X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виробництво та його фактори

Завантажити презентацію

Виробництво та його фактори

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виробництво та його фактори

Слайд 2

Виробництво - це процес створення матеріальних благ, необхідних для існування й розвитку людського суспільства.

Слайд 3

Форми організації виробництва Товарне виробництво Натуральне виробництво Суспільне виробництво

Слайд 4

Натуральне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробників, для споживання усередині господарства.

Слайд 5

Товарне виробництво – тип господарювання, при якому продукти праці виробляються відокремленими господарюючими суб’єктами для задоволення не власних, а суспільних потреб шляхом купівлі-продажу.

Слайд 6

Суспільне виробництво – виробництво, у якому основою є поділ праці всередині гігантських компаній, коли їх філії в багатьох країнах є постачальниками деталей та вузлів, які не є товарами.

Слайд 7

Виробництво Праця Засоби праці Предмети праці Засоби виробництва Продукти Елементи процесу виробництва

Слайд 8

Економічні ресурси (фактори виробництва) – всі види ресурсів, що використовуються в процесі виробництва.

Слайд 9

Основні риси економічних ресурсів: обмеженість взаємозамінюваність взаємодоповнюваність мобільність

Слайд 10

Матеріальні Людські Земля Капітал Праця Підприємницькі здібності Економічні ресурси Інформація

Слайд 11

Земля (природні ресурси) – усі блага природи, які використовуються в процесі виробництва: Земля (грунт) Надра Водні Лісові Агрокліматичні біологічні

Слайд 12

Обмеженість земель зумовлює раціональне використання їхньої природньої родючості, поліпшення стану природніх об’єктів, використання інтенсивних технологій, які забезпечують підвищення продуктивності та ефективності господарювання і подальшого використання землі. З метою диференціації земель щодо продуктивності розробляють кадастри – бальні оцінки різних земельних ділянок.

Слайд 13

Праця – це сукупність умінь, навичок, фізичних та інтелектуальних можливостей людини, тобто її робоча сила, яку вона використовує у процесі економічної діяльності.

Слайд 14

Основа праці – трудові ресурси – усі люди працездатного віку (за винятком інвалідів та інших людей, які не здатні до праці) і працюючі, які старші або молодші працездатного віку.

Слайд 15

Останнім часом засоби виробництва змінюються з певних обставин: вплив науково-технічного прогресу, наукомісткість виробництва, зростання екологічного навантаження на природу. Це призводить до потреби у вищій кваліфікації працівників та модернізованому науковому забезпеченні.

Слайд 16

Капітал як фактор виробництва – це засоби виробництва, що належать підприємцям або іншим власникам і використовуються в процесі створення речей і послуг.

Слайд 17

Грошовий капітал – кошти, призначені для організації та розширення виробництва, придбання знарядь, матеріалів і сировини, найму робітників і менеджерів. Реальний (матеріальний) капітал – засоби виробництва тривалого й короткочасного використання. Людський капітал: маються на увазі рівень освіти, кваліфікація, досвід, працездатність, рівень загальної культури, етичні цінності людей. Капітал складається із таких частин:

Слайд 18

Капітал Власний Залучений (належить власникові фірми) (отриманий через кредити чи боргові збов’язання) Співвідношення різних видів капіталу на підприємстві відображається у балансі.

Слайд 19

утримання від споживання заощадження інвестування заощаджених коштів у подальше виробництво Утворення капіталу:

Слайд 20

Підприємливість – об’єднуючий чинник виробництва, що передбачає наявність цілеспрямованості, знань, вміння йти на ризик, використання законних можливостей для досягнення певної мети, хист до управління людьми.

Слайд 21

Підприємницька діяльність – це діяльність, спрямована на поєднання усіх чинників виробництва – землі, праці, капіталу з управлінським хистом заради створення товарів та послуг і одержання прибутку. Діяльність підприємців у будь-якій сфері економіки називається підприємництвом.

Слайд 22

Інформація - сукупнiсть iнформацiйних об'єктiв, вiдображених у знаковiй формi на матерiальних носiях, що мiстять iнформацiю про події та процеси реального свiту.

Слайд 23

Iнформацiйнi ресурси можуть бути представленi: паперовими документами автоматизованими iнформацiйними системами базами i банками даних

Слайд 24

Кожен вид ресурсів приносить певний вид доходу: праця – заробітна плата капітал – відсоток на вкладені гроші земля – рента підприємницька діяльність – прибуток підприємцю

Слайд 25

Загальна економіка / І. Ф. Радіонова. – К-П.: Абетка-НОВА, 2002. – 383 с. Методичний посібник до Робочого зошита із загальної економіки / Ю. С. Латер, І. В. Ящишина – К-П.: Абетка-НОВА, 2004. – 179 с. Основи економіки / О. Є. Дахнова – Х.: Весна, 2008. – 223 с. Усі уроки економіки 10 клас / Упоряд. Н. С. Макарова. – Х.: Основа, 2006. – 288 с. http://uk.wikipedia.org http://www.ukr.vipreshebnik.ru http://library.if.ua http://www.ekonomiks.net.ua Джерела:

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка