X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Форми реалізації прав громадськості

Завантажити презентацію

Форми реалізації прав громадськості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Форми реалізації прав громадськості в контексті Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”

Слайд 2

Мета доповіді – дати відповідь на питання якими існуючими механізмами можуть скористатися підприємці та представники їх громадських організацій та об’єднань для того, щоб реально впливати на процес прийняття рішень, що зачіпають їх права та законні інтереси, та що потрібно робити, коли нормативно-правовий документ, який перешкоджає підприємницькій діяльності вже діє *

Слайд 3

* Принципи державної регуляторної політики доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення визначеної проблеми; адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні визначеної проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат; збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів; прозорість та врахування громадської думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їхньої регуляторної діяльності.

Слайд 4

* Принцип прозорості та врахування громадської думки Принцип державної регуляторної політики «прозорість та врахування громадської думки» означає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Слайд 5

* Законодавче закріплення прав громадськості Права громадськості закріплені в статті 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Громадяни, суб'єкти господарювання, їхні об'єднання відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» мають право тим чи іншим чином впливати на будь-який з етапів регуляторної процедури.

Слайд 6

* Участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Статтею 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачено право громадян, суб'єктів господарювання, їхніх об'єднань подавати регуляторному органу пропозиції про необхідність підготовки проектів регуляторних актів або про необхідність їх перегляду. Регуляторні органи, в свою чергу, зобов'язані розглянути всі надані пропозиції, дати мотивовану відповідь і у разі згоди внести їх до плану підготовки проектів регуляторних актів.

Слайд 7

* Участь громадськості у розробці проекту регуляторного акта Стаття 6 Закону надає право громадянам та суб'єктам господарювання брати участь у розробці проектів регуляторних актів та бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу. Закон дозволяє громадянам та суб'єктам господарювання подавати до регуляторного органу альтернативні проекти регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу.

Слайд 8

* Форми діалогу між регуляторними органами та громадськістю Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» передбачає дві форми діалогу між регуляторним органом та громадськістю: письмову; усну

Слайд 9

* Громадські обговорення проекту регуляторного акта – це загальні збори значної частини громадськості (дієздатного, повнолітнього населення віком від 18 років) для усного публічного обговорення питань, пов'язаних з проектом регуляторного акта/регуляторною діяльністю.

Слайд 10

* Проведення громадських обговорень має такі переваги: забезпечує можливість участі великої частини громадськості у обговоренні питань, які пов'язані з регуляторною діяльністю (можливість зібрати «всіх разом в одному місці»); надає можливість отримати коментарі та пропозиції від громадськості з питань дії проекту регуляторного акта, який ініціюється; налагоджує співпрацю між владою та громадськістю; сприяє формуванню прозорих стосунків та довіри між владою та громадськістю; залучає громадськість до участі у державному управлінні; забезпечує розробника регуляторного акта об'єктивною інформацією, що підвищує ефективність та збалансованість прийнятого рішення.

Слайд 11

* Результат проведення громадських обговорень: погодження громадою проекту регуляторного акта без внесення змін; внесення змін до проекту регуляторного акта; прийняття рішення про те, що регуляторний акт не варто приймати взагалі.

Слайд 12

* Формати громадських обговорень: громадські слухання; круглі столи; конференції; семінари; форуми; збори; організація громадських приймалень тощо.

Слайд 13

* Громадське слухання Круглий стіл Це загальні збори значної частини громадськості (повнолітнього населення), на яку поширюється дія регуляторного акта та яка є зацікавленою у вирішенні питань/проблем, які пропонується вирішити за допомогою проекту регуляторного акта Це збори експертів для обговорення питань/проблем, які пропонується вирішити за допомогою проекту регуляторного акта та вирішення яких належить до сфери їхньої компетенції, тобто спеціалістів/фахівців з тих проблем, регулювання яких запроваджується Охоплює більш загальні питання, які стосуються широкого кола громадськості та проводиться з метою отримання змістовних пропозицій, коментарів та рекомендацій від значної частини громадськості Охоплює більш «вузькі» питання, обговорення яких вимагає певних специфічних знань, проводиться з метою вивчення експертної думки з питань/проблем, які пропонується вирішити за допомогою проекту регуляторного акта; Учасником може бути будь-яка повнолітня особа, яка має інформацію про проведення заходу, намір та зацікавленість брати в ньому участь, висловлювати свою думку під час проведення громадського слухання Учасником круглого столу є особа, яка отримала запрошення (список експертів формується організаторами заходу) Кількість учасників залежить від специфіки регуляторного акта та ефективності інформування громадськості про запланований захід Оптимальна кількість учасників до 25 осіб Оголошення про проведення заходу оприлюднюється в засобах масової інформації Кожному учаснику надсилається особисте запрошення Рішення громадських слухань обов'язково оприлюднюється у засобах масової інформації Висновки, пропозиції та коментарі не є обов'язковими для оприлюднення у засобах масової інформації; у засобах масової інформації, як правило, оприлюднюється інформація про факт проведення круглого столу та загальне рішення, яке було досягнуте учасниками (або рекомендації) Рішення громадських слухань обов'язково розглядається на засіданнях державних органів влади, до яких вони адресовані Рішення круглого столу не є обов'язковими для розгляду державними органами влади

Слайд 14

* Оформлення результатів громадських обговорень Обов'язковим документом будь-якого громадського обговорення, незалежно від форми його проведення, є протокол, який має містити інформацію про: тему, час і місце проведення громадського обговорення; кількість та склад учасників обговорення; ініціатора та організатора обговорення; теми та короткий зміст доповідей і виступів учасників обговорення; пропозиції, висловлені в ході обговорення; результати голосування у разі його проведення; звернення та рекомендації учасників обговорення тощо.

Слайд 15

* Відстеження результативності Стаття 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» дає право приватним особам та їх об'єднанням бути залученими регуляторними органами до виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта, або громадськість може проводити такі заходи власними силами.

Слайд 16

* Закон ставить нові вимоги перед суб’єктами господарювання та їх об’єднаннями. Неуважність чи пасивність до впровадження Закону призведе до чергової втрати. Прозорість, об’єктивність та ефективність не можуть бути отримані автоматично, і лише активність неурядових об’єднань є гарантом таких перетворень. Задля цього громадські об’єднання мають якісно та цілеспрямовано брати участь у реалізації норм Закону.

Слайд 17

* Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка