X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стратегія підприємства

Завантажити презентацію

Стратегія підприємства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стратегія підприємства

Слайд 2

Тема 1. Введення до стратегії підприємства Основні характеристики стратегічних рішень. Поняття стратегії підприємства: багатоаспектність визначення та використання. Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент. Мета та зміст стратегії підприємства як навчальної дисципліни.

Слайд 3

Мінцберг Генрі зводить усю різноманітність трактувань сутності стратегії підприємства, які використовувались у 1987 р., до п’яти суттєвих складових: 1) стратегія як план, 2) як манера конкурентної боротьби, 3) як модель поведінки, 4) як позиція, 5) як перспектива.

Слайд 4

Школи стратегій (за Мінцбергом, 1990) ШКОЛА Що керує процесом формування стратегії ПРЕСКРИПТИВНІ ШКОЛИ СТРАТЕГІЙ Дизайну Концепція Неформальне творення у свідомості лідера Планування Формалізація Керівник не обов’язково очолює процес стратегічного планування Позиціювання Аналіз Зміст стратегії

Слайд 5

Школи стратегій (за Мінцбергом, 1990) ДЕСКРИПТИВНІ ШКОЛИ СТРАТЕГІЙ Підприємницька Бачення Наголос на баченні майбутнього Когнітивна Ментальний процес Вивчаються ментальні процеси та карти лідерів. Досліджується глибинна діяльність мозку, в результаті якої з’являється стратегія Навчання Розвиток Колективний навчальний процес Влади (політична) Переговори Вивчаються механізми застосування влади і переговорів, завдяки яким на підприємстві формуються стратегії

Слайд 6

Школи стратегій (за Мінцбергом, 1990) Зовнішнього середовища Процес реагування на зовнішні фактори Організації займають відокремлену екологічну нішу, доки не обмежуються ресурси або змінюються умови. Після цього вони вмирають Конфігурації Процес трансформації Організації існують у стабільних конфігураціях протягом певного періоду, після якого мають самостійно переконфігуруватися

Слайд 7

ОБЛИЧЧЯ СТРАТЕГІЇ Стратегія як: Автори Суть стратегії 1 ЕТОС Каммінгз Стефен Як відрізнятись від конкурентів та запам’ятовуватись 2 ОРГАНІЗУВАННЯ Легг Керін Балансування між контролем та свободою інновацій та динамізму 3 НАМІР ТА ПЕРЕДБАЧЕННЯ Венслі Робін Передбачення наслідків стратегічних намірів 4 СТВОРЕННЯ ЗНАНЬ Мак Гіі Джон Способи створення та передавання знань на підприємстві 5 ДАНІ ПЛЮС УСВІДОМЛЕННЯ Геллієрс Боб, Ньювелл Сью Інформаційна стратегія підприємства 6 КРЕАТИВНІСТЬ Білон Кріс, Каммінгз Стефен, Вілсон Девід Проблеми застосування креативності в процесі розробки стратегії 7 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ Енгвін Дунган При підготовці та здійсненні злиттів та поглинань

Слайд 8

ОБЛИЧЧЯ СТРАТЕГІЇ 8 СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ Броклсбі Джон, Каммінгз Стефен У процесах організування та розробки стратегії 9 ПРОЦЕС, ВЛАДА ТА ЗМІНИ Петтігрю Ендрю Поведінковий процес, вбудований в історію розвитку підприємства 10 МАРКЕТИНГ Дойл Пітер Процес створення конкурентних переваг шляхом задоволення потреб споживачів 11 ЧИСЛА Сміт Кріс Як драйвери, а не тільки вимірювачі стратегії 12 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Вілсон Девід Важливість стратегічних рішень зростає в умовах невизначеності 13 СПРЯМУВАННЯ ТА НАСНАГА Каммінгз Стефен, Вілсон Девід Об’єднання всіх проявів стратегії

Слайд 9

Стратегія підприємства являє собою встановлений та переглядуваний набір напрямків діяльності (цілей та способів їх досягнення) для забезпечення поновлюваної відмітності та прибутковості (за А.П. Наливайком)

Слайд 10

Етапи процесу стратегічного управління(Серто, Пітер) Аналіз середовища: - внутрішнього; - зовнішнього Визначення напряму руху: місія цілі Формулю-вання стратегії Реалізація стратегії Стратегічний контроль

Слайд 11

Стратегічний вибір Впровадження стратегії Стратегічна діагностика Наміри та очікування Зовнішнє середовище Стратегія напрямку діяльності Організація діяльності Комплексна стратегія підприємства Напрямки та форми розвитку Управління змінами Стратегічні підойми Бізнес - напрямки Внутрішні можливості

Слайд 12

Завдання «Стратегії підприємства» як навчальної дисципліни: вивчення наукових засад формування та формулювання стратегії, набуття вмінь і навичок самостійно аналізувати зовнішні та внутрішні передумови та перспективи розвитку, обґрунтовувати пропозиції та рішення щодо зміни виробничого та ринкового профілю, диверсифікації діяльності, здійснення стратегічного вибору та забезпечення його реалізації.

Слайд 13

Тема 2. Досягнення та утримання конкурентних переваг як настанова довгострокового розвитку підприємства Поява фірми як господарського інституту та стратегізація її діяльності. Використання понять теорії конкуренції у стратегії підприємства. Стратегія як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства.

Слайд 14

. Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на конкурентну перевагу компанії Зміна у конкурентних перевагах компаній галузі (ринку) Зовнішні чинники Внутрішні чинники Відмінності у використанні (пропорціях використання) ресурсів між компаніями обумовлює різний вплив на компанію зовнішніх змін Компанії – учасники ринку з різною швидкістю та ефективністю пристосовуються до змін Діяльність компаній, використання ресурсів та організаційних здатностей для формування конкурентних переваг Кон’юктура ринку зміна у споживацькому попиті; технологічні зміни; зміни у пропозиції ресурсів Зміни у законодавстві та сфері державного регулювання вільні економічні зони; податкові пільги; квотування тощо

Слайд 15

Тема 3. Загальнотеоретичні питання стратегії підприємства Процес розробки стратегії підприємства та його теоретико - методичне забезпечення. Досвідна, методична та інноваційна інтерпретації стратегічного процесу. Сучасний стратегічний контекст діяльності підприємства Еволюція теорії стратегії підприємства.

Слайд 16

Етап 2. Проведення стратегічної сегментації Етап 3. Виконання стратегічного аналізу та вибору по кожному напрямку Сукупність існуючих напрямків діяльності Нові, потенціально можливі напрямки діяльності 3.1. Визначення конкурентного контексту СНд 3.2. Оцінка перспективності та цінності СНд 3.3. Встановлення сутності та рівня конкурентних переваг на даному СНд 3.4. Посилення конкурентних переваг через реалізацію базових стратегій Етап 4. Оптимізація набору СНд Етап 5. Обгрунтування функціональними стратегіями Етап 1. Встановлення місії та корпоративних цілей Етап 6. Формування загальної стратегії підприємства

Слайд 17

Схематичне подання співвідношень основних інтерпретацій стратегічного процесу І Н Н О В А Ц І Й Н І С Т Ь Низь ка Висо ка методична мала велика РОЗРАХУНКОВІСТЬ досвідна інноваційна

Слайд 18

Графічна ілюстрація стратегічного відхилення підприємства Еволюція зовнішнього середовища 3 4 2 1 5 Відносна характеристика змін Етап 1 Інкрементальні зміни Етап 2 Різкі коливання Етап 3/4 Радикальні зміни / зникнення Послідовність змін на підприємстві (лінії 1-4) та у середовищі (лінія 5)

Слайд 19

Тема 4. Стратегічна сегментація діяльності підприємства Необхідність та сутність стратегічної сегментації. Основні методи та критерії стратегічної сегментації. Стратегічне сегментування як специфічна компетенція.

Слайд 20

Основні характеристики маркетингової та стратегічної сегментації діяльності підприємства Маркетингова сегментація Стратегічна сегментація Об’єкт Галузь, ринок Підприємство Метод Розподіл різнорідної сукупності клієнтів на однорідні групи за критеріями потреб, спроможності, поведінки і т.д. Розподіл діяльності підприємства на напрямки за критеріями однорідності стратегічних цілей, конкурентів, технологій, середовища і т.д. Критерії Ринкові Спосіб функціонування підприємства та розвиток конкуренції Результат Маркетинговий сегмент складається із споживачів/користувачів Стратегічний сегмент складається із виробів, послуг (результатів діяльності)

Слайд 21

Основні характеристики маркетингової та стратегічної сегментації діяльності підприємства Використання Дозволяє формувати пропозицію у безпосередньому зв’язку із потребами певних сегментів Дозволяє розподілити стратегічні ресурси для - створення - розвитку - згортання напрямку діяльності Рівень відповідальності Директор з маркетингу, продукт-менеджери Генеральний директор, Рада директорів, дирекція зі стратегічного планування чи розвитку Період використання Маркетингові сегменти змінюються у відповідності до змін у поведінці споживачів, тобто короткостроковий період Стратегічні сегменти змінюються за змін середовища технології принципових клієнтів конкуренції і інш., тобто довгостроковий період

Слайд 22

Схема стратегічної сегментації через розмежування та перегрупування

Слайд 23

Критерії стратегічної сегментації Незмінний СНд Новий СНд Ключові фактори успіху та ж комбінація різні комбінації Зовнішні критерії: клієнти ринки дистриб’юція конкуренція ті ж клієнти ті ж ринки та ж мережа ті ж конкуренти різні клієнти різні ринки різні мережі різні конкуренти Внутрішні критерії: компетенції технології синергія структура витрат ідентичні ідентичні сильна переважають накладні витрати різні різні слабка переважають специфічні витрати Ланцюг формування вартості один ланцюг декілька ланцюгів

Слайд 24

Тема 5. Місія та цілевизначення стратегічного розвитку підприємства Місія підприємства та його стратегічного напряму діяльності: суть, зміст та значення. Класифікація та ранжування цілей підприємства та стратегічного напряму діяльності.

Слайд 25

Місія – мета, з якою, або причина, через яку підприємство існує(призначення) Інформація, яка має міститися у визначенні місії: характеристика продукції або послуг; характеристика ринку (споживачів); характеристика технології; цілі підприємства (як правило, на них посилаються); філософія підприємства – твердження, яке відображає основні переконання або цінності, з якими працівники роблять свою справу; концепція підприємства – власний погляд або самовираз підприємства; суспільний імідж – враження про підприємство у суспільстві

Слайд 26

Приклади філософії підприємства Фірма Sharp: „Філософія фірми полягає у тому, щоб клієнт, який купив копіювальний апарат, ніколи потім не жалкував про це. Головне – не просто продати товар, але і забезпечити його безперебійну роботу, позбавивши клієнта багатьох проблем Філософія фірми Samsung: ”Ми прагнемо зробити внесок у розвиток людства шляхом виробництва і розподілу високоякісних товарів і послуг, які виробляються талановитим персоналом на базі високих технологій”

Слайд 27

Місія Донбаської державної машинобудівної академії користь для суспільства; Наша почесна місія – творити майбутнє України, призначення; готувати інженерів та економістів уточнення ринкової ніші; за прямими замовленнями підприємств, переважно важкого машинобудування, якість роботи; забезпечуючи високий рівень знань та умінь особливі можливості. завдячуючи науковому потенціалу відомих наукових шкіл та використанню як бази унікальних заводів Краматорська

Слайд 28

Приклад визначення місії корпорації Intel Місію корпорації Intel у 1968 році було сформульовано таким чином: „Створення ринку запам'ятовуючих пристроїв для обчислювальних машин на базі кремнієвих кристалів”. З плином часу така прив'язка до технології стала звужувати сферу діяльності корпорації, і на початку 1990-х років Ендрю Гроув (Andrew Grove), управляючий Intel Corporation, найбільшої компанії у світі з виробництва мікропроцесорів, оприлюднив таке визначення місії: “Місія нашої корпорації – бути основним постачальником будівельних блоків для нового комп'ютерного співтовариства. Якщо ми розробимо потрібні блоки, ми виграємо. Якщо ні, – програємо. Ніхто з конкурентів не може заподіяти нам так багато шкоди, як ми самі собі”.

Слайд 29

Місія і стратегічні цілі одного з українських банків Наш банк – міжнародний фінансовий інститут, що відрізняється надійністю, стабільністю, високою якістю обслуговування та бездоганною діловою репутацією. Для нас важливий кожний клієнт, якому ми пропонуємо свій багаторічний досвід, знання, уміння та здатності для становлення та розвитку його бізнесу. Наше кредо – збереження та примноження довірених нам коштів. Наш Банк – це команда професіоналів, які розв’язують найскладніші задачі для наших клієнтів на основі партнерства, раціональної інфраструктури, міжнародних стандартів і сучасних технологій, що дозволяє нам забезпечувати: Необхідну прибутковість та дивіденди – для акціонерів; Можливість самореалізації, професіональне зростання та пристойну винагороду за результатами праці – нашим працівникам.

Слайд 30

Місія і стратегічні цілі одного з українських банків Наші цінності: Професіоналізм Порядність, чесність Відповідальність і готовність брати її на себе Ініціативність Надійність Бажання вчитись Відвертість Корпоративний дух Виконавча дисципліна Культура (інтелігентність) Комунікабельність Цілеспрямованість Інтелектуальність”.

Слайд 31

Місія ПАТ “Оболонь” „Місія компанії як основа для діяльності всіх підрозділів, полягає в забезпеченні: 1. Споживачів – смачними, якісними та корисними напоями, виготовленими з натуральної сировини, за доступними цінами. 2. Держави – стабільними сплатами податків для зростання та економічної стабільності. 3. Акціонерів і співробітників – стабільним збільшенням заробітної платні, дивідендів; зростанням добробуту. 4. Клієнтів і партнерів – високою якістю і культурою обслуговування, стабільним зростанням доходів від реалізації продукції ЗАТ “Оболонь”.

Слайд 32

Цілі для восьми ключових областей діяльності підприємства (за П. Друкером): позиція на ринку(відносно конкурентів); інновації; ефективність; співвідношення ресурсів(запаси товарно-матеріальних цінностей, устаткування і грошових коштів); рентабельність; якість управління; якість робочої сили; соціальна відповідальність(обов’язково сприяти підвищенню суспільного добробуту).

Слайд 33

Цілі компанії „Кока-Кола Аматил” у восьми ключових областях діяльності на 1999 рік Прибутковість: Чистий прибуток об’єднання збільшити на 15%, що становитиме 110 млн. дол. Валовий прибуток від реалізації продукції збільшити на 14%, що становитиме 228 млрд. дол. Забезпечити зростання дивідендів на акцію на 20%, що становитиме 18 центів на акцію. Ринкова позиція: Досягти лідерства на світовому ринку безалкогольних напоїв: кола – 61%; лимонні – 36%; апельсинові – 32% Продуктивність: Знизити собівартість продукції за рахунок збільшення частки місцевого виробництва (60% на 40%). Потужності: Увести в дію 50 нових ліній з виробництва продукції. Максимально ефективно використовувати у дистрибуції 115000 одиниць транспорту. Фінансові ресурси: Забезпечити співвідношення заборгованості до власного капіталу на рівні 59,4%. Зміни в організації і управлінні: У липні завершити процес розділення Компанії Кока-Кола Аматил на дві самостійні компанії: Кока-Кола Аматил та Кока-Кола Беверіджис. Здійснити відповідні структурні зміни в правліннях компаній Кока-Кола Аматил та Кока-Кола Беверіджис. Людські ресурси: Знизити плинність кадрів до 7%. Реалізувати програми навчання і підвищення кваліфікації персоналу. Соціальна відповідальність: Спонсорство найпрестижніших міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри. Участь у проведенні змагань Параолімпійських ігор. Спонсорство спортивних змагань, концертів зірок естради, святкових заходів, фестивалів дитячої творчості.

Слайд 34

Ієрархія корпоративних стратегій, місій та цілей

Слайд 35

Приклади стратегічних і фінансових цілей підприємства Фінансові цілі Стратегічні цілі Зростання виручки від реалізації продукції Зростання грошових надходжень Підвищення дивідендів Збільшення прибутку Збільшення рентабельності капіталу Збільшення грошового потоку Підвищення ціни акцій Зміцнення фінансового стану підприємства Диверсифікація джерел надходження грошових коштів Збільшення частки ринку Зміцнення ринкової позиції Підвищення якості продукції Зниження витрат порівняно з конкурентами Розширення і покращення номенклатури продукції Покращення репутації підприємства серед клієнтів Покращення обслуговування споживачів Визнання лідерства підприємства в області технологій або інновацій Підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках Зростання Повне задоволення потреб споживачів

Слайд 36

Вимоги до цілей підприємства: конкретність; вимірюваність; напруженість; досяжність; гнучкість; взаємоузгодженість у короткому і довгому періодах, а також цілей різних підрозділів і рівнів

Слайд 37

Приклади цілевизначення підприємств Євген Уткін, президент корпорації „Квазар-Мікро”, наголошує на вимозі до напруженості стратегічних цілей підприємства: „ Ми ставимо цілі „на півкорпуса” далі від наших сьогоднішніх потенційних можливостей”. ВАТ «Фармак»: „до 2015 року ми прагнемо увійти в сузір'я двадцяти Східноєвропейських фармацевтичних генеричних компаній за стандартами якості та за обсягами продажів наших лікарських засобів та послуг”.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка