X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
організація роботи аптеки з товарними запасами

Завантажити презентацію

організація роботи аптеки з товарними запасами

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Органiзацiя роботи аптеки з товарними запасами

Слайд 2

Товарний запас це маса лікарських засобів і виробів медичного призначення та інших товарів медичногопризначення , яка перебуває у сфері обігу і підлягає реалізації.

Слайд 3

До товарних запасів належать: товари, які є в наявності в аптеці та її відокремлених структурних підрозділах, товари, закуплені і оплачені аптекою і залишені на відповідальне зберіганні у постачальника або ті , що пебувають в дорозі, товарні запаси, які здані на переробку (наприклад, лікарська рослинна сировина).

Слайд 4

Товари можуть бути зосереджені: в окремому відділі запасів у різних відділах аптеки у загальному відділі, якщо функціонування інших відділів в аптеці не передбачено

Слайд 5

Середньомісячні товарні запаси визначають за виразом: де Оп - товарні запаси (залишок товару) на початок місяця; Ок - товарні запаси (залишок товру) на кінець місяця. Öміс =Оп + Ок2

Слайд 6

Середньоквартальні товарні запаси визначають за виразом: Öкв. = О1 + О2 + О3 3 де О1, О2, О3 - середньомісячні товарні запаси (залишки)

Слайд 7

Середньорічні товарні запаси визначають за виразом: Öріч.. = ÖІ + ÖІІ + ÖІІІ + ÖІУ 4 де ÖІ, ÖІІ, ÖІІІ, ÖІУ - середньоквартальні товарні запаси (залишки)

Слайд 8

Формування товарних запасів може здійснюватися з 2-х джерел: за рахунок власних оборотних коштів аптеки; за рахунок позикових оборотних коштів (банківського кредиту або товарного кредиту –надання постачальниками товару з відстрочкою платежу)

Слайд 9

Аптечний асортимент за швидкістю реалізації товарів поділяється на три групи: група І – товари з високою швидкістю реалізації (12-35%); група ІІ – товари з помірною швидкістю реалізації (25-45%); група ІІІ - товари з низькою та непередбачуваною швидкістю реалізації (до 40%).

Слайд 10

зменшення товарних запасів збільшення обіговості товарних запасів Управління товарними запасами передбачає: .

Слайд 11

Збільшення обіговості товарних запасів потребує вирішення завдань: систематичний контроль товарних залишків; нормування товарних залишків (встановлення планових показників) створення умов закупівель, що забезпечують виконання запланованих показників.

Слайд 12

стійкого попиту, обсяги продажів яких достатньо легко передбачені; нестійкого попиту, обсяги продажів яких менше передбачені; непередбаченого попиту, обсяги продажів яких складно обо практично не передбачувані. Розрізняють найменування аптечного асортименту :

Слайд 13

Потреба кількість лікарських засобів і товарів аптечного асортименту, що заявлена аптекою та яка достатня для задоволення попиту в них населення та ЛПЗ.

Слайд 14

Попит це кількість необхідних для населення та ЛПЗ лікарських засобів і товарів аптечного асортименту диференційовано за кожною товарною назвою.

Слайд 15

Розрізняють попит: задоволений незадоволений той, що формується

Слайд 16

Асортимент ЛЗ умовно розділяють на три групи: препарати специфічної дії, які застосовуються для лікування конкретних захворювань (проти діабетичні, протитуберкульозні, протигельментні та інш.) препарати з нормованим споживанням (наркотичні та психотропні препарати,спирт етиловий та інш.), витрати яких суворо регламентовані нормативами, особливо правилами прописування та відпуску; препарати широкого спектру дії, які використовуються для профілактики та лікування великої кількості захворювань (антибіотики, анальгетики, вітаміни).

Слайд 17

Для визначення мінімальної кількості ЛЗ необхідно мати наступну інформацію: наявна (залишок) кількість препарату, коли (як часто) поновлюється замовлення, скільки замовити повторно.

Слайд 18

Для встановлення кількісного обсягу замовлення використовують таку формулу: де КОЗ – кількісний обсяг замовлення конкретного препарату ППТЗ - періодичність перевірки товарних запасів в аптеці ПОЗ – період отримання замовлення СДНП – середньоденний норматив продажу лікарського засобу РЗ – його резервний запас З – прогнозований залишок на день поставки КОЗ = (ППТЗ + ПОЗ) х СДНП + РЗ – З

Слайд 19

Прийом медикаментiв i других товарiв аптечного асортименту, якi поступають в аптеку з оптового фармацевтичного пiдприємства (складу, заводу). Забезпечення правильного зберiгання товарiв. Вiдпуск товарiв другiм вiддiлам аптеки (рецептурно-виробничому,ГЛЗ,БРВ), ЛПУ, органiзацiям i установам, прикрiплених до аптеки на постачання (дитячi садики, пункти, спортклуби, школи, дрiзнороздрiбнiй сiтцi - аптечнi пункти, кіоски). Виготовлення концентратiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ, проведення лабораторно-фасувальних робiт. Основними завданнями вiддiлу запасiв є:

Слайд 20

Працiвники вiддiлу запасiв виконують наступнi функцiї: визначення поточної потреби аптеки та мережі структурних підрозділів у ЛЗ, ВМП та інших товарах аптечного асортименту; складають закази-замовлення для подачi постачальнику, Заказ-вимога враховує попит населення на товари аптечного асортименту. Займаються визначенням потреби в лiках на рiвнi аптеки. проведення вхідного контролю ЛЗ та ВМП. Ведуть лабораторно фасувальнi роботи.Приймають накладнi-вимоги i комплектують замовлення для вiддiлiв аптеки, ЛПУ, iнших покупцiв Контролюють термiни придатностi i якостi лiкарських засобiв.

Слайд 21

До примiщень вiддiлу запасiв вiдносяться: Заготiвельна. Фасувальна Матерiальнi кiмнати Примiщення для обслуговування прикрiплених ЛПУ Розпакувальна

Слайд 22

Посаду зав. вiддiлом займає особа з вищою фармацевтичною освiтою. Зав. вiддiлом назначається на посаду i звiльняється звiдувачем аптекою.У випадках передбачених законодавством, завiдувач аптеки заключає з зав. вiддiлом договор про повну матерiальну вiдповiдальнiсть. Зав.вiддiлом в своїй роботi керується чинним законодавством, статутом аптеки, положенням про зав.аптекою, наказами та iншими нормативними актами, затвердженими МОЗ, а также правилами внутрiшнього розпорядку. Положення про завiдуючого вiддiлом-провiзора

Слайд 23

Завдання та обов’язки заввідділом запасів: Здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я організацію фармацевтичної служби. Організовує роботу відділу по забезпеченню населення та оптових покупців лікарськими засобами і медичними товарами, що підлягають з відпуску з структурного підрозділу. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту фармацевтичних товарів і медичних виробів згідно із затвердженими нормативами. Створює необхідні умови для зберігання медикаментів, інших медичних виробів відповідно до їх властивостей і вимог Державної фармакопеї. Впроваджує облік наджодження і збуту товарно-матеріальних цінностей і коштів. Аналізує показники роботи відділу, вживає заходів щодо їх оптимації. Організовує робочі місця та впроваджує їх автоматизацію. Розробляє та впроваджує заходи з охорони праці і протипожежного захисту, дотримування правил особистої та виробничої гігієни. Дотримується принципів медичної деонтології.

Слайд 24

Заввідділом запасів повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів та установ охорони здоров´я ; організацію фармацевтичної служби в державі; організацію роботи відділу по забезпеченню населення та аптечних і лікувально-профілактичних установ, інших оптових покупців лікарськими засобами і товарами медичного призначення; організацію виконання договірних обов’язків; технологію індивідуального та дрібносерійного виготовлення ліків, оцінку їх якості та правила зберігання; особливості прийому, зберігання і відпуску отрути, наркотичних речовин, психотропних препаратів, прекурсорів, та інших лікарських засобів, що підлягають Комітету по контролю за наркотиками МОЗ України; порядок обліку руху основних і оборотних засобів, основи бухгалтерського обліку і звітності; контроль процесів управління основними ланками фармацевтичних закладів; методи визначення попиту і розрахунку потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення; порядок проведення повного і цільового фармацевтичного обстеження;

Слайд 25

Провiзор вiддiлу запасiв зобов’язаний: здiйснювати прийом вимог, перевiряти правильнiсть їх оформлення, сумiснiсть входящих інгредієнтів проводити приготування концентрованих розчинiв, напiвфабрикатiв, ВАЗ; розпридiляти роботу серед фасувальникiв i приймати розфасовану продукцію дотримуватись правила зберiгання медикаментiв в матерiальних кiмнатах в строгій вiдповiдностi з їх властивостями i вимогами ДФ, наказiв, інструкцій; Слiдкувати за правильнiстю оформлення штангласiв з запасами медикаментів; поповняти запаси медикаметiв у вiддiлах аптеки; проводити комплектацiю запасiв вiддiлiв i здiйснювати їх вiдпуск слiдкувати за термiном зберiгання виготовлених лiкiв, знiмати в установленму порядку лiки з протермiнованим троком придатності приймати участь в складана замовлень на медикаменти приймати участь в отриманнi медикаментiв i здiйснювати контроль за правильним їх розмiщенням зберігання контролювати дотримання санр