X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Квасьницький В.В.

Завантажити презентацію

Квасьницький В.В.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Досвід створення предметного рубрикатора як тематичного навігатора електронного каталогу ХДНБ ім. В.Г. Короленка

Слайд 2

Харківська Державна бібліотека ім. В.Г. Короленка

Слайд 3

Відділ систематизації

Слайд 4

«Каталог есть нерв библиотеки, без которого собранные книги – мёртвый инвентарь» Б.С. Боднарский

Слайд 5

Комп’ютерне та інформаційне забезпечення відділу

Слайд 6

Тезаурус, УДК, ББК Середні таблиці

Слайд 7

Поле авторитетного файлу в електронному каталозі

Слайд 8

Квасницький В. В. Паяння матеріалів, - Миколаїв: НУК. 2006. – ISBN 966-321-063-Х: 17.00, грн. ББК К 643я73-1 Рубрики: Метали — паяння — навчальні видання Металлы — пайка — учебные издания

Слайд 9

К2-110004 Чиж, Віра Іванівна Методологія облікових процедур в управлінні витратами: Монографія/ В.В.Чиж. Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ: СНУ, 2004. -295 с: іл. - Бібліогр.: с.272-288 (252 назви). – ISBN 966-590-495-7 (в опр): 14.00, грн. ББК У 44(2)10-862 У 052.9(2)244-148.6 Рубрики: Житлово-комунальне господарство - облік витрат Жилищно-коммунальное хозяйство - учет затрат

Слайд 10

Ав-127797 Бойко, Віктор Олексійович Державне регулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні; Автореф. дис.... канд. наук з держ. управління ; 25.00.02./ В. О.Бойко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон, ін-т держ. упр. -Одеса. 2004. -20 с. - Б.ц. 16.12.04. ББК У 26(4УКР)22 Рубрики: Кредитні послуги - Україна Кредитные услуги - Украина Форфейтинг Факторинг

Слайд 11

К2-98836 Рубан, Юрий Дмитриевич Государство и технологии производства в животноводстве / Ю.Д. Рубан. -К.: Аграрна наука, 2003. - 407 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 966-540-103-3 (в пер.): 20.00, грн. ББК У 32(2)52-21 П 533.4 Рубрики: Животноводство - управление Тваринництво - управління Селекция сельскохозяйственных животных Селекція сільськогосподарських тварин

Слайд 12

К2-108046 Тупіха, Валерій Іванович Формування ринку продукції тваринництва в Україні: проблеми та перспективи/ В.І.Тупіха - Миколаїв: МДАУ, 2004. ‑ 219 с. – Бібліогр.: с 213-219 (108 назв). -ISBN966-8205-11-1: 11.00, грн. ББК У32(4УКР)52 Рубрики: Тваринництво ‑ ринок продукції - Україна Животноводство - рынок продукции - Украина

Слайд 13

Тематичні підзаголовки дають змогу відображати такі аспекти предмета, як його властивості, стан, структуру, процес та інш. Ав-122847 Волчек, Наталя Леонідівна Розробка та наукове обґрунтування ефективного методу контролю стану металу за параметрами розсіяння характеристик твердості: Автореф. діс.... канд. техн. наук : 01.02.04/ Н.Л. Волчек; Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. – К., 2003. -18 с. -Бц 12.02.04 ББК К 5-7в73 Рубрики: Метали - обробка - неруйнівний контроль Металлы - обработка - неразрушающий контроль

Слайд 14

Географічні: якщо виникає необхідність вказати територіальний аспект. Ав-117711 Бортник. Сергій Юрійович Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз: Автореф. дис. ... д-ра геогр. наук ; 11.00.04/ С.Ю.Бортник; Нац. акад. наук України. Ін-т географії - К., 2002. -32 с. - Б.ц. 20.11.02 ББК Д 823 Рубрики: Морфоструктури - Україна Морфоструктуры - Украина

Слайд 15

Хронологічні підзаголовки показують певний відрізок часу, період або дату події, тобто ми використовуємо їх, коли зміст документа має певний часовий аспект. КЗ-6437З Павленко, Сергій Олегович Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники/ Сергій Павленко. -К.: Київо-Могилян. акад., 2005. -602 с.: іл. – Бібліогр.: с. 342-549. -ISBN 966-518-259-5: 25.00, грн. ББК Т 3(4УКР)46 Рубрики: Історія України, 1687-1709 рр. История Украины, 1687-1709 гг.

Слайд 16

К2-111823 Яворницький, Дмитро Іванович До історії степової України: [Пер. з рос.]/ Д.І. Яворницький. - Дніпропетровськ: Січ, 2004. -443 с. –ISBN 966-511-390-9 (в опр.): 21.00, 17.76, грн. ББК Т 3(4УКР)5 Рубрики: Історія України. ХVIII – ХIХ ст. История Украины. XVIII – ХІХ вв

Слайд 17

Формальні підзаголовки відображають читацьке і цільове призначення документів. КЗ-50014 Гологорский, Ефим Григорьевич Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4 - 500 кВ/ [Е.Г. Гологорский, А.Н.Кравцов, Б.М.Узелков]; Под ред.: Е.Г.Гологорский. -М.: НЦ ЭНАС, 2003. -340 с,: табл, -Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 333-334.-Предм. указ.: с 335-337. - ISBN 5-93196-267-0 (в пер.): 103.97, грн. ББК 3 279 я2 Рубрики: Линии электропередач - строительство и реконструкция - справочные издания Лінії електропередач - будівництво і реконструкція – довідкові видання Це можуть бути: Довідкові видання [як показує приклад] Продовжувані видання Навчальні видання Збірники

Слайд 18

К2-93077 Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук, пр. з пробл. торгівлі і громад, харчування/ Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк: ДонДУЕТ, 1994 - Вип. 14. Т.1 /[Редкол.: О.О. Шубін (голов. ред.) та ін.], -2002. - 391 с.: іл. -Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7634-06 X: 18.00, грн. Зміст: Промисловий маркетинг у системі управління підприємствами хімічної галузі/ О. Шубін. Особливості використання брендинга на українському споживчому ринку/ О. Азарян, Л. Радкевич. Маркетинг і стратегічний менеджмент: нова парадигма і механізм взаємодії/ А. Балабаниць, І. Балабанова. Бенчмаркінг - один із інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства/ Л. Довгань, В. Височин. Конкурентне позиціювання товарного асортименту торговельних підприємств/ Г. Kpивeнко. Маркетинговий підхід до організації діяльності торговельного підприємства/ Н. Лохман. Модель обґрунтування стратегії розвитку продовольчого ринку/ В. Малигіна. Вибір методу ціноутворення в процесі формування цінової політики торговельних підприємств на основі маркетингу/ О. Сардак. Розвиток бренд-менеджменту в торговельних підприємствах/ О. Бриндіна Теоретико - методологічні аспекти генезису трансформаційного менеджменту / Л. Гордієнко. Соціальний менеджмент в економічній системі: структурно-інституціональний підхід/ М. Горожанкіна. Мистецтво управління персоналом підприємства/ О. Мороз. Моделювання ділових стратегій у системі стратегічного менеджменту / С. Смерічевська, О. Сушко, Оптимізація керування персоналом у відкритих акціонерних об'єднаннях холдингових компаній України/ В. Шульга, О. Шилець. ББК У 42(4 УКР)я54 У 21(2)2я54 Рубрики: Торгівля – продовжувані видання Торговля – продолжающиеся издания Менеджмент - продовжувані видання Менеджмент -продолжающиеся издания Маркетинг - продовжувані видання Маркетинг - продолжающиеся издания

Слайд 19

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Біографія