X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
суспільне виробництво, і відтворення

Завантажити презентацію

суспільне виробництво, і відтворення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Сукупний суспільний продукт – це сукупність створених матеріальних благ за відповідний період часу.

Слайд 3

Діяльність людей, спрямована на задоволення суспільних потреб, називається суспільною працею. Суспільна праця, організована в масштабах всього суспільства, називається суспільним виробництвом.

Слайд 4

ССП= С+V+М або ССП=М3+НП+ДП, де С – стара вартість, v- вартість сукупної робочої сили;м-додаткова вартість Мз – матеріальні затрати, нп- необхідний продукт, дп- додатковий продукт

Слайд 5

Чистий суспільний продукт – це валовий суспільний продукт без фонду заміщення. Тобто це є національний дохід.

Слайд 6

  НД=ВСП - ФЗ НД = сумі за рік всіх первинних доходів   НД = сумі всіх кінцевих доходів   НД=ФС+ФН Національний дохід розраховується кількома способами.   Де, НД – національний дохід, ВСП – валовий суспільний продукт, ФЗ – фонд заміщення, ФС – фонд споживання, ФН – фонд накопичення.

Слайд 7

Валовий національний продукт (ВНП) – це ринкова вартість всіх кінцевих товарів та послуг, вироблених протягом року.

Слайд 8

Валовий внутрішній продукт – це ринкова вартість кінцевих благ і послуг, створених всередині країни протягом певного часу.

Слайд 9

До складу ВВП входить вся продукція, створена на території даної країни, в тому числі також і іноземним капіталом

Слайд 10

До складу ВНП входить певна кількість товарів і послуг, створених на підприємствах, що належать капіталу даної країни, в тому числі, що знаходяться за кордоном.

Слайд 11

Кінцевий суспільний продукт – це частина ВСП, що остаточно виходить за межі поточного виробництва і використовується для споживання, нагромадження та експорту – це засоби праці і предмети споживання.

Слайд 12

Амортизація – це процес поступового перенесення вартості засобів праці в міру їх зношування на виготовлену продукцію і використання цієї вартості на відтворення зношених засобів праці.

Слайд 13

Чистий національний продукт (ЧНП) – це валовий національний продукт за вирахуванням амортизації.

Слайд 14

Національний дохід – це чистий національний продукт за вирахуванням непрямих податків.

Слайд 15

Національне багатство – це вся сума матеріальних благ, накопичених в суспільстві за час його існування.

Слайд 16

Ефективність виробництва = C+V+M : C+V

Слайд 17

Рентабельність – характеризує прибутковість чи збитковість виробництва за певний проміжок часу.

Слайд 18

Трудоємкість – це показник затрат робочого часу на виробництво однієї одиниці продукції або на виконання однієї виробничої операції.

Слайд 19

Фондовіддача – це обсяг виробництва продукції на одну одиницю ( 1 грн) вартості основних виробничих фондів

Слайд 20

Фондоємкість –це вартість основних виробничих фондів, що припадає на одиницю обсягу виробництва продукції

Слайд 21

Фондоозброєність – визначає відношення середньорічної повної балансової вартості основних виробничих фондів до середньої чисельності працівників.

Слайд 22

Продуктивність праці –це плідність доцільної діяльності людей, яка визначається кількістю продукції створеної за одиницю часу.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка