X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
підприємництво. основи маркетингу

Завантажити презентацію

підприємництво. основи маркетингу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПІДПРИЄМНИЦТВО. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ 1 Власність і форми підприємницької діяльності. 2 Сутність підприємництва й умови його існування Поняття “підприємець” і “підприємництво”. Функції підприємництва. 3 Бізнес – план: сутність, призначення і методологія розробки. 4 Об'єкти, суб'єкти і види підприємництва. Права, обов'язки і відповідальність підприємця. 5 Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я. 6 Основи маркетингу. 7 Управління маркетингом і організаціями маркетингової діяльності. 8 Особливості маркетингу в системі охорони здоров’я.

Слайд 2

Власність – це система відносин між суб’єктами та об’єктами власності. Суб’єктом власності є окремий громадянин чи народ, юридичні особи та держава. Об’єктом власності є виробничі ресурси або засоби виробництва і створений продукт.

Слайд 3

Державна власність ділиться на: -  власність державного підприємства; -  комунальну власність; -  власність державної установи; - власність членів трудового колективу державного підприємства.

Слайд 4

Приватна власність ділиться на: -       індивідуальну власність приватної особи; -       власність сім’ї або спільна власність громадян; -       власність подружжя; власність осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство.

Слайд 5

Колективна власність ділиться на: -       власність колективу орендарів; -       власність колективного підприємства; -       власність акціонерного товариства; -       власність господарського об’єднання; -       власність господарського товариства; власність громадського об’єднання.

Слайд 6

Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Слайд 7

Основні завдання, які вирішуються на початку підприємницької діяльності: На даному етапі після вивчення кон’юнктури ринку і співставлення даних цього аналізу із власними цілями, вибираємо масштаб діяльності, який виражено залежить від форми даної підприємницької діяльності. 1. Вибір сфери і масштабів діяльності 2. Вибір місця розташування підприємства Після вибору сфери і масштабів діяльності, вибираємо найоптимальніше місце розташування підприємства. 3. Вибір форми підприємницької діяльності Враховуючи існуючу і прогнозуючи майбутню зовнішню і внутрішню політику держави, вибираємо форму підприємницької діяльності. 4. Фінансування та інвестування діяльності На даному етапі після глибокого аналізу ринково-конкурентної ситуації і співставлення із власними інноваційними можливостями, розраховуємо масштаби фінансових вкладень у дану підприємницьку діяльність.

Слайд 8

Бізнес - план – це ретельно підготовлений документ, який розкриває всі сторони господарської діяльності і є формою експертної оцінки доцільності та ефективності здійснення нової господарської діяльності.

Слайд 9

Основні завдання бізнес – плану: 1.     Оцінка новизни і перспективності підприємницької ідеї. 2.     Аналіз слабких і сильних сторін підприємницької ідеї. 3.     Визначення витрат, джерел і величини фінансових ресурсів. 4.     Побудова концепції підприємницької діяльності та визначення її стратегії. 5.     Оцінка кон’юнктури ринку. 6.     Вивчення діяльності конкурентів. 7.     Визначення ступеня можливого господарського ризику. 8.     Пошук надійних партнерів для розробки і реалізації інноваційно- інвестиційного проекту. Прогнозування очікуваних результатів діяльності на три-п’ять років.

Слайд 10

Об’єктом підприємницької діяльності є господарська діяльність, спрямована на отримання економічної вигоди і насамперед на привласнення додаткового прибутку методами, що не виходять за рамки чинного законодавства.

Слайд 11

Суб’єкти підприємницької діяльності – це громадяни, юридичні особи і об’єднання громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність у рамках чинного законодавства.

Слайд 12

Підприємець має право на:    вільний вибір діяльності; -   розпорядження прибутком -   наймання працівників; -   зовнішньоекономічну діяльність; -   вибір постачальників і споживачів; -   встановлення цін на вироблену продукцію; -   використання природніх, фінансових, матеріально-технічних та ін. ресурсів; державну підтримку.

Слайд 13

Підприємець зобов’язаний: -   забезпечити умови та охорону праці; -   проводити оплату праці не нижче встановленого в державі мінімального рівня -   надавати соціальні гарантії, передбачені законодавством; -   вести фінансовий облік; -   здійснювати обов’язкові платежі; дотримуватись чинного законодавства.

Слайд 14

Підприємець несе відповідальність за: збереження довкілля; - дотримання прав та інтересів громадян; -   завдані шкоду і збитки, нанесені ним у процесі підприємницької діяльності; -   свою фінансову діяльність; -   свої боргові зобов’язання; порушення законодавства держави у встановленому порядку.

Слайд 15

Для успішного підприємця характерне: пошук можливостей та ініціативність (підприємець використовує нові і незвичайні ділові можливості ще до того, як його примусять обставини); наполегливість (готовий у будь-який момент перебороти перепони, протистояти опору, постійно корегує стратегію, щоб добитися поставленої мети); готовність до ризику (але перевагу жадає помірному ризику, не створює ситуацію “виклику”); орієнтація на ефективність і якість (пошук шляхів, як робити речі краще, постійний пошук шляхів вдосконалення); робочі контакти (бере на себе всю відповідальність, йде на особисті жертви заради виконання роботи); цілеспрямованість (чітке формулювання мети, далекоглядність, постійна корекція короткострокових завдань); прагнення бути інформованим (має широку інформацію про клієнтів, поставників, використовує для цього особисті і ділові контакти); систематичне планування (особливу увагу приділяє фінансовим справам і орієнтується на них при прийнятті рішень); здатність переконувати людей і встановлювати зв’язки (перевагу надає методам переконання як способу впливу на людей); незалежність і впевненість у собі (прагне до незалежності, уникає контролю з боку інших людей, опирається на свої сили і вірить у себе).

Слайд 16

До загальнодозволених видів медичної практики суб’єктів підприємництва не відносяться: - лікування онкологічних хворих; -         лікування хворих на інфекційні захворювання, в т.ч. венеричні та заразні шкірні, СНІД: лікування хворих на наркоманію; -         лікування психічнохворих , які потребують невідкладної госпіталізації; -         догляд та лікування ускладнень вагітності; -         хірургічні втручання, в т.ч. аборти, крім хірургічних втручань на шкірі та підшкірній клітковині; проведення попередніх при прийнятті на роботу і періодичних медичних оглядів працівників, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Слайд 17

    Ліцензування – (від лат. licentia – право, свобода) - це отримання дозволу (ліцензії) і засіб здійснення контролю держави за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства, що пред’являється до медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи.

Слайд 18

Маркетинг це наука про мистецтво врівноважувати попит і пропозицію.

Слайд 19

Стратегічні цілі маркетингу Досягнення максимально високого споживання Досягнення максимального споживчого задоволення Пропозиція максимально широкого вибору Максимальне підвищення якості життя

Слайд 20

Дякую за увагу ! Відвідайте цей куточок нашого міста!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка