголосу з “...обслуго-вування споживачів на утримання запасів” Боуерсокс * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 21

Еволюція менеджменту логістики Етап 3: Розвиток інтегрованого логістичного менеджменту (кінець 1970х) Узгодження управління матеріалами і фізичною дистрибуцією Дозволяє: компроміси вищого рівня колективне використання ресурсів (напр. транспорту, складів) послідовність управління * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 22

Еволюція менеджменту логістики Етап 4: Розвиток управління ланцюгом постачання (1990і) Покращення зовнішніх зв’язків з постачальниками, дистрібуторами і споживачами Мета: Оптимізація поширення каналів * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 23

ІНТЕГРОВАНИЙ ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ Постачальники * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 24

ПОРІВНЯННЯ ТРАДИЦІЙНИХ СИСТЕМ З ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ ФАКТОР Управління мат.-тех. ресурсами Потік мат.-тех. ресурсів Витрати Інформація Ризик Планування Взаємозв’язки між компаніями ТРАДИЦІЙНА Сфокусоване на фірмі Дискретний Мінімізуються фірмою Контрольована фірмою Сфокусований на фірмі Зорієнтоване на фірму Сфокусовані на зменшення витрат фірми ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ Горизонтальна координація Без швів/Видимий Розподілені витрати Розподілена Розподілений Командний підхід Партнерства сфокусовані на розподілені витрати * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 25

ВХІДНІ ДАНІ Природні і технічні ресурси Людські ресурси Фінансові ресурси Інформаційні ресурси ВИХІДНІ ДАНІ Маркетин-гова орієнтація (конкуруючі переваги) Корисність своєчасної пропозиції товару в місці відповідного попиту на нього Ефективність надходження до споживача Приоритетні фонди Споживачи ВИДИ ДІ ЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИКИ Обслуговування споживача Прогнозування попиту Потік інформації Контроль за мат.-тех. запасами Маніпуляційна діяльність Обробка замовлення Сервіс Розміщення засобів обслуговування Менеджмент постачання Пакування Повернення товару Зворотня логістика Транспортування Складування Сировина Комплек- туючі Готова продукція Обслуго-вування * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 26

Види діяльності логістики Обслуговування споживача Транспортування Контроль за матеріально-технічними ресурсами Складування Oбробка замовлення Потік інформації Постачання Розміщення засобів обслуговування Прогнозування попиту Маніпуляційна діяльність Сервісне обслуговування Пакування Виріщення проблеми повернення товарів Зворотня логістика * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 27

ЧАСТИНА 2: ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИКИ * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 28

ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧА * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 29

Вихідні данні логістичної системи Наявність товару Переконатись, що відповідний товар наявний у відповідному місці у відповідний час у відповідному стані та у відповідній кількості * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 30

Визначення терміну “обслуговування споживача” Комплекс дій, який охоплює і поєднує всі сфери бізнесу для доставки товарів таким чином, щоб задовільнити споживача і досягти мети діяльності компанії. ЛаЛонде і Зінсер Обслуговування споживача є процесом надання додаткових і конкурентних переваг до ланцюга постачання для того, щоб максимізувати загальну цінність для кінцевого споживача. Джон Дж. Койль, Едвард Дж. Барді, С. Джон Ленглі * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 31

Обслуговування споживача як діяльність На цьому рівні обслуговування споживача розглядається, як окреме завдання, яке компанія повинна виконати, щоб задовільнити потреби своїх клієнтів. Обробка замовленнь, укладання транспортних накладних та рахунків-фактур, повернення товару і розгляд скарг є типовими прикладами цього рівня обслуговування споживача. Відділи обслуговування споживачів, які основним чином займаються розв’язанням їхніх проблем і скарг, також представляють цей рівень. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 32

Обслуговування споживача як критерій якості роботи Цей рівень розглядає обслуговування споживача, як характерний критерій якості роботи, такий як процент замовлень виконаних повністю і в межах допустимого періоду часу. Хоча цей рівень посилює перший, компанія повинна самостійно оцінювати якість роботи для того, щоб переконатись, що її зусилля дійсно задовільняють споживача. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 33

Обслуговування споживача як філософія Цей рівень підносить обслуговування споживача до глобального зобов’язання задовільнити потреби споживача за допомогою сервісу найвищої якості. Такий погляд на обслуговування повністю узгоджується з наголосом багатьох сучасних компаній на якості та якісному управлінні. Це тлумачення не просто розглядає обслуговування споживача як діяльність, або набір критеріїв якості роботи, але воно орієнтовано на таке обслуговування, яке охоплює всі види діяльності компанії. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 34

Зростання важливості обслуговування споживача Важливе джерело додаткової вартості Зростаюча стандартизація інших складових елементів маркетингу Зростаючі сподівання споживачів Введення політики зменшення рівня запасів Більш сувора атестація продавців Жорсткий комп’ютерний контроль за роботою Введення інституційних стандартів якості * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 35

Компоненти обслуговування споживачів Наявність товару Час, потрібний на виконання замовлення Гарантія доставки Дотримання строків доставки Наявність інформації про стадію виконання замовлення Обмеження величини замовлення Точність замовлення Стан доставлених товарів Зручність подання замовлення Можливості комп’ютерної мережі Сумісність систем обробки Процедура розгляду скарг і вимог * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 36

Елементи та критерії обслуговування споживача Елемент Стислий опис Типові критерії Наявність Найпростіший критерій % наявності основних товару обслуговування споживача. одиниць. Звичайно його виражає процент наявності запасів (по відношенню до рівню попиту) деяких основних одиниць(напр., замовлення, товар, долари) Тривалість Час від подання замовлення швидкість і послідовність циклу до отримання товару. обробки Звичайно вимірюється в замовлень одиницях часу і відхиленні від стандартної або планової тривалості циклу. Примітка: Часто наявність товару і тривалість циклу обробки замовлення поєднуються в один стандарт. Наприклад: “95 процентівзамовлень доставляються протягом 10 днів.” * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 37

Елементи та критерії обслуговування споживача (2) Eлемент Стислий опис Типові критерії Гнучкість Спроможність системи Час реагуванні на спеціальні системи реагувати на спеціальні прохання. дистрибуції і/або неочікуванні потреби споживача. Включає здат- ність прискорювати і замі- нювати. Інформація Здатність інформаційної Швидкість, точність і системи системи компанії реагува- детальність повідомлення. дистрибуції ти вчасно і точно на запит споживача. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 38

Елементи та критерії обслуговування споживача (3) Елемент Стислий опис Типові критерії Порушення Ефективність процедур Необхідність реагування на функціонування і час, які необхідні для проблему і наявність часу, системи відновлення функціону- потрібного на відновлення дистрибуції вання системи дистрибу- системи ції (напр., пошкодження, скарги, помилки при укладанні накладних, перевезенні). Післяпро- Ефективність надання Час та якість реагування на дажне супро- послуг після доставки, проблему. водження (технічні консультації, запасні частини, або, у відповідних випадках, оновлення модифікації обладнання). - Джон Дж. Койль, Едвард Дж. Барді, С. Джон Ленглі * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 39

Оцінка змін в обслуговуванні споживачів Середня оцінка важливості Зміна часу доставки товару 3.15 Середній час доставки 2.94 Інформація про стан замовлення 2.90 Терміновість доставки 2.68 Процедура обробки скарг 2.35 Методи оформлення замовлення 2.21 Політика повернення товару 2.21 Точність виконання замовлення 2.00 Процедура оформлення рахунку-фактури 1.99 - Perreault and Ross опитування 216 промислових купівельних компаній * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 40

Конкурентні пріорітети 1990-1995 Європа Японія Сполучені Щтати Відповідна якість Надійні товари Відповідна якість Належна доставка Належна доставка Належна доставка Надійні товари Швидкі зміни дизайну Надійні товари Висока ефективність Відповідна якість Висока ефективність Швидка доставка Товари на замовлення Конкуренція цін - INSEAD вивчення 500 найкращих компаній виробників * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 41

МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ДЛЯ ЗАМІНИ ТОВАРУ Продукти Хімікати Лікі Автомобілі Папірові вироби Електроніка Тканини/Текстиль Промислові товари Інші товари Середній показник Дуже легко Посередньо Дуже складно * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 42

ВАЖЛИВІСТЬ ЛОГІСТИКИ Характеристики і якість товару Логістика Виробництво Збут Маркетинг Логістика * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 43

ТРАНСПОРТУВАННЯ * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 44

Основні рішення управління при транспортуванні Власний транспорт чи транспорт загального використання Вибір виду транспорту Вибір перевізника Управління маршрутами * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 45

Аргументи на користь власних транспортних засобів Порівняльні витрати власного і найманого транспорту Перевізники по найму прямо не відповідають вимогам спеціалізованих перевезень Ні загальні, ні контрактні перевезення не запезбечують належного адміністративного контролю за розкладом руху та якістю обслуговування Можливість задоволення різних потреб та забезпечення спеціалізованого обслуговування Використання засобів перевезення для збуту і просування Уолтер ОЙ, Артур П. Хартер, 1965 * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 46

Витратні статті власних флотилій Інвестування в обладнання, що включає вартість втрачених можливостей, ризик фізичних втрат і зношення майна Прямі експлуатаційні витрати на водіїв, обслуговування і пальне Податки на пальне і використання доріг, а також оплата реєстрації Інвестування у приміщення і витрати на їх технічне обслуговування, зберігання обладнання і пального Витрати на працюючий персонал для відправки, обслуговування і нагляду Витрати на управління і керівництво Філіп Б. Щері, 1991 * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 47

Приватні флотилії як окремі прибуткові центри Деякі корпорації трансформували діяльність своїх флотилій в діяльність окремих прибуткових центрів, надаючи послуги по найму як для корпоративних підрозділів, так і для зовнішних клієнтів. Власники приватних флотилій мають три вибора операцій: Суворо корпоративні операціїї для підтримки свого власного бізнесу, а не для перевезень по найму. Встановлення транспортування як окремого прибуткового центру всередині корпорації. Транспортний відділ обслуговує всі підрозділи компанії на основі трансфертних цін. Використання приватної флотилії в якості перевізника по найму як власних вантажів, так і вантажів клієнтів. Філіп Б. Щері, 1991 * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 48

Модель абстрактного засобу Ця концепція відображає проблему надання переваги якомусь одному засобу транспортування. Вона також була використана у комерційній комп’ютерній моделі для відправників. Ця модель включає в себе чотири транспортні характеристики: витрати, величину відправлення, середній час перевезення і коливання цього часу. Вплив цих характеристик змінюється в залежності від товару і вимірюється за допомогою вартості і витрат на зберігання. Товари просуваються від джерела, такого як завод виробник, до споживача або отримувача. Якщо товар перевозиться франко-вагоном до місця призначеняя, то на відпривника впливають транспортні витрати і транзитні матеріально-технічні запаси, на споживача - вибір засобу перевезення, вартість матеріально-технічних запасів, які перевозяться до місця призначення. Питання про те, чи ці витрати беруться до уваги при встановленні ціни товару, залишається за межами обговорення - Філіп Б. Шері, 1991 * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 49

Загальні витрати на постачання одного ринку впродовж одного року, рухаючись від фабрики до споживача або дистрибутерського центру є: Загальні витрати Витрати на транспортування = + Витрати на матеріально- технічні запаси в дорозі + + Витрати на обробку замовлення Матеріально- технічні запаси у використанні або математично: TC = ri D + Iti CD + S (D/Q) + IC (Q/2) дe: TC = загальні витрати на траспортування за рік ri = розцінка на засіб транспортування i D = попит на товар за рік, переведений у вагу I = витрати на зберігання запасів (виражені як % вартості товару) ti = час перевезення (виражений як частка одного року) C = вартість товару (в $ US) S = витрати на замовлення та його виконання Qi = величина замовлення або місткість одиниці цього засобу транспортування Модель абстрактного засобу (2) * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Слайд 50

Модель абстрактного засобу (3) Складові цієї моделі Витрати на транспортування або безпосередню доставку, транспортний тариф на 100 фунтів(ri ) x на кількість відправлених одиниць за рік (D) - ri D Витрати на матеріально-технічне запаси в дорозі, витрати на зберігання матеріально-технічних запасів (I) x час перевезення (ti) x об’єм перевезень за рік (D) x вартість товару - Iti CD Витрати на оброблення замовлення, витрати на організацію і відправлення замовлення. Вони залежать від кількості разів замовлень цього товару, що залежить від розміру відправлення (Qi ), попиту (D) і витрат на окреме замовлення (S) - S (D/Qi ) Матеріально-технічні запаси у використанні, які складаються з циклічних запасів, звичайних запасів і резервних запасів, які використовуються для поповнення запасів, коли замовлення не може бути відправлене, як очікувалось. Циклічний запас - це витрати на зберігання матеріально-технічних запасів (I) x вартість товару (C) x середня наявна кількість (Qi /2) - IC (Qi /2). Резервний запас для цієї моделі - це довільна оцінка очікуваних коливань. * Prof. Krzysztof Rutkowski Warsaw School of Economics - Department of Logistics

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка