X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Світове господарство та місце міжнародної економіки в ньому

Завантажити презентацію

Світове господарство та місце міжнародної економіки в ньому

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Світове господарство та місце національної економіки в ньому. Міжнародна торгівля Тема сьогоднішньої лекції:

Слайд 2

Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Світове господарство Світовий ринок Рис. 1. Сутність світового господарства

Слайд 3

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО – сукупність національних економік, що перебувають в тісній взаємодії і у взаємозалежності між собою, глобальний економічний механізм, підпорядкований об'єктивним законам ринкової економіки

Слайд 4

Міжнародна економіка – це сукупність національних господарств, взаємопов'язаних міжнародними економічними відносинами з відповідними механізмами регулювання і управління

Слайд 5

Національна економіка – це сукупність економічних суб’єктів і зв’язків між ними, що характеризуються господарською цілісністю, спільністю в певних часових і просторових межах

Слайд 6

тісні економічні зв’язки між суб’єктами господарювання країни на основі поділу праці загальне економічне середовище, в якому діють суб’єкти господарювання загальний економічний центр, що контролює діяльність суб’єктів господарювання система економічного захисту Ознаки Національної економіки

Слайд 7

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) – багаторівневий комплекс економічних зв'язків між окремими країнами світу, їх регіональними об'єднаннями, а також підприємствами, ТНК в системі світового господарства

Слайд 8

МЕВ – це відносини, які виникають та існують між людьми з різних країн із приводу виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей на основі міжнародного поділу праці, в умовах безмежності людських потреб і обмеженості ресурсів

Слайд 9

Суб’єкти МЕВ - Національні господарства; - Регіональні інтеграційні угруповання країн - Транснаціональні корпорації - Міжнародні організації

Слайд 10

Рівні МЕВ

Слайд 11

Контракти Взаемодія Співробітництво Інтеграція

Слайд 12

Форми МЕВ

Слайд 13

- Міжнародна торгівля - Міжнародна міграція капіталу - Трудова міграція - Валютні відносини - Міжнародні розрахунки - Міжнародні інтеграційні процеси - Науково-технічне співробітництво країн

Слайд 14

Об’єкти МЕВ - Експорт (імпорт) товарів, послуг, капіталу - Господарська діяльність за кордон -Міжнародна спеціалізація виробництва - Фінансові операції - Науково-технічні зв’язки - Спільне підприємництво

Слайд 15

Характерні риси МЕВ

Слайд 16

- Транформація двухсторонніх відносин у багатосторонні - Зростання маштабів та обсягів торгівлі - Міграція капіталу - Активний обмін науково-технічною інформаціею

Слайд 17

- прискорений розвиток сфери міжнародних послуг - зростання міграції трудових ресурсів

Слайд 18

Міжнародний поділ праці (МПП) – спеціалізація окремих країн на виробленні певного товару

Слайд 19

СУЧАСНІ ХАРАКТЕРНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: 1. Розвиток і удосконалення міжнародного переміщення факторів виробництва (праця, капітал, технології) 2. Зростання на цій основі міжнародних форм виробництва (через спільні товариства, ТНК) 3. Розробка економічної політики підтримки міжнародного руху факторів виробництва

Слайд 20

Одна з важливих тенденцій формування і розвитку світового господарства – зростання процесів інтернаціоналізації. Основу цього складає інтернаціоналізація виробництва і капіталу Інтернаціоналізація виробництва – поступовий вихід із виробництва за межі окремої країни та формування його міжнародних форм в рамках світового господарства

Слайд 21

Країни, в яких виробляють продукцію Тойоти

Слайд 22

Зростання масштабів і обсягів торгівлі Зростання обсягів і захищеності інвестицій Зростання впливу ТНК Загострення міжнародних світових конфліктів Фактори, що спонукають до інтеграції

Слайд 23

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Слайд 24

ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ВВП 2000-2013 (прогноз)

Слайд 25

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ (МТ) – це сфера товарно-грошових відносин, що представляє собою сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ – це обмін товарами і послугами між державно оформленими національними господарствами ! Термін «зовнішня торгівля» застосується тільки до окремо узятої країни

Слайд 26

ХТО ТОРГУЄ? Суб'єкти МТ країни світу, ТНК, регіональні інтеграційні угруповання ЧИМ ТОРГУЮТЬ? Об'єкти МТ продукти праці людини – товари і послуги

Слайд 27

ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ'ЄКТА МТ ВИДІЛЯЮТЬ ДВІ ФОРМИ МТ: Міжнародна торгівля товарами (МТТ) – це форма зв'язку між товаровиробниками різних країн, що виникає на основі МПП і виражає їх взаємну економічну залежність Міжнародна торгівля послугами (МТП) – це специфічна форма світогосподарських зв'язків з обміну послугами між продавцями і покупцями різних країн

Слайд 28

Світовий експорт промисловими товарами, 2008-2011

Слайд 29

А Б В Внутрішній ринок міжнародний ринок світовий ринок національний ринок

Слайд 30

Внутрішній ринок – форма господарювання, в якій ресурси, що призначені лише для продажу, продаються виробником всередині країни Національний ринок – частина внутрішнього ринку, яка зорієнтована на іноземних покупців

Слайд 31

Міжнародний ринок – частина національного ринку, яка безпосередньо пов'язана із зарубіжними ринками Світовий ринок – сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, що засновані на міжнародному поділі праці та руху факторів виробництва

Слайд 32

Отже, коротко: Закономірності розвитку світової торгівлі Світова торгівля зростає дуже швидко, експортні долі країн в об'ємі ВВП збільшуються. У 1950р. світовий експорт товарів і послуг складав 13% світового ВВП, в 2000р. – 17,1%, в 2015р, за прогнозом, складе 18,7%. Зростає доля готової продукції, особливо високотехнологічної, наукоємкої. Швидко зростають ціни машин і устаткування, що випускаються провідними країнами світу. Зниження попиту розвинених країн на сировину і продовольство, вироблювані країнами, що розвиваються. Їх положення в світовій торгівлі погіршується. Вигідність зовнішньої торгівлі для розвинених країн зростає. Збільшення світового ринку послуг, особливо туристичних, транспортних, фінансових, у сфері передачі технології.

Слайд 33

Види зовнішньо торговельних операцій: Експорт – продаж з вивозом Імпорт – купівля в іноземних покупців Реекспорт – продаж раніше ввезених іноземних товарів Реімпорт – зворотнє ввезення вітчизняних товарів

Слайд 34

П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ ЕКСПОРТЕРІВ СВІТУ 2010 КИТАЙ - 1,58 трлн доларів США - 1,28 трлн доларів НІМЕЧЧИНА - 1,27 трлн доларів ЯПОНІЯ - 770 млрд доларів НІДЕРЛАНДИ - 572 млрд дол

Слайд 35

П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ ІМПОРТЕРІВ СВІТУ 2010 США - 1,97 трлн доларів КИТАЙ - 1,4 трлн доларів НІМЕЧЧИНА - 1,07 трлн доларів ЯПОНІЯ - 693 млрд доларів ФРАНЦІЯ - 606 млрд доларів Китаю вдалося витіснити з цієї п'ятірки Великобританію.

Слайд 36

Принципи регулювання (напрями торговельної політики) Протекціонізм Фритредерство Вільна торгівля державна політика захисту внутрішнього ринку від конкурентів шляхом підвищення кількості обмежень в торгівлі. політика, що спрямована на відкритість внутрішнього ринку для іноземних конкурентів шляхом зменшення кількості обмежень в торгівлі Режим найбільшого сприяння

Слайд 37

Протекціонізм (protectionism) – державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики.

Слайд 38

Вільна торгівля (free trade) – політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції. Така політика базується на усуненні будь-яких перешкод до ввезення та вивезення іноземних та вітчизняних товарів. Митні органи виконують лише реєстраційні функції. Цю політику проводять країни з високим рівнем розвитку продуктивних сил, що дає змогу місцевим підприємцям витримувати конкуренцію

Слайд 39

Міжнародні торгові відносини регулюються за допомогою двох груп інструментів: тарифне регулювання; нетарифне регулювання.

Слайд 40

ДЯКУЮ УСІМ ЗА УВАГУ! ГАРНОГО ДНЯ І УСПІХІВ У НАВЧАННІ! GOOD LUCK!

Слайд 41

334 ПЕРЕРВА

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка