X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Практичні рекомендації по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Завантажити презентацію

Практичні рекомендації по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Практичні рекомендації по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Онегіна Вікторія Михайлівна, д.е.н., проф. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка Харків 2013

Слайд 2

Економічні реформи як імпорт економічних інститутів Імпорт інститутів – впровадження норм, формальних та неформальних правил, форм організації господарської діяльності з: наукових розробок; закордонного досвіду; власного досвіду.

Слайд 3

Кооперативний рух в Україні розпочався на Харківщині Перше кооперативне товариство в Україні було створено в 1866 році в Харкові За радянських часів до кооперації звернулися на початку 20-х рр. ХХ ст. для пожвавлення економіки З розвитку кооперативів відбувалося становлення підприємництва з початком ринкових реформ

Слайд 4

Становлення кооперації в Україні Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» було прийнято ще у липні 1997 року. У 2000 році виданий Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки на ринкових засадах». Кооперація зайняла чинне місце в аграрному секторі у розвинутих країнах (у США 86% молока реалізується через кооперативи, у Франції – 48%). 18.06.2002 р. Генеральна асамблея ООН прийняла спеціальну резолюцію 56/114 «Кооперативи в процесі соціального розвитку»

Слайд 5

Закупівельні ціни у господарствах населення є нижчими від цін на продовольчих ринках в Україні*: на молоко – у 3 рази, яловичину – у 3 рази, на свинину – у 2,3 рази, на картоплю – на 25%, на яблука – на 55% *За оцінкою фахівців ННЦ “Інститут аграрної економіки”

Слайд 6

Організаційна структура сільського господарства та форми інтеграції: Вид господарств Домінуюча форма інтеграції Агрохолдинги Корпоратизація С.-г. підприємства Фермерські господарства Кооперація Господарства населення

Слайд 7

У 2012 р. в Україні налічувалося: сільськогосподарських виробничих кооперативів - 191, сільськогосподарських обслуговуючих 764. У т.ч. у Донецькій області – лише 10, Миколаївській – 9, Одеській – 9, Тернопільській – 6, Харківській – 12

Слайд 8

Законодавча база з питань створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів Закон України “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. №1087-IV Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 р. №469/97 – ВР в редакції Закону України від 20.11.2012 р. №5495-VІ Господарський кодекс України в редакції Закону України від 16.01.2003 р. №436-IV Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.1992 р. №2265-ХІІ

Слайд 9

Кооператив юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування

Слайд 10

Види кооперативів (Закон України “Про кооперацію”) виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов'язкової трудової участі з метою одержання прибутку; обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу; споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів;

Слайд 11

Види кооперативів (Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”) Сільськогосподарський кооператив - юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які є виробниками сільськогосподарської продукції, що добровільно об’єдналися на основі членства для провадження спільної господарської та іншої діяльності, пов’язаної з виробництвом, переробкою, зберіганням, збутом, продажем продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва чи рибництва, постачанням засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів членам цього кооперативу, наданням їм послуг з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування; сільськогосподарський виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку ; сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів;

Слайд 12

Види обслуговуючих кооперативів (Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”) Залежно від виду діяльності обслуговуючі кооперативи поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, та інші. У разі поєднання декількох видів діяльності утворюються багатофункціональні кооперативи.

Слайд 13

Види обслуговуючих кооперативів (Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”) Переробні кооперативи - кооперативи, які здійснюють переробку сільськогосподарської сировини, що виробляється членами таких кооперативів (виробництво хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних, м’ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з льону, луб’яних культур, лісо- і пиломатеріалів тощо). Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку та продаж продукції, виробленої членами таких кооперативів, надають їм маркетингові послуги. Постачальницькі кооперативи утворюються з метою закупівлі та постачання членам таких кооперативів засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів та постачання їх членам кооперативу.

Слайд 14

Структура сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні у 2010 р.

Слайд 15

Кооперативи створюються і здійснюють свою діяльність за такими принципами (Закон України “Про кооперацію”) добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації; соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва; рівного права голосу під час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос); вільного вибору напрямів і видів діяльності; демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з боку членів кооперативних організацій; безпосередньої участі членів кооперативної організації у її діяльності.

Слайд 16

Створення кооперативу та порядок його реєстрації Уточнення проблем господарської діяльності та визначення шляхів їх вирішення через кооперацію - ідея створення кооперативу Формування ініціативної групи. Конкретизація видів та обсягів діяльності кооперативу, складу його членів. Економічне обґрунтування діяльності кооперативу, розробка бізнес-плану створення кооперативу. Вибір та резервування найменування кооперативу. Підготовка питань та документації (список членів, кандидатури для виборів голови та правління кооперативу, статут, юридична адреса) для розгляду і затвердження на установчих зборах. Кооператив створюється його засновниками на добровільних засадах.

Слайд 17

Створення кооперативу і порядок його реєстрації Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар зборів. У протоколі зазначаються особи, які брали участь в установчих зборах: для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, дані паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця (для осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані документа, який його замінює); для юридичної особи - прізвище, ім'я та по батькові уповноваженого представника юридичної особи, документ, що підтверджує його повноваження. Дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу - підписом її уповноваженого представника. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три особи. При створенні кооперативу складається список членів та асоційованих членів кооперативу, який затверджується загальними зборами.

Слайд 18

Статут кооперативу є правовим документом, що регулює його діяльність. Статут кооперативу повинен містити такі відомості: найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження; мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності; склад його засновників; умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього; права і обов'язки членів та асоційованих членів кооперативу; порядок внесення змін до статуту кооперативу;

Слайд 19

Статут кооперативу повинен містити такі відомості: порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов'язань щодо їх сплати; форми участі членів кооперативу в його діяльності; порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах; порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; порядок розподілу його доходу та покриття збитків; порядок обліку і звітності у кооперативі; порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов'язаних з цим майнових питань; порядок скликання загальних зборів; умови і порядок повернення паю. Статут може містити інші пов'язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.

Слайд 20

Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу Є нормативним документом, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу повинні містити такі відомості: порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом; вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності; механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу; вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин. Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства.

Слайд 21

Членство у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі Засновниками та членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції - юридичні та/або фізичні особи, які зробили вступний і пайовий внески у розмірах, визначених загальними зборами кооперативу, дотримуються вимог статуту, мають право ухвального голосу та беруть участь у господарській діяльності кооперативу. Засновники сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу після його державної реєстрації набувають статусу членів кооперативу. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених його статутом. Рішення правління чи голови кооперативу про прийняття до кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами його членів. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається статутом кооперативу.

Слайд 22

Вступні та пайові внески сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Вступні внески сплачуються членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у порядку, встановленому статутом, та зараховуються до неподільного фонду кооперативу. Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю та додаткових паїв. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно до його участі у господарській діяльності кооперативу відповідно до запланованого обсягу і вартості послуг, що надаються кооперативом. Асоційовані члени сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу здійснюють пайові внески у розмірі, визначеному статутом цього кооперативу.

Слайд 23

Реєстрація кооперативу як суб'єкта господарювання (Закон України від 15.05.2003 р. “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”) Державному реєстратору подаються такі документи: - витяг з рішення зборів, - статут (2 примірника), - копія квитанції про сплату реєстраційного збору.

Слайд 24

В органи статистики подаються такі документи: Заява встановленого зразка Оригінал Статуту Свідоцтво та його нотаріально завірена копія про державну реєстрацію Коди засновників кооперативу Квитанція про сплату реєстраційного збору

Слайд 25

До Державної податкової інспекції подають такі документи: Заява встановленого зразка (у 2-х примірниках); Оригінал Статуту та нотаріально засвідчена копія; Свідоцтво про державну реєстрацію та його нотаріально засвідчена копія; Копія довідки органів статистики Протокол установчих зборів Ксерокопії паспортів (4 сторінки) засновників та їх ідентифікаційних номерів

Слайд 26

До Пенсійного фонду, Центру зайнятості, Фонду тимчасової втрати працездатності, Фонду страхування від нещасних випадків подають такі документи Заява встановленого зразку Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію; Засвідчена копія довідки органів статистики

Слайд 27

Для отримання дозволу на виготовлення печатки до органів дозвільної системи МВС України подають такі документи: Заява. Ескіз печатки. Оригінал та засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію. Засвідчена копія довідки органів статистики. Квитанція про оплату послуг.

Слайд 28

Для відкриття рахунку у відділенні банку подають такі документи Заява встановленого зразка. Картка зі зразками підписів голови кооперативу та головного бухгалтера (якщо є), засвідчені нотаріально. Засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію. Засвідчена копія довідки органів статистики. Засвідчена копія статуту. Засвідчена податковим органом копія довідки (4ОПП) про взяття на облік. Довідка про реєстрацію у Пенсійному фонді. Ксерокопії паспортів та ідентифікаційних кодів засновників. Копія протоколу установчих зборів засновників.

Слайд 29

Управління кооперативом Вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Виконавчим органом кооперативу є правління, яке очолює голова, повноваження якого визначаються статутом кооперативу. У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 членів, обирається лише голова кооперативу Члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п'ять років. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий директор не може бути членом кооперативу. Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту

Слайд 30

Особливості господарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями. Неприбутковість діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів визначається виходячи із сукупності таких ознак: кооператив надає послуги тільки своїм членам; члени кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями, взятими перед кооперативом щодо їх участі у господарській діяльності кооперативу; послуги надаються з метою зменшення витрат та/або збільшення доходів членів кооперативу. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками сільськогосподарської продукції, що вироблена, вирощена, відгодована, виловлена або зібрана (заготовлена) його членами - виробниками сільськогосподарської продукції. Власниками сільськогосподарської продукції, яка заготовляється, переробляється, постачається, збувається (продається) таким кооперативом, є його члени.

Слайд 31

Джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; майно, добровільно передане кооперативу його членами; кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші надходження, не заборонені законодавством.

Слайд 32

Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди. Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу. Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу. Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків). Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.

Слайд 33

Дохід кооперативу формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників. Дохід розподіляється на: сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів; погашення кредитів; покриття збитків; проведення відрахувань до фондів кооперативу; кооперативні виплати; виплати на паї.

Слайд 34

Трудові відносини в кооперативах Для здійснення мети і статутних завдань кооперативна організація може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є її членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між кооперативною організацією та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту. Кооперативна організація самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням вимог, встановлених законодавством.

Слайд 35

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в областях України Область Кількість коопера-тивів Кращий (показовий) кооператив АР Крим 64 “Кримекопродукт”, с. Серебрянка вул. Терешкової, 12-а, Раздольненський район. Збирання молока Вінницька область 85 “ТРАД “Надія”, с. Ярошівка Томашпільський район, Вінницька область. Збирання молока Волинська область 14 “Барвінок”, вул. Молодіжна, с. Самійличі Шацький район . Збирання молока, послуги з переробки зерна, придбання насіння, добрив та штучного осіменіння. “Молочний”, вул. Молодіжна 20, с.Білин Володимир-Волинський район Збирання молока. Дніпропетровська область 29 -

Слайд 36

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в областях України Область Кількість коопе-ративів Кращий (показовий) кооператив Донецька область 10 “Центральний” , с. Дмитрівка, Шахтарський район Осіменіння ВРХ, послуги в рослинництві, ветеритарії. Житомирська область 98 - Закарпатська область 13 “Рахівська Бринза”, с. Луг, 299 Рахівський район Збирання та переробка коров'ячого та овечого молока Запорізька область 14 “Балківський плюс”, с. Балкове, Токмацький район, Запорізька область Збирання молока

Слайд 37

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в областях України Область Кількість коопера-тивів Кращий показовий кооператив Івано-Франківська область 66 “Липівський”, с. Липівка, Вирощування картоплі та обробка грунту Київська облась 19 “Добробут-Агро” вул. Чкалова, с. Фурси, Білоцерківський район Збирання молока “Лебедин”, вул. Леніна, 18 с. Лебедин, Білоцерківський район Обробка земельних паїв Кіровоградська область 25 “Іванковецький світанок”, вул.Шевченка 1, с. Іванківці, Знам'янський район Збирання молока Луганська область 17 “Ай-Дар”, Збирання молока, послуги з племінної та селекційної роботи

Слайд 38

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в областях України Область Кількість коопера-тивів Кращий показовий кооператив Львівська область 40 - Миколаївська область 9 - Одеська область 9 “Буджак”, с. Старопілля, Саратський район Збір, охолодження та транспортування молока Полтавська область 33 “Барвінківський Овочівник”, с. Бірки, Зінківський район Обробка грунту Рівненська область 38 “Добриця”, смт. Степань, Сарненського району Послуги з обробки грунту та збирання врожаю

Слайд 39

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в областях України Область Кількість коопера-тивів Кращий показовий кооператив Рівненська область 29 “Молочні ріки”, с Посягва, Гощанського району Заготівля молока та підготовка грунту для посіву сільськогосподарських культур, очистка зерна та виробництво комбікормів. Сумська область 38 “Ярославна”, вул. Кірова 95, м. Путивль Первинна обробка молока та риробництво зерна Тернопільська область 6 “Лосятинське молочне джерело”, с. Лосятин, Кременецький район Вирощування полуниці Харківська область 12 - Херсонська область 32 “Зерновик”, вул. Жовтнева 21 А, с. Високе, Бериславський район Обробка грунту

Слайд 40

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в областях України Область Кількість коопера-тивів Кращий показовий кооператив Хмельницька область 12 - Черкаська область 55 “Вілліс-Агро”, вул Шевченка, с. Сатанівка Реалізація молочної продукції Чернівецька область 14 - Чернігівська область 12 “Надія”, вул Центральна 18, с. Авдіївка, Куликівський район Посередницька діяльність

Слайд 41

Міжнародна благодійна організація “Добробут громадян” Здійснює підтримку у створенні сільськогосподарських кооперативів Входить до мережі «Хейфер Інтернешнл», що виконує проекти у 125 країнах світу. Для одержання підтримки «Добробуту громад» сільська громада, кооператив або інший потенційний виконавець проекту, має надіслати лист-запит (зразок на сайті) до офісу організації. Також громада повинна скласти орієнтовний бюджет проекту та попередній бізнес-план.

Слайд 42

Міжнародна благодійна організація “Добробут громадян” Заповнені проектні пропозиції надсилайте, будь ласка, на електронну адресу anna.karnaukh@heifer.org.ua МБО «Добробут громад» (044) 490-7629 http://www.heifer.org.ua/

Слайд 43

Дякую за увагу! Консультації з економічного обгрунтування та розробки бізнес-плану створення сільськогосподарських кооперативів Кафедра економіки та маркетингу ХНТУСГ ім. Петра Василенка М. Харків, вул Артема, 44, к. 314 Тел. 7164-174, 066- 168-05-37

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка