X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Дані суперетноси. Архітектура та скульптура католицького світу. Частина 2

Завантажити презентацію

Дані суперетноси. Архітектура та скульптура католицького світу. Частина 2

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Архітектура та скульптура католицького світу (в двох частинах) ч.ІІ Робота з візуальними історичними джерелами Давні суперетноси

Слайд 2

Нині в багатьох країнах Європи, і в Україні зокрема, триває процес формування демократичних держав і громадянського суспільства. Нові умови потребують не мільйонів поверхово начитаних людей, готових працювати в унісон на безкінечних монотонних роботах, не людей, котрі виконують накази, не моргнувши оком, а людей, котрі можуть приймати критичні рішення, котрі можуть знаходити свій шлях у новому оточенні, котрі достатньо швидко встановлюють нові стосунки у реальності, що швидко змінюється. Тому з'явилися нові завдання шкільної освіти, яка повинна не лише дати учням знання, а й сприяти формуванню їх ставлення до ідей і цінностей громадянського суспільства та правової держави. Отже, нове суспільство — суспільство майбутнього — висуває нові вимоги до освіти.

Слайд 3

Відповідно до цього, основним завданням учителя на сучасному етапі є сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів, створення умов для їх самоосвіти. Метою навчання має бути не отримання знань як сукупності фактів, понять, теорій, історичних дат, прізвищ історичних діячів та іншого, а зміна особистості учня внаслідок самостійного учіння. Тому використання джерел інформації на уроках історії є зараз надзвичайно актуальним. Завдання вчителя історії— навчити учнів мислити, узагальнювати, оцінювати та аналізувати, спираючись на свідчення з минулого, а також застосовуватисвої знання на практиці. А практика свідчить, що на уроці краще запам'ятовується той матеріал, який діти аналізують, роблять висновки, узагальнення, порівняння, висловлюють свою точку зору, свої думки, самостійно пояснюють події та явища. Таким чином, завдання вчителя — створити на уроці такі умови, щоб учні проявляли свою ініціативу. Необхідно залучати учнів до активної роботи на уроці.

Слайд 4

Візуальні джерела є дуже цінним джерелом інформації і з успіхом можуть використовуватися вчителями історії на уроках. До них належать: малюнки, картини, карикатури, фотографії, плакати, фільми. Вони є абсолютно самостійними джерелами інформації, набагато легше піддаються різноманітним тлумаченням, дають більше простору для уяви, більш яскраві, а отже — більш придатні для сприйняття сучасним учнем.

Слайд 5

Але, на жаль, візуальні джерела не в повній мірі використовуються нашими вчителями на уроках. Це пов'язано з рядом причин: відсутністю певних традицій у їх використанні, методичною неопрацьованістю цього питання, низьким рівнем матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо. Якщо вони й використовувалися, то переважно у вигляді ілюстрацій, які містилися у підручнику. В сучасних же умовах, коли відбувається комп'ютеризація освіти, впроваджуються мультимедійні технології, з'явилася можливість широкого застосування візуальних джерел, причому в широкому їх розмаїтті. Крім того, змінилася сама мета, з якою застосовують візуальні джерела.

Слайд 6

Якщо раніше вони доповнювали, підтверджували текст параграфа підручника, то тепер учні повинні навчитися самостійно здобувати з них інформацію, адже візуальні джерела так само можуть нести інформацію, як і текстові, при цьому вони — більш яскраві, більш виразні, а отже, і більш прийнятні для учня, якому працювати з такими джерелами інформації набагато цікавіше, ніж з текстовими. Тому у своїй практиці вчитель однаковою мірою повинен використовувати як текстові, так і візуальні джерела інформації.

Слайд 7

В роботі з візуальними джерелами інформації можна визначити три етапи. 1.Опис. 2.Первинна інтерпретація. 3.Вторинна інтерпретація.

Слайд 8

Первинна інтерпретація включає в себе аналіз його сюжету, ознайомлення з посиланнями автора. При цьому слід звернути увагу на засоби та способи зображення на ілюстрації, охарактеризувати символи і стереотипи, спробувати визначити позицію автора, прокоментувати назву. Потрібно уважно проаналізувати зображення людей, якщо такі є, визначити, хто вони, їх приналежність до соціальної групи, нації, раси, партії, організації тощо.

Слайд 9

Вторинна інтерпретація включає в себе висновки, які роблять учні під час аналізу джерела, залучивши до цього всі знання, які вони мають щодо цієї історичної ситуації, в тому числі з інших джерел інформації.

Слайд 10

Розповідь можна побудувати за таким планом: 1. Як називається картина? 2. Хто є її автором? Що ви знаєте про його творчість? 3. До якого жанру живопису належить? 4. Опишіть картину за такими запитаннями: а) Що на ній зображено? (на передньому плані, на задньому, ліворуч, праворуч, чому саме так, а не інакше); б) Які художні засоби і кольори використано художником? Чому саме такі? в) Чи є тут зображення людей? Як вони зображені? 5. Як ви думаєте, яка головна ідея цього твору? Що хотів показати автор? 6. Які думки та почуття викликає у вас ця картина?

Слайд 11

Крім художніх картин, з успіхом можна застосовувати фотодокументи, які містять величезну кількість інформації. Історичні картини можна використовувати не тільки для розширення та поглиблення знань, але і для естетичного виховання учнів. В кожній історичній картині дія розгортається в типовому історичному пейзажі, в ній показані архітектурні пам»ятки, типові для даної епохи, творіння рук і таланту простого народу.

Слайд 12

Давні суперетноси Етнос - (від грецького éthnos - плем’я, народ) історично сформоване стійке угрупування, яке поєднане спільним походженням, історичним ареалом, мовою та самоусвідомленням. В цьому розумінні термін "етнос" практично тотожний поняттю "народ". В іншому розумінні він іноді вживається для позначення кількох народів (народностей, племен) споріднених за походженням і з близькими, але не тотожними мовами. В цьому випадку доцільно застосовувати термін "етнічна спільність". Суперетнос - історична спільність, яка відрізняється близькими за походженням та основними специфічними ознаками культурними особливостями і менталітетом, які не обов’язково залежать від території розташування, етнічної приналежності чи синхронного існування складових суперетносу. Визначальні ознаки суперетносу можуть мати етнічне, культурне, соціально-політичне або релігійне походження. Переважає комплексне поєднання цих складових.

Слайд 13

Католицький світ

Слайд 14

Німеччина ====== Палац Цвінгер у Дрездені, 1722 р. Палац Цвінгер засновано на початку 18 ст. у столиці Саксонії Дрездені за наказом курфюрста Августа Сильного. Він призначався не для житла чи прийомів, а для розміщення бібліотеки, колекції гравюр і старожитностей, творів мистецтва (зараз ми б сказали, що це музейне приміщення). Це найвизначніший твір стилю бароко в Німеччині. Слід знати, що до 2 пол.19 ст. Німеччина не була єдиною державою, а тільки групою князівств. Шість найсильніших князів мали титул “курфюрст” (тобто князь-виборець); вони мали право обирати імператора. Саксонський княз був одним із кюрфюрстів. Слід також знати, що під час Другої світової війни в ніч з 13 на 14 лютого 1945 р. американські і англійські бомбардувальники скинули на Дрезден 3500 тон бомб. Бомбардуванню було піддано не якісь воєнні об’єкти, а саме історичний центр міста, який було зруйновано дощенту. Той Цвінгер, який ми бачимо на сучасних фото, є результатом післявоєнного відтворення знищеної пам’ятки, яке в основному завершилось в 1964 р. Нині у палаці розміщена славнозвісна Дрезденська картинна галерея.

Слайд 15

Палац Цвінгер у Дрездені, 1722 р.

Слайд 16

Бранденбурзька брама в Берліні, 1791 р. Берлін був столицею німецького князівства Прусії, а від 1871 р. - об’єднаної Німеччини. Бранденбурзька брама була збудована у 1791 р. з наказу пруського короля Фрідріха-Вільгельма 2 за зразком Пропілеїв в Афінах. Вони замикають головну вулицю міста - Унтер-ден-Лінден. Брама увінчана скульптурною групою : колісниця, запряжена чотирма кіньми (так звана к вадрига) несе на собі богиню перемоги Вікторію. Брама є прекрасною пам’яткою стилю класицизму.

Слайд 17

Пам'ятник Битви народів у Лейпцигу, 1913 р. Після загибелі армії Наполеона у Росії в 1812 році союз європейських держав вирішив знищити французького імператора. В 1813 році війська Росії, Австрії, Прусії та Швеції об’єднались і 4 - 7 жовтня 1813 р. у битві біля Лейпцига розгромили армію Наполеона, в якій окрім французів воювали п оляки, італійці, голандці. Ця битва отримала назву “Битви народів”. Пам’ятник, представлений на фото, було відкрито в 1913 році з нагоди століття події. Його загальна висота 100 метрів.

Слайд 18

Замок у Нойшванштайні Замок Нойшванштайн (тобто Нова лебедина скеля) був збудований у 1869 - 1886 рр. за наказом баварського короля Людвіга 2 (1845 - 1886 рр.). Це, ясна річ, не оборонна споруда і навіть не резиденція, стилізована під середньовічний замок. Це спроба реалізувати казку засобами архітектури. Король дуже цінував старовинні німецькі легенди, які в геніальній обробці композитора Ріхарда Вагнера набули друге життя. Особливе враження на Людвіга зробив образ Лоенгріна - світлого рицаря, оборонця скривджених проти всіх злих сил, героя одноіменної опери Вагнера. ======На тлі гір

Слайд 19

======На тлі долини

Слайд 20

Театр у Байрейті Баварський король Людвіг ІІ був щирим шанувальником творчості композитора Ріхарда Вагнера (1813 - 1883 рр.). Він сплатив борги Вагнера, забезпечив йому матеріальні умови для творчої праці (завдяки чому Вагнер зміг закінчити “Кільце нібелунга” - велетенський цикл з 4 опер) і наказав збудувати в місті Байрейті оперний театр спеціально для того, щоб представляти там опери Вагнера. В цьому театрі в 1876 р. Відбулась прем’єра “Кільця нібелунга”; і досьогодні в ньому проводяться фестивалі опер Вагнера.

Слайд 21

Моісей та неопалима купина. Мініатюра з Інгеборзького псалтиря 13 ст.