X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Про охорону атмосферного повітря

Завантажити презентацію

Про охорону атмосферного повітря

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Основні положення закону України "Про охорону атмосферного повітря" 1.Управління в галузі охорони атмосферного повітря. Зобов’язання підприємств, установ, організацій. 2. Умови здійснення викидів в атмосферне повітря. 3. Заходи по зменшенню забруднення атмосфери транспортними засобами. 4. Використання повітря як сировини. Органзізаційно-економічні заходи по підвищенню ефективності використання повітря. 5. Контроль, облік та моніторинг в області охорони атмосферного повітря.

Слайд 2

* * Підприємства зобов’зані: здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання умов і вимог, передбачених у дозволах на викиди забруднюючих речовин та на інший шкідливий вплив; вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів; забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів та зменшення рівнів іншого шкідливого впливу; здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, рівнями іншого шкідливого впливу та вести їх постійний облік; мати заздалегідь розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов та вживати заходів для ліквідації причин та наслідків забруднення атмосферного повітря.

Слайд 3

* * З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками повинні здійснюватись слідуючи заходи: 1) розробка і виконання комплексу заходів щодо зниження токсичності викидів, знешкодження шкідливих речовин та зменшення шкідливого фізичного впливу при проектуванні, виробництві, експлуатації та ремонті автомобілів, літаків, суден і інших пересувних засобів і установок; 2) раціональне планування населених пунктів з дотриманням необхідної відстані до автомобільних шляхів; 3) поліпшення утримання в належному стані автомобільних шляхів та вуличних покриттів; 4) впровадження у містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху; 5) вдосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива нафтопереробних підприємств та на автозаправних станціях; 6) вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних та діагностичних пунктів по перевірці вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспортних та інших пересувних засобів і установок.

Слайд 4

* * Для забезпечення охорони та ефективного використання атмосферного повітря повинні впроваджуватися організаційно-економічні заходи, які передбачають: 1) встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інших шкідливих впливів на нього; 2) встановлення лімітів використання повітря як сировини основного виробничого призначення; 3) встановлення нормативів плати та розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інші шкідливі впливи на нього; 4) встановлення нормативів плати за перевищення лімітів викидів, інших шкідливих впливів та видачу дозволів на використання атмосферного повітря; 5) встановлення нормативів плати за використання атмосферного повітря як сировини основного виробничого призначення; 6) надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними маловідходних, безвідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологічних процесів, здійснення інших природоохоронних заходів відповідно до законодавства.

Слайд 5

* * Державний контроль у галузі охорони і використання атмосферного повітря здійснюється: - місцевими органами державної виконавчої влади; - Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та його органами на місцях; - Міністерством охорони здоров’я України та його органами на місцях у частині додержання нормативів екологічної безпеки, інших правил і нормативів, спрямованих на попередження негативного впливу на здоров’я людей; - Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України та її органами на місцях у частині додержання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та шкідливого впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту та сільськогосподарської техніки; - іншими державними органами, а також органами місцевого самоврядування.

Слайд 6

* * Державному обліку у галузі охорони атмосферного повітря підлягають: - об’єкти, які шкідливо впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря; - обсяги атмосферного повітря, що використовуються як сировина основного призначення; - види і обсяги шкідливих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та інших шкідливих факторів, які впливають на атмосферне повітря.

Слайд 7

* * Пріоритетні фактори при організації мережі спостережень за станом довкілля: - дані про існуючі та перспективні джерела забруднення атмосфери; - характеристики забруднюючих речовин; - гідрометеорологічні дані; - результати спостережень за станом атмосфери, які здійснювались раніше; - дані про забруднення атмосфери в інших країнах; - дані про дальні (трансграничні) перенесення забруднень.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія