X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Обробка документів та особливості їх класифікації

Завантажити презентацію

Обробка документів та особливості їх класифікації

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Обробка документів та особливості їх класифікації Крижко Людмила Володимирівна, методист ЦПО КЗ “ЗОІППО” ЗОР, e-mail: bibl.zoippo@gmail.com; р.т. (061)-236-18-44

Слайд 2

План лекції Технічна обробки документів. Класифікація документів в каталогах за ББК Бібліографічна обробка документів. Бібліографічний опис документів: правила складання.

Слайд 3

Література Бібліотечно-бібліографічна класифікація для шкільних бібліотек // Шкільна бібліотека. - 2002. - № 8. – С. 73-82. Давидова, Л. Бібліотечні каталоги / Л. Давидова // Шкільна бібліотека. – 2003. - № 10. – С. 88-92.. Зупарова, Л. Б. Библиотечная обработка документа : учебно-метод. пособие / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева, Л. И. Сазонова ; под науч. ред. Ю. Н. Столярова. – М. : Либерея, 2003. – 208 с. Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу // Шкільний світ. - 2003. - № 13. Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та «ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» : практичний посібник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. : І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська] // Шкільна бібліотека плюс. – 2010. - № 15/16.

Слайд 4

Бібліотечна обробка документа – сукупність процесів підготовки документів і бібліографічних записів щодо їх подальшого використання та збереження в бібліотеці або інформаційному центрі.

Слайд 5

Бібліотечна обробка документа (деякі поняття) Індивідуальна бібліотечна обробка — метод бібліотечної обробки, за якою обробляється кожний екземпляр кожної назви документу. Групова бібліотечна обробка — метод бібліотечної обробки, за якою обробляється група документів, однорідних за змістом, споріднених за видом або іншою ознакою. Централізована бібліотечна обробка — бібліотечна обробка документів в одному закладі для декількох бібліотек або інформаційних центрів; а також для декількох філій в одній бібліотеці або одному інформаційному центрі.

Слайд 6

Склад

Слайд 7

1. Технічна бібліотечна обробка - сукупність процесів підготовки документа щодо подальшого збереження і використання. Складові технічної бібліотечної обробка: штемпелювання (розмір штемпеля 10х40 мм); проставляння інвентарного номера та шифру збереження документа; наклеювання кишеньки; листка терміну повернення; оформлення формуляра, необхідних службових реквізитів

Слайд 8

Формуляр документа (книги) У формулярі зазначаються основні відомості про книгу: шифр книги, автор, заголовок, жанр, видавництво, рік видання, номер тому або випуску, тощо.

Слайд 9

Шифр збереження документа Умовне позначення місця збереження документа: 74.202 К 89 класифікаційні індекси (УДК та ББК, н-р, 74.202); авторський знак (н-р, К 89)

Слайд 10

Авторський знак  — один з основних елементів вихідних відомостей друкованого видання, введений відомим спеціалістом бібліотечної справи Любов’ю Борисівною Хавкіною в 1916 році. Складається з літери і двох цифр. Літера  - перша літера прізвища автора або заголовка книги. Цифри визначають за спеціальними таблицями, в яких кожній послідовності з декількох перших літер прізвища автора або заголовка книги співставлено двозначне число. (1871-1949)

Слайд 11

ББК Бібліотечна справа. Бібліографія 78.303 Читання. Робота з книгою Авторський знак О-83 (Отк83) Открывая книгу… Шифр збереження документа 78.303 О-83

Слайд 12

Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) Робочі таблиці, які призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек. Основні зміни і доповнення до таблиць ББК для дитячих та шкільних бібліотек.

Слайд 13

63 Історія. Історичні науки 63-7 Культура. Ідеологія. Побут. 63-8 Персоналії державних і громадсько-політичних діячів 74 Освіта. Педагогічна наука 77 Дозвілля та відпочинок 86 Релігія. Містика. Вільнодумство та інші Включено ряд нових ділень у розділи:

Слайд 14

Деталізовано ряд розділів: 20 Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому 20г Історія природничих наук в цілому. Життя та діяльність учених 20я92 Цікаве природознавство 20.1 Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому 20.18 Раціональне природокористування. Охорона природи 20.19 Аномальні явища у довкіллі. Уфологія 28 Біологічні науки 60 Суспільні науки в цілому 63 Історія. Історичні науки 74 Освіта. Педагогічна наука та інші

Слайд 15

Змінено методику систематизації ряду ділень: всі розділи з типовим визначником я92 20.1 Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому та інші

Слайд 16

Значно деталізовані: спеціальні типові ділення (СТД) в розділі 63 Історія. Історичні науки територіальні типові ділення (ТТД) я7 Навчальні видання я70 Навчальні видання для дошкільників я71 Навчальні видання для початкової школи я72 Навчальні видання для середньої школи я721 Навчальні видання для середньої загальноосвітньої школи я721.6 Навчальні видання для поглибленого вивчення окремих предметів в середній загальноосвітній школі я722 Навчальні видання для закладів професійно-технічної освіти я729 Навчальні видання для підготовки до вступу у вищу школу я78 Навчальні видання для самоосвіти я79 Навчальні видання для інших форм навчання та категорій учнів

Слайд 17

Введено нові індекси для ряду ділень, що існували в попередньому виданні "Таблиць...": 28.7 Біологія людини. Антропологія (28.8 Анатомія людини) 74.27 Діти. Дитячий рух та організації (74.22 Діти в СРСР та зарубіжних країнах. Всесоюзна піонерська організація імені В.І. Леніна) 84я92 Літературна творчість дітей (83я92 Літературна творчість дітей. Літературні ігри та вікторини) 85...я92 Художня самодіяльність... 87.703.7 Моральні проблеми кохання, сім'ї, сексу 87.774 Культура поведінки. Етикет та інші.

Слайд 18

В шкільній бібліотеці, зважаючи на обсяг і склад фонду, визначають, які індекси використовуватимуть при розстановці фонду, які – у систематичному каталозі. Розстановка фонду потребує меншої деталізації, ніж каталоги. Наприклад, (індекси “П” – поличний, “К” – каталожний) на полиці - роздільник "24 Хімічні науки", в каталозі - ділення: "24.1 Загальна та неорганічна хімія", "24.2 Органічна хімія" і т.д.

Слайд 19

В СК картки розташовані за галузями знань у відповідності до визначеною системи ББК, за каталожними індексами, незалежно від шифру книги. Каталожний індекс вказує на відділ каталогу. В СК відділи розташовуються в послідовності, яка подана в таблицях ББК за порядком їх індексів. СК - головний орієнтир в книжному фонді

Слайд 20

Основні розділи систематичного каталогу за ББК 1. Загальнонаукові і міждисциплінарні знання 2. Природничі науки 3. Техніка. Технічні науки 4. Сільське та лісове господарство 5.  Охорона здоров’я та медицина 6 – 8. Суспільні та гуманітарні науки 60. Суспільні науки в цілому 63. Історія. Історичні науки 65. Економіка. Економічні науки  66. Політика. Політична наука 67. Право. Юридичні науки 68. Військова справа. Військова наука 70 – 79. Культура. Наука. Освіта 80 – 84. Філологія (мовознавство, фольклористика, літературознавство). Художня література 80. Філологічні науки в цілому 81. Мовознавство 82. Фольклористика 83. Літературознавство 84. Художня література 85. Мистецтво 86. Релігія. Містика. Вільнодумство 87. Філософія. Логіка. Етика. Естетика. 88. Психологія 9. Література універсального змісту

Слайд 21

Рекомендується спочатку вмішувати розділи з індексами без типових ділень, а потім послідовно розділи із загальними, територіальними і спеціальними типовими діленнями. Наприклад: 63.3 Історія 63.3я2 Довідкові видання з історії 63.3(4Укр) Історія України 63.3(4Укр)я7 Підручники та навчальні посібники з історії України 63.3(4Укр)-8 Персоналії державних та громадсько-політичних діячів України 28.0 Загальна біологія 28.5 Ботаніка (наука про рослини) 28.6 Зоологія (наука про тварин) 28.7 Біологія людини. Антропологія

Слайд 22

2. Бібліографічна обробка - сукупність процесів формування бібліографічного запису документу для представлення його в бібліотечних каталогах, бібліографічних покажчиках, списках і картотеках.

Слайд 23

До складу бібліографічної обробки входить: складання бібліографічного опису; вибір першого елементу бібліографічного запису; формування заголовку; індексування: систематизація і предметизація; анотування та реферування; оформлення інших додаткових елементів бібліографічного запису.