X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виробництво. Виробнича економіка

Завантажити презентацію

Виробництво. Виробнича економіка

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Роботу виконала учениця 11-А класу Потапенко Аліна Керівник: вчитель географії та економіки Мілтих С. Г. Відділ освіти Волноваської райдержадміністрації Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 2013 р.

Слайд 2

Виробництво – це процес використання робочої сили і обладнання у сполученні з природними і матеріальними ресурсами для виготовлення товарів, послуг, інформації. Виробництво - це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини, це ще й відтворення життя людей, оскільки при цьому забезпечуються засоби їхнього фізичного існування, а також реалізація і розвиток їхніх здібностей

Слайд 3

Виробництво 1-й рівень ПРАЦЯ Діяльність застосування здібностей, трудових навичок, фізичних та розумових здібностей людини ПРЕДМЕТИ ПРАЦІ Машини Інструменти Обладнання Виробничі будівлі Газо-нафтопроводи Канали Мости ЗАСОБИ ПРАЦІ Речовини природи Земля Сировина матеріали

Слайд 4

Виробництво 2-й (мікрорівень) Земля Праця Капітал Підприємницькі здібності Інформація Земля - це дар природи для наших виробничих процесів - земля, яка використовується для обробітку, для зведення будинків, заводів і прокладання доріг; енергетичні ресурси для забезпечення пальним машин і теплом наших помешкань; неенергетичні ресурси, наприклад, мідна і залізна руда чи пісок. Навколишнє середовище - повітря, яким ми дихаємо, і воду, яку п'ємо, - розглядаємо також як природні ресурси.

Слайд 5

Праця - це свідома діяльність людини, спрямована на створення необхідних для задоволення особистих і суспільних потреб, матеріальних і духовних благ, а також інша діяльність, зумовлена суспільними потребами. Капітал утворюють товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших товарів. Сюди відносять верстати, дороги, комп'ютери, молотки, вантажівки, сталеливарні заводи, автомобілі, машини для миття

Слайд 6

Підприємницькі здібності - особливий вид людського капіталу, який передбачає використання ініціативи, винахідливості та ризику в організації виробництва та являє собою діяльність по координації та комбінуванні всіх інших факторів виробництва з метою створення благ та послуг Інформація — упорядкована система знань, що приносить приріст доходу в результаті зменшення ризику.

Слайд 7

Виробництво завжди є процесом суспільним. Суспільне виробництво в цілому – це складна і комплексна система, в якій можна виділити 3 рівні: Працю індивідуального працівника; Виробництво в межах підприємства, фірми (мікрорівень); Виробництво на рівні суспільства, держави (макрорівень).

Слайд 8

Виробництво Матеріальне Матеріальні блага ПЕК Маталургія Машинобудування Харчова промисловість Легка промисловість Матеріальні послуги Транспорт виробничий Торгівля Громадське харчування збут Нематеріальні послури Освіта Культура Охорона здоров’я Нематеріальне Нематеріальні цінності Духовні цінності Сфера послуг

Слайд 9

Виробництво 3-й (макрорівень): суспільний поділ праці по галузях і сферах господарювання; виробництво матеріальних благ і матеріальних послуг, а також виробництво нематеріальних благ і нематеріальних послуг; виробничі відносини; суспільне виробництво як органічна єдність безпосереднього виробництва, розподілу, обліку і споживання.

Слайд 10

Форма суспільного виробництва - це тип організації господарської діяльності людей, реальне функціонування суспільного виробництва. Суспільство знає дві основні форми господарювання: -Натуральне виробництво. -Товарне виробництво.

Слайд 11

Натуральне виробництво - таке виробництво, в якому виготовлення продуктів праці здійснювалося для задоволення власних потреб безпосереднього виробника, тобто для внутрішньогосподарського споживання. Найбільш характерним цей тип виробництва був у докапіталістичних суспільствах. Характерними рисами натуральної форми виробництва є: економічна замкненість, примітивна техніка і технологія, універсальний характер робочої сили, низький рівень спеціалізації і продуктивності праці. Натуральне виробництво малоефективне, консервативне..

Слайд 12

Товарне виробництво - це така організаційна форма суспільного виробництва, коли продукти праці виробляються економічно відособленими виробниками не для власного споживання, а для суспільних потреб, що визначаються ринком, тобто для купівлі-продажу на ринку. При цьому продукти праці, якими обмінюються відособлені виробники, стають товарами. Об'єктивною умовою і матеріальною основою виникнення та розвитку товарної форми суспільного виробництва є суспільний поділ праці.

Слайд 13

Інфраструктура виробництва: Підприємства транспорту Зв’язку Торгівлі Фінансово-кредитна сфера Інформація Реклама, оптова і роздрібна торгівля Освіта Охорона здоров’я

Слайд 14

Висновок: Отже, виробництво в економічному розумінні — це спосіб поєднання виробничих ресурсів: землі, праці, капіталу, будівель, устаткування, обладнання — та їх узгодженого, цілеспрямованого використання, а також поєднання різних сфер, галузей, видів виробництва, що ґрунтується на суспільному поділі праці. Виробництво - це процес взаємодії людини з природою з метою створення матеріальних благ та послуг, які потрібні для існування та розвитку суспільства.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка