X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Проектна робота на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Проектна робота на уроках англійської мови

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Проектна робота на уроках англійської мови

Слайд 2

Слайд 3

All about me!

Слайд 4

Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки XX століття у США. Спершу його називали "методом проблем".

Слайд 5

Проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може використовувати вчитель. Вона дозволяє: ефективно реалізувати комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови забезпечити активну практику для кожного учня групи з метою формування в учнів необхідних вмінь і навичок мовленнєвої діяльності знайомити учнів із краєзнавчою тематикою і шукати способи їх включення в активний діалог культур, щоб вони сприймали мову як засіб між культурної взаємодії.

Слайд 6

Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість учневі проявити самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності. Учень сам обирає об'єкт дослідження, сам для себе вирішує: чи обмежитися підручником з англійської мови , або почитати інші підручники, передбачені шкільною програмою. Проте, часто діти звертаються до додаткових джерел інформації, аналізують, порівнюють, залишаючи найважливіше й найцікавіше.

Слайд 7

Проектна робота – це навчання через дію. В основі кожного проекту лежить проблема, ціль виконання проекту-пошук шляхів вирішення цієї проблеми.

Слайд 8

Виконання проекту має такі етапи: 1. Занурення у тему. 2. Організація діяльності. 3. Виконання проекту. 4. Презентація результатів.

Слайд 9

Прикладами кінцевих продуктів можуть бути: альбом із творами та ілюстраціями; письмовий звіт; стіннівка; радіо або відеопрограма; класний куточок; WеЬ-сайт; відеофільм; виставка; журнал; костюм; мультимедійна презентація; публікація; серія ілюстрацій; словник англійського молодіжного сленгу.

Слайд 10

Існує кілька типів проектів. За видом діяльності розрізняють: 1. дослідницькі 2. творчі 3. рольові 4. інформаційні

Слайд 11

За характером контактів проекти поділяються на: 1. внутрішні 2. регіональні 3. міжнародні

Слайд 12

За кількістю учасників проекти поділяються на: 1. особисті 2. парні 3. групові

Слайд 13

За тривалістю проведення проекти розрізняють: 1. короткодіючі 2. середньої тривалості 3. довготривалі

Слайд 14

Метод проектів – по-перше допомагає інтегрувати Іноземну мову у власну мережу комунікативної компетенції того, хто вивчає мову. Це заохочує застосовувати широкий діапазон комунікативних навичок, дає змогу учням використовувати інші сфери знань та дає можливість описати те, що є важливим у їхньому житті. По-друге, проект робить мову більш пов’язаною з потребами того, хто навчається, бо вони вчаться спілкуватися про власний внутрішній світ, свою країну, свої думки. По-третє, проект налагоджує більш тісний зв’язок між мовою та культурою.

Слайд 15

Проектна робота дає можливість учням по-новому розкрити себе незалежно від рівня володіння мовою, учить їх прийомам співпраці і взаємодії в роботі, допомагає розвивати творчі здібності і навички дослідження.

Слайд 16

Таким чином, суть проектної технології — стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання.

Слайд 17

Методичні рекомендації З метою впровадження методу проектної роботи на уроках іноземної мови та підвищення інтересу до предмету рекомендуємо: сприяти розвитку творчого потенціалу учня; враховувати вікові та індивідуальні особистості учнів, їх рівень володіння англійською мовою; широко застосовувати різноманітні види та форми самостійної роботи; використовувати інтерактивні форми (групова та парна робота, рольова гра, тощо); спонукати учнів застосовувати спеціальні вміння самостійної роботи (індивідуальної, колективної парної, групової); створити атмосферу зацікавленості кожного учня; розвивати логічне мислення, довільну увагу, пам’ять; активізувати наявність у учнів знань, умінь та навичок з інших предметів шкільного циклу в процесі роботи над проектом.

Слайд 18

My Family

Слайд 19

London is the capital of Great Britain London isn’t a small town – it’s a very big city.

Слайд 20

Describe the room. There is the dog on the floor. There are the pictures on the wall.

Слайд 21

Match the words with the definitions. 1. Lantern - 2. Hat - 3. Presents - 4. Biscuits - 5. Mask - A You wear it on your head. B You wear it on your face. C You open these on your birthday. D You carry this at night. E You can eat them with coffee, tea or milk.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Англійська мова