X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Завантажити презентацію

ДІЛОВОДСТВО З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Діловодство — це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами. Діловодство є сферою практичної діяльності, що документально забезпечує функціонування кожного державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. У контексті сучасних уявлень діловодство є одним з найважливіших засобів керування в установі та складовою здійснюваних в ній процесів інформаційного менеджменту, зокрема реалізованих за допомогою новітніх інформаційних технологій.

Слайд 3

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплінами навчального плану. Мета дисципліни полягає у наданні студентам теоретичних і практичних знань у сфері діловодства із застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних технологій. Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами теоретичних і практичних знань щодо правил складання та оформлення різноманітних управлінських документів – службових листів, актів, протоколів, наказів із загальних питань та з особового складу, заяв, характеристик, резюме, службових, доповідних та пояснювальних записок, посадових інструкцій тощо з використанням персонального комп’ютера; набуття студентами знань щодо сучасних вимог до організації діловодства на основі використання комп’ютерної техніки. «Діловодство з використанням комп’ютерної техніки» — професійно орієнтована дисципліна, яка є логічним продовженням дисциплін «Українська словесність», та «Інформатика та комп’ютерна техніка».

Слайд 4

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти будуть знати: основні нормативно-правові акти та нормативні документи, спрямовані на організацію діловодства, вимоги національних стандартів щодо створення управлінських документів, основні терміни та визначення понять у сфері діловодства, класифікацію службових документів, вимоги до оформлення текстів управлінських документів, техніко-орфографічні правила написання текстів документів, основні правила комп’ютерного набору, вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою комп’ютерної техніки, організацію роботи зі службовими документами, комп’ютерні технології у сфері загального діловодства та управління.

Слайд 5

За підсумками вивчення цієї навчальної дисципліни студенти будуть вміти: застосовувати стандарти у сфері діловодства, вільно володіти комп’ютерним набором тексту, оформлювати окремі види текстового матеріалу, а саме: заголовки і підзаголовки, примітки, виноски, складати та оформлювати табличні форми, розробляти макети бланків службових документів, створювати та оформлювати найтиповіші управлінські документи, користуючись можливостями текстового процесора Microsoft Word, організовувати роботу зі службовими документами тощо.