X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Синтетична теорія еволюції

Завантажити презентацію

Синтетична теорія еволюції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Синтетична теорія еволюції

Слайд 2

Синтетична теорія еволюції виникла на початку 40-х років XX ст. Вона являє собою вчення про еволюцію органічного світу, розроблене на основі даних сучасної генетики, екології та класичного дарвінізму. Термін «синтетична» йде від назви книги відомого англійського еволюціоніста Дж. Хакслі «Еволюція: сучасний синтез» (1942).

Слайд 3

Основні положення синтетичної теорії еволюції Матеріалом для еволюції є спадкові зміни — мутації (як правило, генні) та їх комбінації. Основним рушійним фактором еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування. Найменшою одиницею еволюції є популяція.

Слайд 4

Еволюція носить у більшості випадків дивергентний характер, тобто один таксон може стати предком декількох дочірніх таксонів. Еволюція носить поступовий і тривалий характер. Видоутворення як етап еволюційного процессу являє собою послідовну зміну однієї тимчасової популяції низкою наступних тимчасових популяцій.

Слайд 5

Вид складається з безлічі супідрядних, морфологічно, фізіологічно, екологічно, біохімічно та генетично відмінних, але репродуктивно не ізольованих одиниць — підвидів і популяцій. Вид існує як цілісне й замкнуте утворення. Цілісність виду підтримується міграціями особин з однієї популяції в іншу, за яких спостерігається обмін алелями («потік генів»).

Слайд 6

Макроеволюція на більш високому рівні, ніж вид (рід, родина, клас тощо), йде шляхом мікроеволюції. Відповідно до синтетичної теорії еволюції, не існує закономірностей макроеволюції, відмінних від мікроеволюції. Іншими словами, для еволюції груп видів живих організмів характерні ті самі передумови й рушійні сили, що й для мікроеволюції. Будь-який реальний (а не збірний) таксон має монофілетичне походження. Еволюція має ненаправлений характер, тобто не йде в напрямку будь-якої кінцевої мети.

Слайд 7

Синтетична теорія еволюції розкрила глибинні механізми еволюційного процесу, накопичила безліч нових фактів і доказів еволюції живих організмів, об’єднала дані багатьох біологічних наук. Тим не менш синтетична теорія еволюції (або неодарвінізм) перебуває в руслі тих ідей і напрямів, які були закладені Ч. Дарвіном.

Слайд 8

Синтетична теорія еволюції змогла надати багато експериментальних даних, які підтвердили, що еволюція відбувається в природі й що її процеси можна досліджувати.

Слайд 9

Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів Дати відповіді на питання: 1. Коли й ким була створена синтетична теорія еволюції? 2. Об’єднання даних яких біологічних наук створило фундамент синтетичної теорії еволюції? 3. Що є основною одиницею еволюції, згідно із синтетичною теорією еволюції? 4. Я кі основні положення містить синтетична теорія еволюції?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Біологія