X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжнародна торгівля та маркетинг

Завантажити презентацію

Міжнародна торгівля та маркетинг

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжнародна торгівля та маркетинг

Слайд 2

Лекційні питання Сутність, структура та роль міжнародної торгівлі в системі світогосподарських зв’язків Теорії міжнародної торгівлі Показники міжнародної торгівлі Види та методи міжнародної торгівлі Інституціональні посередники на міжнародних ринках товарів та послуг Ціноутворення в міжнародній торгівлі Регулювання міжнародних торговельних відносин Світова організація торгівлі: функції, принципи та інструменти регулювання міжнародної торгівлі Україна на світовому ринку товарів та послуг

Слайд 3

1. Сутність, структура та роль міжнародної торгівлі в системі світогосподарських зв’язків Міжнародна торгівля (МТ) – історично перша форма МЕВ, що являє собою обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами Зовнішня торгівля (ЗТ) – це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з оплачуваного вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг

Слайд 4

Фактори, що обумовлюють зростання обсягів МТ Розвиток МПП, інтернаціоналізація виробництва; Активна діяльність ТНК на світовому ринку; НТР, яка сприяла оновленню капталу і виникненню нових галузей промисловості; Регулювання МТ в межах СОТ; Лібералізація міжнародної торгівлі (в країнах, де діє режим найбільшого сприяння середній митний тариф знизився з 14,1% у 1995р. до 9,4% у 2007р. ); Розвиток торгово-економічної інтеграції (створення ВЕЗ, торговельних союзів); Здобуття політичної незалежності колишніми колоніальними країнами.

Слайд 5

Особливості сучасного етапу розвитку МТ Інтелектуалізація МТ (частка високотехнологічної продукції в експорті США, Швейцарії, Японії – понад 20%, Німеччини, Франції – понад 15%); Збільшення питомої ваги готових виробів та напівфабрикатів і відповідно зменшення частки сировинних та продовольчих товарів ; Інтенсифікація обміну продукцією інтелектуальної власності: ліцензії, ноу-хау, інжинірингові послуги; Експорт/імпорт послуг виокремився в найбільш динамічно зростаючий сектор економіки; Формування переважно довгострокових взаємовідносин між контрагентами та збільшення питомої ваги внутрішньокорпоративних поставок всередині ТНК (до 30% взаємної торгівлі промислово розвинених країн); Активізація зустрічної торгівлі (до 40% МТ); Посилення конкуренції між країнами Тріади; Розподіл глобальної торговельної системи на потужні блоки (НАФТА – ЄС – АТЕС).

Слайд 6

Основні тенденції розвитку міжнародного ринку товарів та послуг у 2008-2009рр. Темпи зростання міжнародної торгівлі уповільнились та у 2008р. сягнули позначки 2% (без урахування коливань валютних курсів); у 2007р. – 6%; Темпи зростання МТ перевищували темпи зростання світового ВВП (1,7% у 2008р.); У вартісному вираженні обсяг світового товарного експорту у 2008р. становив 15,8 трлн.дол.США, що на 15% більше, ніж у 2007р.; Експорт комерційних послуг у 2008р. зріс на 11% та становив 3,7трлн.дол.США; У 2008р. частка країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі сягнула рекордних позначок – 38% у товарному експорті та 34% у імпорті товарів.

Слайд 7

Темпи зростання ВВП та міжнародної торгівлі за реґіонами світу у 2006-2008рр., % ВВП Експорт Імпорт СВІТ Північна Америка США Південна та Центральна Америка Європа ЄС-27 СНД Африка Середній Схід Азія Китай Японія Індія НІК (дракони)

Слайд 8

Основні тенденції розвитку міжнародного товарного ринку у 2008р. Обсяг світового товарного експорту у вартісному вираженні становив 15775 млрд.дол.США або 16 127 млр.дол.США із урахуванням реекспортних операцій; Найнижчі темпи приросту товарних ринків зафіксовано у Північній Америці: експорт збільшився на 10% (2 трлн.дол.США), імпорт – на 7% (2,9 трлн.дол.США,), оскільки рецесія почалась ще в грудні 2007р.; Найвищі темпи приросту товарного експорту на 36% (1 трлн.дол.США) та імпорту – на 23% (575 млрд.дол.США) зафіксовано у країнах Середнього Сходу (оскільки ціни на нафту зросли до 140 дол./барель); Країни СНД також продемонстрували надзвичайно високі темпи приросту товарних ринків: експорт зріс на 35% (703 млрд.дол.США), імпорт – на 31% (493 млрд.дол.США); Лідируючу позицію за обсягом товарного експорту посіла Німеччина – 1,47 трлн.дол.США (друге місце – Китай 1,43 трлн.дол.США); Автомобілебудівний сектор відчув найбільший негативний вплив фінансової кризи (в Японії експорт скоротився на 18%, в США – на 30%), при цьому частка його у світовому товарному експорті – 12%

Слайд 9

Стислий огляд розвитку подій у 2007 – 2009 роках (% зміни відносно попереднього року) Показник 2007 р. 2008 р.оцінка 2009 р.прогноз Світові умови Обсяг світової торгівлі 7,5 6,2 - 2,1 Світ 3,7 2,5 0,9 Країни з високим рівнем доходів 2,6 1,3 - 0,1 Країни, що розвиваються 7,9 6,3 4,5 Без Китаю та Індії 6,1 5,0 2,9 Східна Азія та зона Тихого океану 10,5 8,5 6,7 Європа і Середня Азія 7,1 5,3 2,7 Латинська Америка і Карибський басейн 5,7 4,4 2,1 Близький Схід та Північна Африка 5,8 5,8 3,9 Південна Азія 8,4 6,3 5,4 Африка на південь від Сахари 6,3 5,4 4,6

Слайд 10

Зростання обсягів світової торгівлі у 2010 році

Слайд 11

Топ-10 з-поміж 30 країн-ключових експортерів та імпортерів на ринку товарів у 2008р. № Країни Експорт, млрд.$ Частка, % Країни Імпорт, млрд.$ Частка, % СВІТ (вкл. реекспорт) 16 127 100 СВІТ (вкл. реімпорт) 16 415 100 1 Німеччина 1 465 9,1 США 2 166 13,2 2 Китай 1 428 8,9 Німеччина 1 206 7,3 3 США 1 301 8,1 Китай 1 133 6,9 4 Японія 782 4,9 Японія 762 4,6 5 Нідерланди 634 3,9 Франція 708 4,3 6 Франція 609 3,8 Великобританія 632 3,8 7 Італія 540 3,3 Нідерланди 574 3,5 8 Бельгія 477 3,0 Італія 556 3,4 9 Російська Федерація 472 2,9 Бельгія 470 2,9 10 Великобританія 458 2,8 Південна Корея 435 2,7 Топ-30 13 120 81,4 Топ-30 13409 81,7 Україна 67,7 0.,4% Україна 83,6 0,5%

Слайд 12

Основні країни-експортери промислових товарів

Слайд 13

Реґіональні тенденції розвитку міжнародного товарного ринку у 2008р. Зростають обсяги внутрішньореґіональної торгівлі в межах ключових інтеграційних союзів та торгівельних блоків

Слайд 14

Реґіональні тенденції розвитку міжнародного товарного ринку у 2008р. КИТАЙ Після вступу до ВТО у 2001р. експорт Китаю збільшився у 4 рази, імпорт - в 3р. У 2008р. позитивне сальдо торговельного балансу Китаю становило 295млрд.$ Спеціальний адміністративний район Китаю Гонконг у 2008р. посів 13 місце в світі за обсягом експорту (370 млрд.$) та 12 за обсягом імпорту (393 млрд.$)

Слайд 15

Обсяги світового експорту за товарними групами у 2008 році, у % та млрд, дол.

Слайд 16

Слайд 17

Міжнародний ринок послуг Транспортні послуги; Туризм; Інші комерційні послуги: 3.1. Комунікаційні послуги: 3.2. Будівництво; 3.3. Страхові послуги; 3.4. Фінансові послуги; 3.5. Комп’ютерні та інформаційні послуги; 3.6. Роялті та ліцензійні платежі; 3.7. Інші бізнес-послуги; 3.8. Особисті, культурні послуги, відпочинок

Слайд 18

Світовий експорт послуг за основними видами у 2008р. Послуги Обсяг, млрд.дол. Темп приросту, % 2000-2008рр. 2006р. 2007р. 2008р. Комерційні послуги 3 730 12 13 19 11 Транспортні 875 12 10 20 15 Туризм 945 9 10 15 10 Інші комерційні послуги 1 910 14 16 22 10

Слайд 19

Основні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг у 2008р. Обсяг експорту комерційних послуг склав 3,7 трлн.дол.США, що на 11% більше, ніж у 2007р.; За темпами приросту найбільш динамічним сектором є транспортні послуги (15%), за вартістю експорту – комерційні, частка яких у світовому експорті – 51%, туризм (25%), транспортні послуги (23%); Середньорічні темпи зростання торгівлі послугами (19%) перевищили середньорічні темпи зростання торгівлі товарами (15%); Частка сервісного сектору у світовому ВВП 2/3, у загальному обсязі МТ – не перевищує 19%; Основні експортери комерційних послуг: ЄС, США, Японія, Китай, Індія (2/3 світового експорту); Торгівля сконцентрована в трьох світових реґіонах: Північна Америка (15%), Азія (29%), Європа (50%); У структурі МТ комерційними послугами збільшується частка країн, що розвиваються: частка СНД за 2000-2007рр. збільшилась на 75% та склала 2,5% світового експорту (лідери – Росія, Україна, Казахстан);

Слайд 20

Топ-10 з-поміж 30 країн-ключових експортерів та імпортерів комерційних послуг у 2008р. № Країни Експорт, млрд.$ Частка, % Країни Імпорт,млрд.$ Частка, % СВІТ 3 730 100 СВІТ 3 470 100 1 США 522 14 США 364 10,5 2 Великобританія 283 7,6 Німеччина 285 8,2 3 Німеччина 235 6,3 Великобританія 199 5,7 4 Франція 153 4,1 Японія 166 4,8 5 Японія 144 3,9 Китай 152 4,4 6 Іспанія 143 3,8 Франція 137 3,9 7 Китай 137 3,7 Італія 132 3,8 8 Італія 123 3,3 Іспанія 108 3,1 9 Індія 106 2,9 Ірландія 103 3,0 10 Нідерланди 102 2,7 Південна Корея 93 2,7 ... ... Топ-30 3 135 84,1 Топ-30 2835 81,7 Україна 18 0,5 Україна 15,8 0,4

Слайд 21

Найменш економічно розвинені країни на міжнародному ринку товарів та послуг у 2007р. Частка НРК у світовому товарному експорті 1%, комерційних послуг – 0,4%; На туристичний сектор припадає 51% загального обсягу комерційних послуг в НРК; Для більшості малих острівних держав частка туристичних послуг у ВВП складає 80-90% (Мальдиви, Коморські острови) млн.дол.США Транспорт Туризм Інші комерційні послуги

Слайд 22

3. Показники МТ