X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальна характеристика біосфери. Вченн я В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

Завантажити презентацію

Загальна характеристика біосфери. Вченн я В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БІОСФЕРИ. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса

Слайд 2

В. І. Вернадський

Слайд 3

Ж. Б. Ламарк

Слайд 4

Біосфера не утворює окремої оболонки Землі, а є частиною геологічних оболонок земної кулі, заселених живими організмами. Вона займає верхню частину літосфери, всю гідросферу та нижній шар атмосфери. Це сукупність усіх біогеоценозів землі, єдина глобальна екосистема вищого порядку.

Слайд 5

В. І. Вернадський ще в першій половині ХХ століття передбачав, що біосфера розвинеться в ноосферу. Спочатку В. І. Вернадський розглядав ноосферу (від грецьк. ноос — розум) як особливу «розумову» оболонку Землі, яка розвивається поза біосферою. Але згодом він дійшов висновку, що ноосфера — це певний стан біосфери, за якого розумова діяльність людини стає визначальним фактором її розвитку.

Слайд 6

Для ноосфери, як нового якісного етапу розвитку біосфери, характерний тісний зв’язок законів природи й соціально-економічних чинників суспільства, заснований на науково обґрунтованому раціональному використанні природних ресурсів, яке передбачає відновлюваність кругообігу речовин і потоку енергії. Характерною рисою ноосфери є екологізація всіх сфер людського життя. До розв’язання будь-яких проблем людина має підходити з позиції екологічного мислення, тобто збереження і поліпшення стану природного середовища.

Слайд 7

НООСФЕРА — це якісно нова форма організації біосфери, яка формується внаслідок її взаємодії з людським суспільством і передбачає гармонійне співіснування природи й людини.

Слайд 8

Жива речовина біосфери (вся сукупність організмів нашої планети) забезпечує постійний кругообіг речовин і потік енергії на планеті, здійснює значну біогенну роботу з перетворення оболонок Землі.

Слайд 9

Слайд 10

Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання: 1. Що таке біосфера? 2. Які основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу? 3. Що таке ноосфера і яке значення вона має для нашої планети? 4. Яку роль відіграють живі організми на нашій планеті?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія