X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Завантажити презентацію

ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Діловодство — це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами. Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. У контексті сучасних уявлень діловодство є одним з найважливіших засобів керування в установі та складовою здійснюваних в ній процесів інформаційного менеджменту, зокрема реалізованих за допомогою новітніх інформаційних технологій.

Слайд 3

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану. Мета дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій. Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних і практичних знань щодо правил складання та оформлення різноманітних управлінських документів – службових листів, актів, протоколів, наказів із загальних питань та з особового складу, заяв, характеристик, резюме, службових, доповідних та пояснювальних записок, посадових інструкцій тощо з використанням персонального комп’ютера; набуття студентами знань щодо сучасних вимог до організації діловодства на основі використання комп’ютерної техніки. «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» — професійно орієнтована дисципліна, яка є логічним продовженням дисциплін «Українська словесність», та «Інформатика та комп’ютерна техніка».

Слайд 4

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти будуть знати: основні нормативно-правові акти та нормативні документи, спрямовані на організацію діловодства, вимоги національних стандартів щодо створення управлінських документів, основні терміни та визначення понять у сфері діловодства, класифікацію службових документів, вимоги до оформлення текстів управлінських документів, техніко-орфографічні правила написання текстів документів, основні правила комп’ютерного набору, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою комп’ютерної техніки, організацію роботи зі службовими документами, комп’ютерні технології у сфері загального діловодства та управління.

Слайд 5

За підсумками вивчення цієї навчальної дисципліни студенти будуть вміти: застосовувати стандарти у сфері діловодства, вільно володіти комп’ютерним набором тексту, оформлювати окремі види текстового матеріалу, а саме: заголовки і підзаголовки, примітки, виноски, складати та оформлювати табличні форми, розробляти макети бланків службових документів, створювати та оформлювати найтиповіші управлінські документи, користуючись можливостями текстового процесора Microsoft Word, організовувати роботу зі службовими документами тощо.

Слайд 6

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, використовуються при організації управління з використанням комп’ютерних технологій, зокрема для спрощення і прискорення підготовки документів. Впровадження комп’ютерів в діловодство створює нові якісні можливості для документування в управлінській діяльності, дозволяє поставити діловодство на сучасний рівень науково-технічного прогресу, кардинально підвищити продуктивність і якість управлінської праці.

Слайд 7

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами: Документування в управлінській діяльності. Загальні вимоги до складання та оформлення службових документів. Правила оформлення та вимоги до змісту службової документації. Складання та оформлення основних видів управлінських документів. Організація роботи зі службовими документами. Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Програмою передбачаються як традиційні, так і активні форми навчання.

Слайд 8

Викладацький склад Старший викладач Тітенко Л.А. асистенти: Задерейко А.І. Кальницький М.І. Дмитрук С.М.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка