X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Організаційні форми підприємств”

Завантажити презентацію

Організаційні форми підприємств”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема. “Організаційні форми підприємств”

Слайд 2

Тема: Організаційні форми підприємництва Завдання : ознайомитися з організаційними формами підприємництва; проаналізувати особливості формування та діяльності одноосібних володінь, товариств і корпорацій; визначити переваги та недоліки організаційних форм бізнесу.

Слайд 3

«Я боюсь потерпіти поразку. Кожного дня, коли я приходжу на роботу, я запитую себе: Ми все ще добре працюємо? Випередив нас хто-небудь? Справді той чи інший товар користується попитом? Що ще ми можемо зробити для удосконалення нашої діяльності?». Білл Гейтс «Нехай успіх інших стане вашим натхненням!»

Слайд 4

Кросворд

Слайд 5

По горизонталі: 1. Дохід підприємця

Слайд 6

2. Місце, де зустрічається продавець і покупець

Слайд 7

3. Цінний папір

Слайд 8

4. Економічна система, у якій існує конкуренція, приватна власність, свобода вибору

Слайд 9

5. Грошовий вираз вартості товару

Слайд 10

По вертикалі: 1. Форма організації бізнесу з великою кількістю власників

Слайд 11

2. Один з основних видів підприємницької діяльності, суть якого складають товарно- грошові відносини і торговельно-обмінні операції

Слайд 12

3. Процес суперництва між суб'єктами ринкових відносин

Слайд 13

4. Форма вираження потреби на ринку

Слайд 14

Молодці!!!

Слайд 15

Економічний диктант Із запропонованого переліку відібрати основні риси, що характеризують підприємство Статутний суб’єкт; Самостійна, пов’язана з ризиком діяльність; Відокремленість майна, яким володіє, розпоряджається і користується у виробничому процесі; Відносини між людьми з приводу володіння та розпоряджання; Юридична та економічна відповідальність за своїми зобов’язаннями; Мета - одержання прибутку; Здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності; Боротьба за один і той же сегмент ринку. (Студенти зачитують правильні відповіді)

Слайд 16

1. Організаційні форми бізнесу: ознаки та чинники, що їх визначають 2. Особливості діяльності одноосібних володінь 3. Товариства та їх види 4. Корпорації, їх характеристика Тема. “Організаційні форми підприємництва”

Слайд 17

Підприємництво у будь-якій державі виконує особливу функцію в економіці, оскільки забезпечує оновлення економіки, створює інноваційне середовище. Правильний вибір організаційної форми забезпечує ефективне функціонування підприємницьких структур у ринковій економіці. У підприємницькій діяльності організаційною одиницею бізнесу є підприємство, фірма, установа та компанія. Організаційні форми бізнесу: ознаки та чинники, що їх визначають

Слайд 18

Фірма — це підприємство, організація, установа, яка здійснює господарську діяльність з метою одержання прибутку. Фірмою можуть бути представлені індивідуальні підприємці або об'єднання їх. Компанія — це асоціація підприємств, що функціонує на принципах партнерства, корпорації або інших формах організації бізнесу. Це лише загальні назви, що використовуються щодо будь-якого підприємства. Вони відбивають лише те, що підприємства або організації мають права юридичної особи або фізичної особи (громадяни-підприємці). Проте поняття "фірма" або "компанія" не відображають організаційно-правового статусу суб'єкта підприємницької діяльності. Тому, крім назви фірми, будь-якому підприємцю важливо вибрати конкретну організаційну форму своєї діяльності.

Слайд 19

Найбільш поширеними є такі організаційно-правові форми підприємництва: Одноосібне володіння; Товариства (партнерства); Корпорації. Кожна з них має свої переваги та недоліки.

Слайд 20

Ознаки, що відрізняють одну організаційну форму від інших

Слайд 21

Порівняння організаційних форм підприємництва Одноосібне володіння Товариство Корпорація 1) Кількість учасників (власників) 2) Управління 3) Майнова відповідаль-ність 4) Джерела майна 5) Розподіл прибутку 6) Припинення діяльності

Слайд 22

Цілі, які ставить перед собою підприємець (група підприємців) Управлінські здібності підприємця чи менеджерів Оподаткування Відповідальність Потреби у фінансових коштах Чинники, що визначають організаційні форми підприємництва Передбачувана тривалість існування підприємства Можливості зміни власника

Слайд 23

2. Особливості діяльності одноосібних володінь Більше 70% всіх підприємств у ринковій економіці є одноосібними володіннями. Причина в тому, що це найпростіший і найдешевший спосіб організації бізнесу.

Слайд 24

Слайд 25

Ознаки одноосібного володіння

Слайд 26

Переваги одноосібного володіння:

Слайд 27

Недоліки одноосібного володіння:

Слайд 28

Малі підприємства Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за чисельністю працівників підприємства. Згідно із Законом України "Про підприємства" до малих відносяться такі підприємства: у промисловості й будівництві - з числом працюючих до 200 чоловік; у науці й науковому обслуговуванні - до 100 чоловік; в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) - до 50 чоловік; у галузях нематеріального виробництва - до 25 чоловік; у роздрібній торгівлі - до 15 чоловік.

Слайд 29

Аналіз діяльності підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2011році (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області) Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства Усього, % до загальної кількості підприємств (10115 суб’єктів), з них 58,3% у сфері послуг та торгівлі 0,3 4,1 95,6 Усього зайнятих осіб (99214 осіб), % 22,7 37,8 39,5 Усього виручки від реалізованої продукції (робіт, послуг) (34627847,5 тис. грн.), % 36,7 44,3 19,0

Слайд 30

3. Товариства та їх види Товариство (партнерство) - це підприємство, організація або установа, створені на основі угоди двох чи більше окремих осіб (у тому числі юридичних) шляхом об'єднання їхнього майна та підприємницької діяльності. Об'єднуючи свої фінансові ресурси і вміння вести справу, партнери таким чином розподіляють ризик, а також прибутки і збитки.

Слайд 31

Ознаки товариства (партнерства)

Слайд 32

Переваги товариств:

Слайд 33

Недоліки товариств:

Слайд 34

Види товариств

Слайд 35

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, учасники якого несуть відповідальність за свою господарську діяльність у межах їх внесків (у вигляді майна, грошей, продуктів інтелектуальної власності та ін.). Товариство з додатковою відповідальністю - це підприємство, партнери якого відповідають за його зобов'язаннями перед кредиторами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном у однаковому для всіх учасників кратному розмірі. Граничний розмір відповідальності партнерів зазначається в статутних документах. Повним визнається товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Командитне товариство - це підприємство, що поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, включає також одного або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства.

Слайд 36

3. Корпорації Корпорація (АТ) – форма організації підприємства з великою кількістю власників. Право на власність корпорації засвідчують акції. Співвласників корпорації називають акціонерами. У Законі України "Про господарські товариства" зазначається, що акціонерним товариством називається організація, яка має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій номінальної вартості, несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Корпорація – це хитромудрий винахід для одержання великого прибутку без особистої відповідальності. Письменник Ф.Бірс

Слайд 37

Акція (від лат. "action" - цінний папір) - це вид цінного паперу без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства і дає право на участь в управлінні підприємством, на отримання прибутку у формі дивіденду і розподілу майна у разі ліквідації акціонерного товариства. Частина доходу, виплачувана власникові акцій, називається дивідендом (від лат. "dividendus" - той, що підлягає поділу).

Слайд 38

Ознаки корпорації

Слайд 39

Особливості в діяльності корпорації Вищим органом управління є загальні збори акціонерів на чолі з головою, спостережна рада та ревізійна комісія. . Щорічно проводиться ревізія та аналіз діяльності корпорації. Щоквартально подається звітність органам статистики.

Слайд 40

Переваги корпорацій:

Слайд 41

Недоліки корпорацій:

Слайд 42

Порівняння організаційних форм підприємництва Одноосібне володіння Товариство Корпорація 1) Кількість учасників (власників) 2) Управління 3) Майнова відповідаль-ність 4) Джерела майна 5) Розподіл прибутку 6) Припинення діяльності

Слайд 43

Порівняння організаційних форм підприємництва Одноосібне володіння Товариство Корпорація 1) Кількість учасників (власників) Один власник (індивідуальний бізнес) 2) Управління За бажанням власника 3) Майнова відповідаль-ність Повна майнова відповідальність 4) Джерела майна Кошти ресурси безпосередньо власника (зовнішнє джерело-кредит) 5) Розподіл прибутку Індивідуальний дохід 6) Припинення діяльності За бажанням власника

Слайд 44

Порівняння організаційних форм підприємництва Одноосібне володіння Товариство Корпорація 1) Кількість учасників (власників) Один власник (індивідуальний бізнес) Декілька осіб домовляються про володіння та управління (спільна власність) 2) Управління За бажанням власника За згодою партнерів 3) Майнова відповідаль-ність Повна майнова відповідальність Кожен партнер несе відповідальність за борги товариства (крім ТзОВ) 4) Джерела майна Кошти ресурси безпосередньо власника (зовнішнє джерело-кредит) Капітал обмежений спроможністю партнерів 5) Розподіл прибутку Індивідуальний дохід Між учасниками (вказується в установчому договорі) 6) Припинення діяльності За бажанням власника За згодою партнера або при виході одного з партнерів – нова угода

Слайд 45

Порівняння організаційних форм підприємництва Одноосібне володіння Товариство Корпорація 1) Кількість учасників (власників) Один власник (індивідуальний бізнес) Декілька осіб домовляються про володіння та управління (спільна власність) Незалежна юридична особа – підприємство, засноване на акціонерній власності 2) Управління За бажанням власника За згодою партнерів Загальні збори акціонерів 3) Майнова відповідаль-ність Повна майнова відповідальність Кожен партнер несе відповідальність за борги товариства (крім ТзОВ) Обмежена майнова відповідальність (внески в акції) 4) Джерела майна Кошти та ресурси безпосередньо власника (зовнішнє джерело-кредит) Капітал обмежений спроможністю партнерів Капітал в акціях, прибуток, банківські кредити 5) Розподіл прибутку Індивідуальний дохід Між учасниками (вказується в установчому договорі) Дивіденди акціонерів, прибуток корпорації 6) Припинення діяльності За бажанням власника За згодою партнера або при виході одного з партнерів – нова угода Термін дії не обмежений

Слайд 46

Не має особливого значення, яку форму ви оберете сьогодні, ви можете змінити її у майбутньому. Багато хто із приватних підприємців перетворювали свої фірми у партнерства або корпорації залежно від ступеня економічного зростання. Головне, щоб бізнес, який ви створите був успішним, давав можливість отримувати прибуток, розвивав нові здібності та служив інтересам суспільства!

Слайд 47

Завдання 1. Хто швидше? Яка організаційна форму бізнесу характеризується? Власник підприємства має найбільшу ступінь свободи дій одноосібне володіння Юрист склав угоду між 3 особами на спільне відкриття підприємства партнерство Велика консалтингова компанія поєднала свій капітал з 2 консультативними фірмами корпорація Значна концентрація грошей, матеріальних активів, людських ресурсів характерна для ... корпорація

Слайд 48

Яка організаційна форму бізнесу характеризується? Власник підприємства сам отримує весь прибуток одноосібне володіння «Два брати», власники якого Василь та Петро Яковенки партнерство Я хочу відкрити лоток по продажу морозива. Яку організаційну форму підприємства доцільно обрати? одноосібне володіння

Слайд 49

Завдання 2. Вибір форми організації бізнесу

Слайд 50

Завдання 3. Уявіть, що ви консультуєте трьох людей, яким необхідна порада щодо визначення у виборі форми бізнесу. Участь у якій з форм підприємництва ви порадили б кожному з них і чому?

Слайд 51

Домашнє завдання: 1. Опрацювати опорний конспект. 2. Написати есе* на тему: «Успішне підприємство \ (підприємець) мого регіону» *есе - це самостійна письмова реферативно-аналітична робота, яка висвітлює індивідуальні враження та міркування з конкретного питання

Слайд 52

«Чому б ви не навчалися – ви навчаєтесь для себе» (Петроній)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка