X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Досвід НТУ “ХПІ” з комерціалізації та трансферу технологій

Завантажити презентацію

Досвід НТУ “ХПІ” з комерціалізації та трансферу технологій

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

проф. Л.Л.Товажнянський, ректор Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” м. Харків, 08.12.2011р. Досвід НТУ “ХПІ” з комерціалізації та трансферу технологій

Слайд 2

Пріоритетні траєкторії європейської концепції інноваційного розвитку Траєкторія 1: Створення інститутів, що стимулюють суб’єктів фінансової, наукової та промислової діяльності до впровадження інновацій Траєкторія 2: Створення сприятливого середовища для інноваційної економіки Траєкторія 3: Розвиток гуманітарного капіталу та формування в суспільстві загальної інноваційної культури

Слайд 3

Суспільства спільного використання знань суспільства, що зароджуються – не складові частини глобального інформаційного суспільства: для того, щоб бути людяними й життєстійкими, вони повинні бути суспільствами спільного використання знань Ціль таких суспільств - прогрес і стійкий розвиток суспільств у всьому їхньому різноманітті У цих суспільствах знання лежать у центрі всіх інновацій (перетворень, нововведень) Знання перетворюються в предмет економічних, політичних і культурних інтересів Знання починають служити для визначення якісного стану суспільства, контури якого тільки вимальовуються З доповіді ЮНЕСКО "До суспільств знань", 2005 р.

Слайд 4

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ Число підприємств, що займалися впровадженням інновацій у промисловість: Україна провідні країни 14-18% від загального числа підприємств 60-70% від загального числа підприємств При цьому інновації в Україні, як правило, упроваджували підприємства з кількістю працюючих понад 5000 чоловік.

Слайд 5

Наука та інновації в забезпеченні розвитку економіки України Науково-технологічний потенціал України Кількість наукових установ – 1378; галузевий сектор науки – 55,5%; академічний – 26,1%; вищої освіти – 13%; заводський сектор – 5%. Промислові підприємства витрачають на дослідження менше 1% від вартості продукції. Частка промислових підприємств у секторі досліджень – в Україні – 5%, в Росії – 6%, США, Японії, Китаї – 60%. Тенденція останніх років – скорочення реальних обсягів фінансування науково-технологічної сфери.

Слайд 6

Стимулювання інноваційних процесів Найбільш розповсюджені способи стимулювання інноваційних процесів впроваджені у Великобританії. Вони передбачають: включення в собівартість продукції витрат на НДДКР; відшкодування до 50% витрат на нововведення фірмам з чисельністю до 50 чоловік; надання субсидій на НДДКР у розмірі до 75% (але не більш 50 тис. фунтів стерлінгів); зменшення податку на прибуток для венчурних фірм із 35% до 25%; відшкодування державою 70% середньострокових позик, наданим венчурним фірмам.

Слайд 7

Місце вищої школи на траєкторіях європейської концепції інноваційного розвитку Створення технопарків, технологічних інкубаторів, служб посередництва з промисловістю на базі університетів; Підвищення культури комерційного використання прав інтелектуальної власності, патентування і ліцензування результатів НДДКР; Стимулювання взаємодії у тріаді “університети – бізнес –промисловість” Розвиток гуманітарного капіталу та формування в суспільстві загальної інноваційної культури

Слайд 8

СТРУКТУРА CИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НТУ “ХПІ” Ректор Вчена Рада НТУ “ХПІ” Рада НТУ “ХПІ” з інноваційної політики та трансферу знань Наукоємні технологічні проекти кафедр, інститутів та інших наукових підрозділів Проректор з наукової роботи Центр комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій Відділ організаційно-правового забезпечення НДДКР Відділ науково-технічної інформації та маркетингу інновацій Підрозділи обліку та фінансування НДДКР Завідувач НДЧ (керівник Центру) Науково-дослідна частина Методична рада Рада ЦНІТ Науково-технічна рада Секція НТР з комерціалізації результатів НДДКР Центр новітніх інформаційних технологій Редакційно-видавнича рада Кафедри та інші підрозділи забезпечення змісту освіти Центр дистанційної освіти Редакційно-видавничі і друкарські підрозділи Творчі науково-технічні майстерні Технологічні бізнес-інкубатори Результати комерціалізації інтелектуальної власності Доходи та інші конкурентні переваги при комерційному використанні прав на об’єкти інтелектуальної власності … …

Слайд 9

В межах цієї програми виконано роботу: ПРОВЕДЕННЯ ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НТУ «ХПІ» є учасником виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 – 2012 роки.

Слайд 10

Слайд 11

Закономірність впливу темпів приросту ВВП країни на обсяг капітальних інвестицій в її економіку на прикладі України

Слайд 12

Види економічної діяльності, що моделюються Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води  Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів  Виробництво машин та устаткування Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування Виробництво транспортних засобів та устаткування  Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Слайд 13

Кадри ВЕД 27 – Металургійне виробництво, осіб

Слайд 14

ВНЗ – інноваційна структура держави Ціль розвитку університету - реалізація інноваційної системи професійної підготовки спеціалістів світового рівня на основі впровадження наукоємних освітніх технологій і розвитку інтеграційних зв'язків з науковими організаціями, промисловими підприємствами і фірмами Формування інноваційного середовища НТУ “ХПІ”

Слайд 15

Проект міжнародної технічної допомоги ЄС Економічний факультет НТУ “ХПІ” було обрано тренінговим центром для участі в проекті ЄС “Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, а також трансфер технологій у бізнес в Україні”. Основним виконавцем проекту є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Завдання НТУ “ХПІ” – забезпечити заснування диверсифікованих тренінгових потужностей для інноваційних менеджерів.

Слайд 16

Міжнародний конкурс бізнес-планів 2010 Організований Університетом Хартфорда (University of Hartford) і Барні школою бізнесу (Barney School of Business) із США Студенти кафедри стратегічного управління Томілова Н., Анюхіна К., Алтуніна А., Бердиєв Р. зайняли перше місце. Керівник – асистент Букрєєва К.С. В конкурсі приймали участь 15 команд із трьох країн (США, Ірландія, Україна)

Слайд 17

Міжнародний конкурс бізнес-планів 2011 Організований Університетом Хартфорда (University of Hartford) і Барні школою бізнесу (Barney School of Business) США В конкурсі приймали участь 20 команд із 7-ми країн (США, Ірландія, Україна, Чилі, Індія, Греція, Китай). Студенти кафедри стратегічного управління Агєєва Т., Кахновська А. і Каланчук К. зайняли третє місце з бізнес-планом «Впровадження технології мікродугового оксидування в машинобудування».

Слайд 18

Концепція створення ННВК системного аналізу, інформатики та управління «Силіконова долина» НТУ «ХПІ» Телесенс ННВК 16 травня 2008 в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” відкритий навчально-науково-виробничий комплекс (ННВК) системного аналізу, інформатики та управління «Силіконова долина» Студенти та викладачі IT-виробництво

Слайд 19

Характеристика потенціалів у галузі IT-технологій НТУ “ХПІ”: 17 профільних кафедр; більш ніж 30 докторів та 100 кандидатів наук, викладачів та наукових співробітників; більш ніж 2000 студентів. ТЕЛЕСЕНС: більш ніж 100 спеціалістів з розробки програмних засобів; маркетинговий потенціал – ринок збуту та клієнти: T-Systems Enterprise Services (Германія); Deutsche Telekom AG (Германія); KPN (Нідерланди); Level 3 (Великобританія); Multicoms (Франція); UMC (Україна); «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (Україна); «Голден Телеком» (Україна); «Велтон.Телеком» (Україна); «Казахтелеком» (Казахстан); Посольство США в Україні (Украина).

Слайд 20

Студентська командна першість світу з програмування АСМ - ІСРС, яка відбулася в жовтні 2011 року в 36-те в м. Бухаресті, є наймасовішою, найпопулярнішою та найпрестижнішою всесвітньою студентською олімпіадою. Вона проводиться всесвітньою Асоціацією комп’ютерної техніки АСМ. Перше місце посіла команда НТУ "ХПI“, члени якої успішно розв'язали 7 задач з 10 запропонованих. Студентська командна першість світу з програмування АСМ - ІСРС

Слайд 21

УПЕК є флагманом за багатьма напрямками. Стратегічне рішення — впровадження систем автоматизації проектування, дослідження й технологічної підготовки виробництва типу Pro/ENGINEER. Цей напрямок передбачає: Залучення потужних сучасних технологій і систем CAD/CAM/CAE (САПР) для рішення найбільш складних завдань дослідження нелінійних процесів. Розробку суперкомп'ютерних систем переважно на основі кластерів. Підготовку науково-педагогічних і інженерних кадрів. Індустріальна група УПЕК

Слайд 22

Центр комп’ютерних систем НТУ “ХПІ”, Індустріальна група УПЕК, Pro/TECHNOLOGIES (Росія), PTC (США) НАУКОВІ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС та ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЗАСТОСУВАННЯ CAПР ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ та ДОСЛІДЖЕНЬ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ та у РЕАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО - УНВК “ТЕХНОГРАД” КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛАС-КЛАСТЕР «ПОЛІТЕХНІК-125»

Слайд 23

Аналіз та синтез складних та надскладних механічних систем: Віброударна машина - ВМ Унікальна дугова сталеплавильна піч – ДСП-60 Біомеханічні системи - БМС Реальні наукові проекти НТУ “ХПІ” з використанням ІТ-технологій

Слайд 24

Розроблено разом із КБ ім.А.А.Морозова комплексний тренажер військової техніки, що складається з різних підсистем, з використанням сучасних ІT- технологій. Кафедра автоматики та управління в технічних системах

Слайд 25

Співробітничає з фірмами США "Ново Піньйон", фірмою "Самсунг Аероспейс" (Корея) і Харківським ВАТ "Турбоатом" по створенню потужних парових турбін, осьових турбін і систем охолодження високотемпературних газових турбін, використовуючи сучасні інформаційні технології. Кафедра турбінобудування

Слайд 26

Кафедра динаміки та міцності машин Розроблено комп'ютерні технології рішення актуальних проблем динаміки й міцності машин Виконано міжнародний контракт за замовленням корпорації "General Electrіc" по комп'ютерному проектуванню й розрахунку елементів газових турбін і їхніх проточних частин. За замовленням Сумського НВО ім. Фрунзе розроблена принципово нова комп'ютерна система керування електромагнітними підшипниками відцентрових компресорів газових перекачувальних станцій.

Слайд 27

Розроблені комп'ютерно-інтегровані методи проектування й моделювання робочого процесу ДВЗ для створення двигунів на заводі ім. Малишева, КП ХКБД (Україна) і тепловозобудівному заводі в Росії. А також програмне забезпечення для процесу мікродугового оксидування поршневої групи ДВЗ. Кафедра двигунів внутрішнього згоряння

Слайд 28

Розробка безступінчастої двопоточної гідрооб'ємно - механічної коробки передач для колісних тракторів класичного компонування Замовник: ІГ УПЕК Сума госпдоговора: 400 000 грн. Ефект: Підвищення техніко-економічних показників і надійності тракторів

Слайд 29

Розробка безступінчастої двопоточної гідрооб'ємно - механічної трансмісії (ГОМТ) для тракторів виробництва ВАТ "ХТЗ" потужністю 220 - 240 к.с." Замовник: ВАТ ХТЗ Сума госпдоговора: 428 000 грн. Ефект: Підвищення техніко-економічних показників і надійності тракторів

Слайд 30

Програмне забезпечення Power Solution (Delcam), використовується в наукових розробках та навчальних курсах Складання машин (PowerShape). Автоматизація складання виробів (PowerShape). Основи високих технологій в машинобудуванні (PowerShape, CopyCAD). 3D моделювання складних виробів (PowerShape, ArtCAM). Основи CAD/CAM/CIM (PowerShape, PowerMill, ArtCAM). У курсовому та дипломному проектуванні (PowerShape, PowerMill, FeatureCAM, ArtCAM, CopyCAD).

Слайд 31

У цей час на підприємствах м. Харкова працює близько 100 випускників НТУ “ХПІ”, що вивчали програмні продукти Delcam. На харківському заводі "Турбоатом" при виробництві лопат турбін використовується комплекс із вимірювальною рукою ІNFІNІTE і програмним забезпеченням Delcam: PowerіNSPECT (контроль точності виготовлення), PowerSHAPE (3D моделювання). Ведуться роботи з харківським заводом "ФЭД" по використанню програмних продуктів Delcam. Використання продуктів Delcam у промисловості

Слайд 32

Навчально-науково-виробничий центр високих генеративних технологій при НТУ "ХПІ" Приклад реалізації: виготовлення повітрязабірника для модернізації вертольота МІ-8 (ВАТ "Мотор Січ"). Генеративна технологія селективного лазерного спікання (SLS). Центр реалізує ідеологію генеративних технологій - прямий перехід від 3D CAD електронного образу до твердотільного об'єкта й зворотний (реверсний) інжиніринг - створення 3D моделі по матеріальному об'єкту.

Слайд 33

Проекти по зворотному інжинірингу: 3D моделі деталей автомобіля Chevrolet Lanos Передня фара Обшивка передніх дверей Скануюча оптико-цифрова установка Іmetrіc Іscan ІІ Нижня підкермова кришка

Слайд 34

Індивідуальний теплопункт Теплофікаційні пункти у кількості 3200 одиниць впроваджено в 18 областях України. Дозволяє економити від 15% до 40% теплової енергії. Базується на пластинчастих теплообмінниках, застосовується в системах комунальної енергетики

Слайд 35

НТУ «ХПI» та ДП „SIEMENS“ В 2007 році кафедри електропривода та біо-,пром.електроніки за ініціативою ІТЦ “Сіменс-Україна” підключились до виконання спільної українсько-німецької програми „Наука для бізнесу” („Science to Business”) по підготовці інженерної еліти на підставі фінансування „Сіменс” та ДААД.

Слайд 36

Основні напрями стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства Маркетинг Виробництво Кадри Фінанси Інформаційні технології ISO 9001 ISO 20000 Системний підхід Cobit Реінжиніринг бізнес-процесів Total Quality Management Benchmarking Стратегічне управління Knowledge Management Balanced Scorecard (система взаимосвязанных показателей) CAD/CAM/CAE/PDM/PLM ERP, CRM и SCM АСУ та АСУТП Human Resource Management Controlling

Слайд 37

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ НАУКОВА УСТАНОВА БІЗНЕС ІДЕЯ МЕТОД ПІДХІД Продукція: - користується попитом; - принесе прибуток; - швидко окупить інвестиції. Технологія: - дасть конкурентоспроможну продукцію; - принесе зниження собівартості; - швидко окупить інвестиції. ?

Слайд 38

Визначення стратегічних пріоритетів державної підтримки розвитку науки. фундаментальні дослідження; наукові дослідження з проблем енергоощадження та використання нових джерел енергії; відновлення природного середовища, сталий розвиток, економіка знань; наукове забезпечення антикризової соціально-економічної політики; наукові дослідження у сфері розробки та трансферу нових технологій, інновацій, технологічної модернізації промисловості, відновлення основних фондів. Наука та інновації в забезпеченні розвитку економіки України Напрями:

Слайд 39

Створення наукомістких корпорацій шляхом інтеграції наукових, промислових і фінансових структур. Визначити коло галузей, що становитимуть основу нового технологічного укладу економіки. Здійснити переорієнтацію діючих цільових програм наукових досліджень на забезпечення пріоритетних напрямів розвитку науки. Наука та інновації в забезпеченні розвитку економіки України

Слайд 40

Пропозиції НТУ “ХПІ” Найбільш вузьким місцем української економіки є відсутність механізму трансферу інноваційної продукції у виробництво. Основою інноваційної політики в Україні має стати створення науково-технологічних центрів, технопарків, наукових парків та дослідницьких університетів, центрів комерціалізації технологій та інтелектуальної власності при підтримці держави.

Слайд 41

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка