X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Регіонально-просторовий розвиток України

Завантажити презентацію

Регіонально-просторовий розвиток України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Зміст дисципліни Регіонально-просторовий розвиток України – наукова дисципліна в системі знань, що вивчає методологічні та прикладні аспекти просторової організації господарства, умови та фактори стійкого розвитку регіонально-просторових систем та механізми його забезпечення, стратегічні напрями та концептуальні пріоритети регіонально-просторового розвитку України в контексті інтеграції її регіонів в світовий економічний простір.

Слайд 3

Мета дисципліни Метою вибіркової навчальної дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток України» є формування у студентів знань про науково-методологічні засади просторового розвитку економіки, теоретичні аспекти виникнення територіальних диспропорцій, методологію їх дослідження, концепцію регіонального-просторового розвитку України, основні підходи до вироблення стратегії просторового розвитку регіонів, набуття студентами основних навичок самостійного дослідження параметрів територіальних диспропорцій та впливу проблемних територій на функціонування великих регіонально-просторових систем.

Слайд 4

Значення дисципліни Значення дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток України» полягає в поглибленні фундаментальної та професійної підготовки економістів, у формуванні в них цілісного уявлення про закономірності та особливості регіонально-просторового розвитку країни, набуття ними необхідних компетенцій в області наукового аналізу умов і факторів ефективної просторової організації економіки України та її регіонів (регіональних ринків).

Слайд 5

Практична спрямованість дисципліни Практичну спрямованість дисципліни слід розглядати як важливу складову формування у студентів основних компетенцій — інформаційної, функціональ ної, навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної соціальної тощо. Набуття таких компетенцій дозволить майбутнім фахівцям-економістам навчитися володіти культурою просторового мислення, аналізувати сучасний стан та перспективи регіонально-просторового розвитку країни, самостійно оцінювати можливості вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем регіонів, розвивати творче мислення та швидко пристосовуватись до стрімких змін, що відбуваються в світі, завдяки здобутим під час навчання знаннєвим і практичним компетенція.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка