X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«Моделювання ризиків кредитування аграрного сектору»

Завантажити презентацію

«Моделювання ризиків кредитування аграрного сектору»

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що банківське кредитування все ще не відіграє належної ролі у фінансуванні аграрного виробництва, тому актуальними залишаються дослідження проблем його розвитку та розробка науково обґрунтованих про позицій щодо поліпшення забезпечення виробників сільськогосподарської продукції кредитами комерційних банків.

Слайд 3

Мета магістерської роботи - довести невідкладність розв’язання проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, визначити основні ризики галузі, як вони позначаються на кредитних ризиках банку та знайти способи їх знизити.

Слайд 4

1. Розглянути існуючу законодавчу базу кредитної політики банку; 2. Проаналізувати кредитоспроможність сільськогосподарських виробників; 3. Дослідити методику оцінки кредитних ризиків та її вплив на визначення рівня процентних ставок для аграрних підприємств; 4. Надати визначень поняттям ефективності та оптимальності формування кредитного портфелю банку; 5. Знайти шляхи поліпшення кредитного портфелю за рахунок зростання частки аграрних кредитів.

Слайд 5

Об’єктом дослідження є кредитне забезпечення сільськогосподарської галузі економіки України. Предметом дослідження є правові та економічні основи кредитування аграрних підприємств комерційними банками України, методи зниження кредитних ризиків для банків і спрощення процесу кредитування для підприємств. Методи дослідження - для реалізації поставлених у роботі завдань були використані такі методи: монографічний, методи фінансового аналізу, метод кредитного раціонування, методи співставлення та порівняння.

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Умова прибутковості споживчого кредитування при рівності виданих кредитів: Відсоткова ставка кредитування, при умові беззбитковості, повинна перевищувати величину: Дисперсія дорівнює: Загальна дисперсія портфелю:

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

1. Земельний банк не менше 5000 га для компаній, які займаються рослинництвом, або не менше 3000 га для «змішаних» компаній (займаються тваринництвом і рослинництвом); 2. Земельний банк для компаній, пов’язаних із тваринництвом, повинен відноситись до поголів’я як мінімум 0,75 га на голову, оптимально 2 га на голову. Тваринницькі компанії, які забезпечені компанії менше, ніж на 70% не рекомендуються для кредитування. 3. Фінансовий план компанії не передбачає щорічного розширення діяльності більше, ніж на 25% у будь-який окремо взятий рік із запропонованих років кредитування у комерційному банку. 4. Кредитування допоміжних компаній для ГЗК (Групи зв’язаних компаній) з земельним банком до 25 тис. га не рекомендується. Кредитування компаній створених після 2006 року не рекомендується.

Слайд 14

Ризики на кредитному ринку в основному спричиняються можливістю непогашення або неповного погашення кредиту позичальником, у результаті чого банк-кредитор зазнає збитків. Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності, що визначається низкою специфічних факторів: сезонністю виробництва, залежністю від погодних та кліматичних умов, тривалим періодом обороту капіталу, великою кількістю суб’єктів господарювання та іншими. У роботі була проаналізована кредитоспроможність сільськогосподарських виробників; умови комерційних банків для видачі кредитів таким підприємцям. Було визначено, що сьогодні ці умови є досить жорсткими, що викликано як високими галузевими ризиками, так і макроекономічною нестабільністю країни.

Слайд 15

Досліджувалась методика оцінки кредитного портфелю банку, були розглянуті моделі оцінки кредитних ризиків. Детально вивчалась модель споживчого кредитування. Ї Був проаналізований кредитний портфель та кредитна політика комерційного банку на відмінність умов кредитування для аграрних підприємств. Було встановлено, що сільськогосподарські виробники попали в категорію найбільш жорстко регульованих позичальників з огляду на високі ризики їх виробництв та відсутність ліквідної застави. Встановлено, що чистий грошовий дохід є основним фактором ризику в моделі кредитного ризику для всіх сільськогосподарських підприємств. Грошові потоки аграрних підприємств показують щорічні циклічні коливання, і розуміння цих коливань є основним підґрунтям кредитування таких підприємств. Були запропоновані методи покращення стану кредитування для аграрної галузі, надані приклади компаній із відмінними ризик-аналізами. Усі зазначені засоби та умови повинні допомогти сільськогосподарським підприємствам у вирішенні своїх фінансових проблем.

Слайд 16

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка