X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Розрахунок забруднень атмосфери викидами групи джерел

Завантажити презентацію

Розрахунок забруднень атмосфери викидами групи джерел

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Розрахунок забруднень атмосфери викидами групи джерел 1.         Умови об’єднання групи джерел викидів. 2.         Розрахунок максимальної сумарної концентрації забруднення від N близько розміщених однакових одиночних джерел. 3.         Розрахунок концентрації забруднення від джерел з різними параметрами. 4.         Визначення мінімальної висоти джерела викиду.

Слайд 2

* * Приземна концентрація шкідливих речовин С (мг/м3) в любій точці місцевості при наявності N джерел, визначається як сума концентрацій речовин від окремих джерел при заданих напрямках та швидкості вітру С = С1 + С2 + … + Сn С – концентрація, яка утворилась за рахунок всіх джерел викидів; С1 , С2, Сn - концентрації, які утворились за рахунок 1, 2, n джерел викидів, розміщених з навітреної сторони при заданому напрямку вітру.

Слайд 3

* * У тому випадку, коли джерела викидів мають малу потужність і знаходяться близько один від одного, можлива заміна групи джерел на одне умовно об’єднане джерело. Для цього вводять показники: Сmo – максимальна приземна концентрація, яка утворюється за рахунок об’єднаного джерела; Хmo – відстань до місця формування максимальної приземної концентрації від об’єднання джерел; Umo – максимально несприятлива швидкість вітру, при якій формується концентрація Сmo; Хo, Yo – координати умовно об’єднаного джерела викиду;

Слайд 4

* * Дані величини розраховують:

Слайд 5

* * Дрібні джерела можна об’єднати в одне, якщо виконується хоча б одна з умов: При одночасному виконанні наступних умов : Lm 0.15∙lmin або де L - максимальна відстань між двома джерелами, які об’єднують; lmin - мінімальна відстань від джерел викидів, які об’єднують, до найближчих точок розрахункової сітки (до границь промислової зони); ∆Хm, ∆Um - відповідно максимальне відхилення величин Хmі від Хmo , Umі від Umo.

Слайд 6

* * Якщо одночасно не виконуються умови 1 і 2, то дрібні джерела можна об’єднати за умов: Lm≤0.06*lmin

Слайд 7

* * Максимальна сумарна концентрація забруднення від N близько розміщених однакових одиночних джерел де М – сумарна потужність викиду всіма джерелами, г/с, M = ∑ Mi V – сумарна витрата газоповітряної суміші всіма джерелами, м3/с, V = ∑ Vi

Слайд 8

* * Середньозважена небезпечна швидкість вітру Umc (м/c) для речовин для групи N джерел за формулою: Окремо для всіх речовин, до яких відносяться розраховані Umс (для різних речовин вони інколи значно відрізняються), визначаються значення Сmuі при U=Umc та Хmu при U=Umc. Um1·Сm1=Umc·Сmu1

Слайд 9

* * Якщо по даній речовині, що розглядається, сума Сmu менше або дорівнює ГДК, то подальші розрахунки проводять головним чином для оцінки фактичного рівня забруднення повітря. Якщо сума Сmu при U=Umc більше ГДК, то для напрямків вітру, що відповідають переносу шкідливих речовин від джерел в розрахункову область, при швидкостях вітру: U=Umc, U=0.5Umc, U=1.5Umc, U=0.5 м/с проводиться розрахунок сумарних концентрацій від усіх джерел в вузлах розрахованої сітки, після чого найбільша з них приймається за максимальну Сm.

Слайд 10

* * Мінімальна висота викиду одиночного джерела (труби) Н (м), якщо відомо значення М (г/с), w0 (м/с), V1 (м3/с), D (м), для випадку, коли ∆Т≈0 (для холодних викидів) визначається: Якщо визначеному значенню Н відповідає значення Vm 2, то визначене Н є визначеним і кінцевим. Якщо Vm 2, то необхідно, при знайденому значенні Н=Н1 визначити n=n1 за формулами, що зв’язують Vm та n, та послідовними наближеннями знайти Н=Н2 по Н1 та n1, ....., Н=Ні+1 по Ні та ni за допомогою формули: Н2=Н1·(n1)3/4 H3=H2·(n2/n1)3/4, де ni та ni-1 – значення безрозмірного коефіцієнту n, визначеного відповідно за значеннями Ні та Ні-1.

Слайд 11

* * При Т 0 (гарячих викидах) значення Н спочатку розраховують по тій же формулі. Якщо при цьому знайдене значення задовольняє нерівність: то знайдене значення Н є кінцевим. Якщо дана нерівність не виконується, то попереднє значення висоти труби визначається за формулою:

Слайд 12

* * По знайденому таким чином значенню Н=Н1 визначають на основі формул, приведених в попередніх матеріалах, значення f, Vm, Vm’, fe та визначають в першому наближенні коефіцієнти m=m1 та n=n1. Якщо m1 n1 1, то по m1 та n1 визначається друге наближення Н=Н2 за формулою: В загальному випадку (і+1)-е наближення (Ні+1) визначається за формулою: де mi, ni – відповідають Ні, а mi-1, ni-1 – відповідають Ні-1.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія