X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інструменти побудови системи забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу

Завантажити презентацію

Інструменти побудови системи забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конференція 2014 ЛКА Слайд 1

Слайд 2

СКРИПКО Т.О. Слайд 2

Слайд 3

Актуальність теми Слайд 3 З метою активізації позитивних зрушень пріоритетними напрямами реалізації національної економічної політики є підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату, забезпечення розвитку високотехнологічних секторів економіки, стимулювання інновацій. Завдання побудови інноваційної моделі економічного зростання вимагають формування та державної підтримки сприятливого інвестиційного клімату для підприємництва.

Слайд 4

Слайд 4 Основна мета управління інвестиційною діяльністю – ефективне забезпечення реалізації стратегії максимізації ринкової вартості підприємства. У той же час економіка України вимагає істотних інвестицій на якісно новому рівні формування інноваційних продуктів та інфраструктури. Інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, інвестиційна активність -інструменти побудови цілісної системи забезпечення інноваційного розвитку підприємницького сектору.

Слайд 5

Слайд 5 Інвестиційний клімат – комплекс первинних умов здійснення інвестиційної діяльності, система політичних, економічних, організаційних та соціальних передумов інвестиційної діяльності, яка визначає ступінь ефективного використання капіталовкладень. Інвестиційний клімат є інструментом захисту інвестора від інвестиційних ризиків. Інвестиційний клімат визначає переваги у виборі об‘єкта інвестування. Інвестиційний клімат на макро- і мезо- і мікрорівні охоплює інвестиційну привабливість об‘єктів та інвестиційну активність суб‘єктів інвестування.

Слайд 6

інвестиційна привабливість Слайд 6 Англо-американська школа : ототожнюють інвестиційну привабливість підприємства із максимізацією його вартості. Українські дослідники : інвестиційна привабливість розглядається як сукупність об‘єктивних передумов для капіталовкладень, що охоплює фінансові, виробничі, організаційні вимоги інвестора. Інвестиційна привабливість = інвестиційний потенціал + інвестиційний ризик.

Слайд 7

Інвестиційна активність Слайд 7 Інвестиційна активність підприємництва – інтенсивність реалізації інвестицій; - фактичний результат динамічної взаємодії можливостей інвестування та рівня досягнення запланованих цілей.

Слайд 8

інвестиційна політика Інвестиційна політика – це сукупність дій та важелів впливу державних інституцій на вибір та реалізацію інвестиційних рішень на макроекономічному рівні. Важливим при цьому є спрямованість реалізації інвестиційної політики на досягнення суспільно-пріоритетних цілей розвитку. Включає заходи ефективного використання наявного інвестиційного потенціалу, оптимізацію умов для інвестування з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Інвестиційна політика виступає в якості складової частини загальної економічної політики держави, відповідаючи за структуру, масштаби та напрями використання інвестицій, а також джерела інвестиційних ресурсів. Слайд 8

Слайд 9

Слайд 9 Суб’єктів господарювання зареєстрованих у 2012/2011 +3,15%. Діючих суб'єктів = понад 4 млн. (практично не змінилася). Поступове (в межах ±2%) збільшення кількості юридичних та зменшення кількості фізичних осіб-підприємців. Кількість суб'єктів господарської діяльності у м.Києві -12,57 %, Донецькій - 7,64 %, Дніпропетровській - 7,34 %, Харківській -6,97 %, Одеській - 6,53 %, Львівській - 6,12 % Луганській -4,8 % областях.

Слайд 10

Функціонування малих і середніх підприємств в Україні Рис. 1. Структура МП України за видами економічної діяльності у 2012р. Слайд 10

Слайд 11

Фінансові результати Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП зі сплати податків і зборів мають тенденцію до повільного зростання: за 2012р. надійшло 289,3 млрд. грн.- +8,6 % від 2012р. Фінансовий результат до оподаткування прибуткових підприємств = 255,5 млрд. грн. рентабельність =2%. 40% підприємств працювали збитково. Найбільш від’ємне значення фінансового результату: операції з нерухомим майном; торгівля; будівництво; діяльність транспорту та зв’язку. Слайд 11

Слайд 12

Слайд 12 Основні джерела інвестування в основний капітал

Слайд 13

ТЕМП ЗМІН ВАЛОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ: В УКРАЇНІ + 5,2%, ПАДІННЯ ОБСЯГІВ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У ЧЕХІЇ – 86,8%, ПОЛЬЩІ – 87,7%. СУКУПНИЙ ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ НА КІНЕЦЬ 2013 Р. - 140 МЛРД. ДОЛ. США, (80% ВВП), ТОБТО 3084 ДОЛ. НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ. Слайд 13   Обсяг ПІІ, МЛРД.$ Валові інвестиції на душу населення, $ Частка валових інвестицій у ВВП,% Україна 55,5 1223 18 ЧЕХІЯ 46 4315 23,5 ПОЛЬЩА 100 2617 20,4

Слайд 14

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ СЛАЙД 14 Основні проблеми іноземних інвесторів в Україні - відносини з податковими органами (22,8%), неврегульованість процедур перевірок та недосконале нормативно-правове регулювання (по 14,5%). Серед інших проблемних питань відзначено земельні, митні, дозвільні та реєстраційні, рейдерство

Слайд 15

Інвестиційна політика Державна інвестиційна політику – комплекс заходів і перспектив соціально-економічного розвитку країни, Інвестиційна політика є структурним та кількісним визначенням потреб в інвестиційних ресурсах, формуванням ефективної пропозиції для залучення інвестицій. Слайд 15 Включає комплекс правових, адміністративних та економічних заходів і проявляється через податкове й фінансово-кредитне регулювання, ліцензійні й дозвільні правила.

Слайд 16

Динаміка у світових рейтингах Рейтинг умов ведення бізнесу Міжнародної фінансової корпорації «Doing Business-2013». Україна перемістилася із 152-го на 137 місце, покрашення відбулося щодо започаткування бізнесу (скасування окремих процедур державної реєстрації; спрощення дозвільних процедур щодо установчих документів; запровадження електронної реєстрації суб’єктів господарювання; скорочення терміну державної реєстрації. бізнесу) Слайд 16 Індекс глобальної конкурентоспроможності - Україна піднялася на 9 позицій за рахунок високого середнього рівня освіти населення та значної ємності ринку

Слайд 17

Слайд 17 Інфраструктура підтримки малого підприємництва на 1 січня 2013р. Області Бізнес-центри Бізнес-інкубатори Технопарки Лізингові центри Небанківські ФК установи Фонди підтримки підприємництва Інвестиційні фонди і компанії Інноваційні фонди і компанії Інформаційно-консультативні установи Кількість громадських об’єднань суб’єктів підприємництва, одиниць Кількість координаційних рад з питань підприємництва, одиниць 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Вінницька 8 3 2 6 125 14 34 23 56 80 33 Волинська 10 4 1 6 64 11 12 4 62 59 21 Донецька 28 5 2 38 376 8 216 120 630 115 46 Дніпропетровська 4 1 - 4 59 1 7 - 7 104 43 Житомирська 3 1 1 - 35 2 - 2 254 128 29 Закарпатська 4 2 - 2 128 10 16 11 58 82 18 Запорізька 83 2 - 8 60 3 39 4 20 67 27 Івано-Франківська 16 3 1 2 26 1 2 - 24 52 19 Київська 12 5 - 12 57 13 5 - 90 100 37 Кіровоградська 23 1 - 4 39 4 - 1 58 46 26 Луганська 20 3 - 6 127 14 33 1 128 146 53 Львівська 16 2 1 15 142 15 21 1 53 73 29 Миколаївська 21 4 - 8 184 4 14 10 237 52 25 Одеська 31 4 - 7 25 10 12 10 25 108 24 Полтавська 14 2 1 10 29 14 72 26 375 88 31 Рівненська 3 3 1 4 144 1 3 1 11 45 21 Сумська 6 1 - 3 20 7 7 6 20 55 26 Тернопільська 7 2 1 3 59 2 - 1 24 52 18 Харківська 54 2 9 34 59 2 152 145 499 73 44 Херсонська 7 3 2 4 62 10 16 2 19 40 22 Хмельницька 3 1 2 3 50 3 1 1 54 73 15 Черкаська 4 3 - 5 81 2 3 1 42 56 25 Чернігівська 2 1 - - 42 2 - 1 8 92 24 Чернівецька 3 1 - 1 32 10 2 1 20 50 14 АР Крим 28 6 - 4 57 6 13 2 49 97 27 м. Київ 118 10 20 346 1809 69 1522 380 1076 272 1 м. Севастополь 3 1 2 - 73 4 73 2 3 * * Всього: 531 76 46 535 3964 242 2275 756 3902 2205 698

Слайд 18

Слайд 18 Заходи для інвестиційної активності Переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку сектора МСП, від прямого забезпечення фінансовими ресурсами до формування мережі регіональних фондів кредитування, фонди взаємного кредитування і страхування інвестицій; активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантійних і страхових установ. Створення розвиненої ефективної інфраструктури підприємницької діяльності, формування адекватних механізмів взаємодії держави з громадськими об’єднаннями підприємців і встановлення партнерства між владою та підприємцями. Запровадження не державного, а саморегулювання, корегулювання.

Слайд 19

Слайд 20 Дякую за увагу ©Т.О.Скрипко

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка